NOVINE Hrvatske komore medicinskih biokemičara- lipanj 1999.

< sadržaj... << početna stranica

 

Sadržaj

Uvodno slovo

Izvješće o radu skupštine HKMB

Pravilnik o izboru tijela HKMB

Pravilnik o izmjenama i dopunama
Pravilnika o izboru tijela HKMB

Odluka o raspisivanju izbora za delegate Skupštine,
predsjednika i zamjenika predsjednika HKMB

Pravilnik o načinu oglašavanja rada
medicinskih biokemičara privatne prakse

Obavijesti komisije za trajnu edukaciju
Primarna zdravstvena zaštita
Pravni savjeti

 
 
 
 

< nazad... sadržaj... naprijed >