13. sjednica Izvršnog odbora održana 10. rujna 2007.


Usvajanje zapisnika 12. sjednice Izvršnog odbora | Pripreme za postupak izbora za delegate Skupštine HKMB i predsjednika HKMB | Prijedlog Pravilnika o arhiviranju HKMB | Različito

Predložen je i usvojen uz dopunu točke 4. sljedeći

DNEVNI RED

  1. Usvajanje zapisnika 12. sjednice Izvršnog odbora
  2. Pripreme za postupak izbora za delegate Skupštine HKMB i predsjednika HKMB
  3. Prijedlog Pravilnika o arhiviranju HKMB
  4. Različito:

– Dani PZZ Rabac
– Problem financiranja laboratorijskih pretraga za turističku djelatnost
– Korekcija glavarine – uvođenje CRP
– Problem preventivnih pregleda za osobe starije od 50 godina
– Dopuna web stranice HKMB

Zapisnik 13. sjednice Izvršnog odbora

Usvajanje zapisnika 12. sjednice Izvršnog odbora

Zapisnik 12. sjednice Izvršnog odbora jednoglasno je usvojen.

Pripreme za postupak izbora za delegate Skupštine HKMB i predsjenika HKMB

Pravni savjetnik Komore dao je kratak pregled Odluke o raspisivanju izbora za delegate Skupštine HKMB i Odluke o raspisivanju izbora za predsjednika HKMB koje su sastavljene na temelju novog Statuta HKMB i Pravilnika o izboru tijela HKMB.
Izbori će trajati u razdoblju od 15. rujna do 22. studenog 2007. godine.

Prihvaćen je prijedlog o imenovanju predsjednika i članova kao i zamjenika predsjednika i zamjenika članova Središnjeg izbornog povjerenstva u sastavu:

  1. Dr.sc. Slavica Dodig, spec.med.biokemije, predsjednik
  2. Mirjana Fuček, dipl.ing.med.biokemije, član
  3. Beba Pavlović, spec.med.biokemije, član
  4. Dr.sc. Danica Matić, spec.med.biokemije, zamjenik predsjednika
  5. Suzana Ljubej, spec.med.biokemije, zamjenik člana
  6. Andreja Nimac, dipl.ing.med.biokemije, zamjenik člana

Odluka o raspisivanju izbora za delegate Skupštine Hrvatske komore medicinskih biokemičara jednoglasno je prihvaćena kao i Odluka o raspisivanju izbora za predsjednika Hrvatske komore medicinskih biokemičara.

Prijedlog Pravilnika o arhiviranju HKMB

Prof.dr.sc. Ana Stavljenić Rukavina izvijestila je prisutne, da su pripreme za postupak certifikacije ureda Komore u završnoj fazi i da je potreba dopuna dokumentacije prema normi HRN EN ISO 9001:2000. Iz tog razloga izrađen je Pravilnik o uredskom i arhivskom poslovanju koji ima dodatak o arhiviranju dokumenata.

Prvani savjetnik Komore dao je pregled Pravilnika o uredskom i arhivskom poslovanju i dodatku Pravilnika. Pravilnik je izrađen prema propisima o arhiviranju i prema uputama Hrvatskog državnog arhiva. Pravilnik o uredskom i arhivskom poslovanju i dodatak Pravilnika o arhiviranju dokumenata uputit će se Hrvatskom državnom arhivu na suglasnost.

Pravilnik o uredskom i arhivskom poslovanju i dodatak Pravilnika o arhiviranju dokumenata članovi Izvršnog odbora jednoglasno su prihvatili.

Različito

Ivana Gaal, dipl.ing.med. biokemije podnijela zahtjev za ispis iz Registra članova HKMB.
Članovi Izvršnog odbora jednoglasno su prihvatili zahtjev Ivane Gaal, dipl.ing.med.biokemije.

Slavoljub Wagner, dipl.ing.med.biokemije izvijestio je da će se u Rabcu u razdoblju od 25.-27. listopada 2007. godine održati Dani primarne zdravstvene zaštite. Tajnica Komore izvijestila je, da je ured Komore putem e-pošte obavješten o održavanju Dana PZZ s time da će program biti poslan naknadno. Kada program bude zaprimljen biti će objavljen na web stranici Komore.

Skrenuta je pažnja na problem dolaska pacijenata u medicinsko- biokemijski laboratorij u tijeku turističke sezone, ali i na pacijente koji nemaju stalan boravak u turističkom mjestu i nisu ugovorni pacijenti, a koriste laboratorijske pretage koje se odnose i na preventivne preglede što stvara financijski problem za poslovanje medicnsko-biokemijskog laboratorija.

Doc.dr.sc. Jadranka Wagner, podpredsjednica Komore predložila je da se izradi dokument sa konkretnim pokazateljima odnosno brojem pacijenata i brojem učinjenih pretraga tijekom turističke sezone, kako bi se za narednu turističku sezonu mogla tražiti financijska sredstva od HZZO-a.

Mr.sc. Branka Rekić izvjestila je prisutne da je prema dogovoru sa predstavnicima HZZO-a provedena anketa o broju učinjenih pretraga S-CRP. Anketa je provedena u 27 medicinsko-biokemijska laboratorija u RH u razdoblju od 01. travnja do 30. lipnja 2007.godine. Rezultati provedene ankete uputiti će se dr.sc. Branki Kunović i dr.sc. Nadi Vrkić kako bi se izračunao udio povećanja materijalnih troškova u glavarini uvođenjem navedene pretrage. Nakon toga prema prijašnjem dogovoru izvještaj će se uputiti HZZO.

Božena Krmek-Helfrih, spec.med.biokemije upozorila je na problem vraćanja računa od strane HZZO-a za učinjene preventivne preglede za osobe starije od 50 godine koji uključuju laboratorijsku pretragu hemoglobin, a čija je šifra ukinuta.

Dr.sc. Branka Kunović izvijestila je da je HZZO-u upućen dopis sa zamolbom da se medicinsko-biokemijskim laboratorijima dodijele odgovarajuća financijska sredstva za učinjene promjene u kompjuterskom programu, a zbog promjene u tablici Postupaka i usluga u laboratorijskoj dijagnostici u PZZ.

HZZO je odgovorio da su troškovi koji su predviđeni za održavanje, između ostalog i informatičkog sustava, sastavni dio materijalnih troškova predviđenih u izračunu godišnje novčane vrijednosti standardnog tima primarne laboratorijske dijagnostika.

Komora je zatražila od HZZO-a da se zbog promjene novog načina bodovnog vrednovanja pretrage «kompletna krvna slika» izda naputak za liječnike primarne zdravstvene zaštite o usklađivanju uputnica za medicinsko-biokemijske laboratorije sukladno prihvaćenim kombinacijama šifri s pripadajućim postupcima iz «Popisa dijagnostičkih i terapijskih postupaka»

Predsjednica Povjerenstva za privatnu praksu predložila je da se od HZZO-a zatraži popis šifri dijagnoza za akutna infektivna stanja i naputak za ordinacije obiteljske medicine vezan za ordiniranje pretrage S-CRP u PZZ.

Ana Valčić, spec.med.biokemije izvijestila je da su medicinsko-biokemijskim laboratorijima u Benkovcu i Obrovcu doznačena sredstva za preglede djece za upis u prvi razred od strane Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Božena Krmek-Helfrih, spec.med.biokemije osvrnula se na tumačenje Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje u kojem stoji da medicinsko-biokemijski laboratoriji ne smiju naplaćivati laboratorije pretrage. Tajnica Komore dala je pojašnjenje tumačenja direkcije HZZO-a u kojem se navodi, da se medicinsko-biokemijski laboratoriji koji imaju sklopljen ugovor o provođenju laboratorijskih pretraga sa Zavodom, nalaze u sustavu obveznog zdravstvenog osiguranja, te kao takovi ne mogu pružati privatne laboratorijske usluge u sklopu radnog vremena ugovorenog sa Zavodom. Stoga medicinsko-biokemijski laboratoriji ne mogu pružati privatne laboratorijske usluge osiguranim osobama Zavoda, a pogotovo ne one koje se traže na vlastiti zahtjev, dakle bez uputnice izdane od strane izabranog doktora. Tumačenje je objavljeno na web stranici Komore.

Novine 19 / prosinac 2019.

Novine 18 / veljača 2010.

Novine 17 / srpanj 2008.

Novine 16 / srpanj 2007.

Novine 15 / siječanj 2007.

Novine 14 / svibanj 2005.

Novine 13 / siječanj 2005.

Novine 12 / travanj 2004.

Novine 11 / rujan 2003.

Novine 10 / prosinac 2002.

Novine 9 / studeni 2002.

Novine 8 / svibanj 2001.

Novine 7 / listopad 2000.

Novine 6 / travanj 2000.

Novine 5 / prosinac 1999.

Novine 4 / lipanj 1999.

Novine 3 / svibanj 1998.

Novine 2 / studeni 1997.

Novine 1 / srpanj 1997.

I. Područno vijeće

1. Grad Zagreb

II. Područno vijeće

1. Županija Krapinsko-Zagorska

2. Županija Sisačko-Moslavačka

3. Županija Karlovačka

4. Županija Bjelovarsko-Bilogorska

5. Županija Zagrebačka

III. Područno vijeće

1. Županija Varaždinska

2. Županija Koprivničko-Križevačka

3. Županija Međimurska

IV. Područno vijeće

1. Županija Virovitičko-Podravska

2. Županija Požeško-Slavonska

3. Županija Brodsko-Posavska

4. Županija Osječko-Baranjska

5. Županija Vukovarsko-Srijemska

V. Područno vijeće

1. Županija Zadarska

2. Županija Šibensko-Kninska

3. Županija Splitsko-Dalmatinska

4. Županija Dubrovačko-Neretvanska

VI. Područno vijeće

1. Županija Primorsko-Goranska

2. Županija Ličko-Senjska

3. Županija Istarska

Skip to content