9. sjednica Izvršnog odbora održana 26. rujna 2006.


Izvješće o radu Hrvatske akreditacijske agencije | Izvješće o dosadašnjim aktivnostima vezanim za dobivanje EN ISO 9001:2000 certifikata kvalitete | Različito

Predložen je i usvojen sljedeći

DNEVNI RED

  1. Usvajanje zapisnika 8. sjednice Izvršnog odbora
  2. Izvješće o radu Hrvatske akreditacijske agencije
  3. Izvješće o dosadašnjim aktivnostima vezanim za dobivanje EN ISO 9001:2000 certifikata kvalitete
  4. Različito

Zapisnik 9. sjednice Izvršnog odbora

Izvješće o radu Hrvatske akreditacijske agencije

Prof.dr.sc. Dubravka Čvorišćec izvijestila je, da je sukladno dogovoru s Ministarstvom zdravstva i socijalne skrbi i u suradnji s Hrvatskom komorom medicinskih biokemičara donijeta odluka da akreditaciju medicinskih laboratorija prema normi HRN EN ISO 15189:2006, Medicinski laboratorij – Posebni zahtjevi za kvalitetu i osposobljenost, provodi Hrvatska akreditacijska agencija.

U Hrvatskoj akreditacijskoj agenciji osnovana je Radna skupina za medicinske laboratorije (RS MedLab), čiji su članovi: prof.dr.sc. Elizabeta Topić, dr.sc. Zlata Flegar-Meštrić, Marija Pečanac, dipl.iur., i Mirjana Lerman, mr.pharm. (MZSS), dr.sc. Ana Čop (HAA) i prof.dr.sc. Dubravka Čvorišćec.

Za predsjednicu Radne skupine izabrana je prof.dr.sc. Dubravka Čvorišćec, za zamjenicu predsjednice dr.sc. Zlata Flegar-Meštrić, a za tajnicu dr.sc. Ana Čop.

Područje rada Radne skupine MedLab je podrška Hrvatskoj akreditacijskoj agenciji u primjeni HRN EN ISO 15189 i drugih norma od važnosti za medicinske laboratorije.

U Zagrebu je u razdoblju od 30. kolovoza do 01. rujna 2006. godine održan prvi seminar za izobrazbu ocjenitelja pod nazivom Understanding and implementing ISO 15189 and links to ISO 17025.

Seminar je održan u okviru CARDS 2003 projekta. U okviru navedenog projekta u planu je do kraja godine posjetiti jednog organizatora vanjske procjene kvalitete, a početkom sljedeće godine posjetiti jedan akreditirani laboratorij u Pragu i provesti zajedničko ocjenjivanje dva medicinsko-biokemijska laboratorija uz sudjelovanje domaćih i vanjskih ocjenitelja.

Izvješće o dosadašnjim aktivnostima vezanim za dobivanje EN ISO 9001:2000 certifikata kvalitete

Siniša Varga, dr.stom. održao je prezenzaciju i upoznao članove Izvršnog odbora Komore sa uspostavom sustava upravljanja kvalitete prema normi ISO 9001:2000. Prezentacija Siniše Varge, dr.stom. nalazi se u uredu Komore i na zahtjev dostupna je članovima Izvršnog odbora.

Prof.dr.sc. Ana Stavljenić Rukavina izvijestila je, da je u svrhu uspostave sustava upravljanja kvalitetom provedena: Anketa zadovoljstva članova radom Komore. Od ukupno 540 članova Komore, na anketu je odgovorilo 108 članova.

Predsjednica Komore dala je kratak prikaz rezultata provedene ankete, te zamolila članove Izvršnog odbora da rezultate ankete analiziraju i u pisanom obliku pošalju u ured Komore svoje mišljenje i prijedloge za poboljšanje koje će doprinijeti povećanju zadovoljstva članstva radom Komore. Rok za dostavu mišljenja i prijedloga je 01. studeni 2006. godine.

Članovi Izvršnog odbora rezultate ankete dobili su u pisanom obliku.

Različito

Prof.dr.sc. Elizabeta Topić izvjestila je, da je Radna skupina za pripremu pregovora za poglavlje 3. Pravo poslovnog nastana i sloboda pružanja usluga izradila Radni nacrt prijedloga pregovaračkog stajališta RH za poglavlje 3. "Pravo poslovnog nastana i sloboda pružanja usluga" u kojem je prikazana sukladnost sa zakonodavstvom Europske unije. Rok za usklađivanje Zakona o medicinsko-biokemijskoj djelatnosti je IV. kvartal 2007. godine.