1. Konstituirajuća sjednica Izvršnog odbora održana 21. veljače 2012.


Usvajanje zapisnika 21. sjednice Izvršnog odbora | Plan rada Izvršnog odbora i Povjerenstava, Imenovanje Povjerenstava Komore, Imenovanje članova Povjerenstava, Imenovanje rizničara Komore | Imenovanje predsjednika i članova Povjerenstva za stručni nadzor medicinsko-biokemijskih laboratorija i unapređenje kvalitete | Prihvaćanje plana tečajeva trajnog usavršavanja Hrvatske komore medicinskih biokemičara za 2012. godinu | Imenovanje predstavnika HKMB u stručno povjerenstvo Ministarstva zdravlja radi utvrđivanja uvjeta u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme zdravstvenih ustanova, privatne prakse i trgovačkih društava za obavljanje zdravstvene djelatnosti | Razno

Predložen je i usvojen, uz izmjenu: točke 2., 3., 4. i 6. se spajaju, sljedeći

DNEVNI RED

 1. Usvajanje zapisnika 21. sjednice Izvršnog odbora
 2. Plan rada Izvršnog odbora i Povjerenstava
 3. Imenovanje Povjerenstava Komore
 4. Imenovanje članova Povjerenstava
 5. Imenovanje predsjednika i članova Povjerenstva za stručni nadzor medicinsko-biokemijskih laboratorija i unapređenje kvalitete
 6. Imenovanje rizničara Komore
 7. Prihvaćanje plana tečajeva trajnog usavršavanja Hrvatske komore medicinskih biokemičara za 2012. godinu
 8. Imenovanje predstavnika HKMB u stručno povjerenstvo Ministarstva zdravlja radi utvrđivanja uvjeta u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme zdravstvenih ustanova, privatne prakse i trgovačkih društava za obavljanje zdravstvene djelatnosti
 9. Razno:
  • Imenovanje glavnog urednika Novina HKMB
  • Ispisi iz Registra Komore
  • Cjenik Komore
  • Plan edukacije zaposlenika
  • Radna skupina za bolničku zdravstvenu zaštitu

Predsjednik Komore utvrđuje da je u smislu članka 5. Poslovnika o radu Izvršnog odbora, Izvršni odbor konstituiran, obzirom je sazvana prva sjednica na kojoj je prisutno više od polovine članova Izvršnog odbora.

Usvajanje zapisnika 21. sjednice Izvršnog odbora

Zapisnik 21. sjednice Izvršnog odbora jednoglasno je usvojen.

Plan rada Izvršnog odbora i Povjerenstava
Imenovanje Povjerenstava komore
Imenovanje članova Povjerenstava
Imenovanje rizničara Komore

Predsjednik Komore izvjestio je prisutne da je plan rada Izvršnog odbora u suglasju sa planom rada predsjednika Komore koji je prihvaćen na Skupštini Komore 7. prosinca 2011. godine. Plan rada Povjerenstava je predsjednik svakog pojedinog Povjerenstva bio dužan dostaviti u Ured Komore, a ukoliko nije, navedeno treba učiniti u roku od 15 dana.

Izvršni odbor utvrđuje da su na 1. konstituirajućoj sjednici Skupštine održanoj 7. prosinca 2011. godine imenovani predsjednici Povjerenstava utvrđenih Statutom Komore:

 • Povjerenstvo za trajnu edukaciju: dr.sc. Renata Zrinski Topić, spec.med.biokemije
 • Povjerenstvo za stručna pitanja: dr.sc. Lorena Honović, spec.med.biokemije
 • Povjerenstvo za medicinsku etiku i deontologiju: Sanja Kačkov, mag.med.biochem.
 • Povjerenstvo za staleška pitanja: Predrag Grabusin, specijalist medicinske biokemije i laboratorijske medicine
 • Povjerenstvo za ekonomska pitanja: mr.sc. Andrijana Ščavničar, mag.med.biochem.
 • Povjerenstvo za primarnu zdravstvenu zaštitu i privatnu praksu: Ivana Delić, specijalist medicinske biokemije i laboratorijske medicine.

Predsjednici Povjerenstava Komore su dali pregled prijedloga članova pojedinih Povjerenstava.

Izvršni odbor donio je odluku o imenovanju zamjenika predsjednika Povjerenstava i članova Povjerenstava Komore.

Povjerenstvo za stručna pitanja

Mr.sc. Jasminka Matica, spec.med.biokemije, zamjenica predsjednice
Mr.sc. Miljenka Maradin, spec.med.biokemije, član
Marina Pavić, spec.med.biokemije, član
Mr.sc. Bojana Kranjčec, spec.med.biokemije, član

Povjerenstvo za staleška pitanja

Ivana Ćelap, mag.med.biochem., zamjenica predsjednika
Mr.sc. Anita Klasić, specijalist medicinske biokemije i laboratorijske medicine, član
Jelena Culej, mag.med.biochem., član
Nikolina Puc, mag.med.biochem., član

Povjerenstvo za trajnu edukaciju

Dr.sc. Željka Vogrinc, spec.med.biokemije, zamjenica predsjednice
Dr.sc. Mirjana Mariana Kardum Paro, spec.med.biokemije, član
Dr.sc. Irena Mišur Bauer, spec.med.biokemije, član
Mr.sc. Jasminka Matica, spec.med.biokemije, član

Predsjednica Povjerenstva dr.sc. Zrinski Topić dala je pregled plana rada Povjerenstva.

Plan rada Povjerenstva za trajnu edukaciju jednoglasno je prihvaćen.
Plan rada Povjerenstva za trajnu edukaciju nalazi se u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.

Povjerenstvo za medicinsku etiku i deontologiju:

Jelena Vrdoljak Gudasić, mag.med.biochem., zamjenica predsjednice
Dr.sc. Saša Kralik Oguić, spec.med.biokemije, član
Mirjana Fuček, spec.med.biokemije, član
Ivana Ćelap, mag.med.biochem., član

Povjerenstvo za ekonomska pitanja

Irena Cesar Vičar, mag.med.biochem., zamjenica predsjednice
Željka Kelava, mag.med.biochem., član
Dr.sc. Ružica Galović, mag.med.biochem., član

Povjerenstvo za primarnu zdravstvenu zaštitu i privatnu praksu:

Aleksandra Maravić, specijalist medicinske biokemije i laboratorijske medicine, zamjenica predsjednice
Alma Delić, mag.med.biochem., član
Ana Galović, spec.med.biokemije, član
Predrag Grabusin, specijalist medicinske biokemije i laboratorijske medicine, član
Marta Krtanjek, specijalist medicinske biokemije i laboratorijske medicine, član
Mirjana Plavetić, spec.med.biokemije, član

Izvršni odbor utvrđuje da su na 1. konstituirajućoj sjednici Skupštine održanoj 7. prosinca 2011. godine imenovani predsjednici Područnih vijeća:

I Područno vijeće: dr.sc. Goran Ferenčak, spec.med.biokemije
II Područno vijeće: Ivanka Ostroški, spec.med.biokemije
III Područno vijeće: Vesna Horvat, spec.med.biokemije
IV Područno vijeće: Edo Karaban, mag.med.biochem.
V Područno vijeće: Jelena Čargonja, mag.med.biochem.

Izvršni odbor utvrđuje da je na 1. konstituirajućoj sjednici Skupštine održanoj 7. prosinca 2011. godine za rizničara Komore imenovana Ana Valčić, spec.med.biokemije.

Imenovanje predsjednika i članova Povjerenstva za stručni nadzor medicinsko-biokemijskih laboratorija i unapređenje kvalitete

Predsjednik Komore iznio je prijedlog za imenovanje predsjednika i članova Povjerenstva za stručni nadzor medicinsko-biokemijskih laboratorija i unapređenje kvalitete:

Dr.sc. Ines Vukasović, spec.med.biokemije, predsjednica
Dr.sc. Lorena Honović, spec.med.biokemije, član
Ivanka Ostroški, spec.med.biokemije, član
Helena Dražević, dipl.iur., član

Članovi Izvršnog odbora jednoglasno su prihvatili prijedlog za imenovanje predsjednika i članova Povjerenstva za stručni nadzor medicinsko-biokemijskih laboratorija i unapređenje kvalitete.

Prihvaćanje Plana tečajeva trajnog usavršavanja Hrvatske komore medicinskih biokemičara za 2012. godinu

Predsjednica Povjerenstva za trajnu edukaciju dr.sc. Zrinski-Topić je iznijela prijedlog plana tečajeva trajnog usavršavanja HKMB za 2012. godinu:

Vrijeme održavanja tečaja Tema tečaja Voditelj tečaja
31.03.2012. Predanalitička faza laboratorijskog rada Doc.dr.sc. Ana-Maria Šimundić
05.05.2012. Likvorska dijagnostika Prof.dr.sc. Milica Trbojević-Čepe
Dr.sc. Željka Vogrinc
02.06.2012. Uloga laboratorija u pre-, peri- i neonatalnoj skrbi Dr.sc. Nora Nikolac
17.11.2012. Novosti u dijagnostici i liječenju solidnih tumora Dr.sc. Ana Kulić
Prof.dr.sc. Damir Vrbanec
15.12.2012. Hitna stanja u pedijatrijskoj laboratorijskoj medicini I:
Pedijatri i biokemičari zajedno
Dr.sc. Jasna Leniček Krleža

Napomenula je da će Plan tečajeva trajnog usavršavanja i program svakog pojedinog tečaja biti objavljen na mrežnoj stranici Komore.

Plan tečajeva trajnog usavršavanja HKMB za 2012. godinu jednoglasno je prihvaćen.
Plan tečajeva trajnog usavršavanja HKMB za 2012. godinu nalazi se u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.

Imenovanje predstavnika Komore u stručno povjerenstvo Ministarstva zdravlja radi utvrđivanja uvjeta u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme zdravstvenih ustanova, privatne prakse i trgovačkih društava za obavljanje zdravstvene djelatnosti

Predsjednik Komore Goran Bulatović, mag.med.biochem, spec.med.biokemije je izvijestio prisutne da je Ministarstvo zdravlja uputilo dopis Komori kojim moli dostavu prijedloga predstavnika Komore u stručno Povjerenstvo Ministarstva radi obavljanja očevida, i to najmanje po 2 predstavnika za svaku županiju, nakon čega je Ured Komore je kontaktirao članstvo, te je sastavljen popis s kojim popisom upoznaje prisutne.

Članovi Izvršnog odbora jednoglasno su prihvatili prijedlog predstavnika Komore u stručno povjerenstvo Ministarstva zdravlja radi utvrđivanja uvjeta u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme zdravstvenih ustanova, privatne prakse i trgovačkih društava za obavljanje zdravstvene djelatnosti.
Lista imenovanih predstavnika se nalazi u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.

Razno

Predjednik Komore moli očitovanje prisutnih je li potrebno imenovati glavnog urednika Novina HKMB obzirom na činjenicu da se Novine HKMB ne izdaju, a mali broj izdanja koji su i bili objavljeni su većinom prezentirali aktivnosti Komore, o kojim aktivnostima se članstvo sada obaviještava putem web stranice Komore. Prisutni su suglasni da se neće imenovati glavni urednik Novina HKMB.

Predsjednik Povjerenstva za staleška pitanja mag. Grabusin je predložio Izvršnom odboru donošenje odluke o ispisu iz Registra Komore na vlastiti zahtjev Viktorije Gordane Kos, spec.med.biokemije, Gordane Medaković, spec.med.biokemije, Jasminke Šoštarić, spec.med.biokemije, Kristine Draženović, dipl.ing.med.biokemije, Nelli Mozara, spec.med.biokemije i mr. sc. Ratke Vučer, dipl.ing.med.biokemije, obzirom navedene više ne rade na poslovima neposredne zdravstvene zaštite.
Članovi Izvršnog odbora jednoglasno su prihvatili zahtjeve za ispisom iz Registra Komore Viktorije Gordane Kos, spec.med.biokemije, Gordane Medaković, spec.med.biokemije, Jasminke Šoštarić, spec.med.biokemije, Kristine Draženović, dipl.ing.med.biokemije, Nelli Mozara, spec.med.biokemije i mr. sc. Ratke Vučer, dipl.ing.med.biokemije.

Vezano za Cjenik Komore predlaže se uvođenje nove stavke Izvadak iz Registra Komore, obzirom je Ured zaprimio zahtjev za izdavanje Izvatka iz Registra Komore za člana Komore, a koju mogućnost propisuje Zakon o medicinsko-biokemijskoj djelatnosti, gdje se propisuje da Komora vodi Registar, upisnike i evidencije, iz kojih daje izvatke koji su javne isprave, stoga se predlaže donošenje odluke o cijeni navedenog obrasca koji nije predviđen u sadašnjem Cjeniku Komore.
Članovi Izvršnog odbora jednoglasno su prihvatili Cjenik Komore sa novom stavkom Izvadak iz Registra Komore u iznosu od 50,00 kuna.
Cjenik Komore se nalazi u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.

Predsjednik Komore je predložio članovima Izvršnog odbora da se usvoji Plan edukacije zaposlenika, i to da se zaposlenicima odobre najmanje po dva tečaja edukacije iz područja struke ili sustava kvalitete, koje kontinuirano usavršavanje je i obveza po ISO certifikatu. Napomenuo je da se teme tečaja određuju prema potrebi.
Članovi Izvršnog odbora jednoglasno su prihvatili predloženi Plan edukacije zaposlenika.

Član Radne skupine za bolničku zdravstvenu zaštitu mag. Horvat upoznaje prisutne sa aktivnostima radne skupine čiji je osnovni zadatak utvrđivanje postojanja interesa članstva za osnivanje Povjerenstva za sekundarnu zdravstvenu zaštitu. U dva navrata su se dopisom obraćali svim voditeljima MBL-a u bolničkim zdravstvenim ustanovama, no odaziv je premali, stoga članovi Radne skupine smatraju da je zadatak izvršen, a zaključak je da nema interesa članstva za osnivanjem Povjerenstva za sekundarnu zdravstvenu zaštitu.
Zaključak članova Izvršnog odbora je da Radna skupina nastavi s radom te uputi dopis ne samo voditeljima nego i članovima zaposlenim u bolničkim zdravstvenim ustanovama, a sve zbog mnoštva problema koji postoje u sekundarnoj zdravstvenoj zaštiti, nakon čega će se ovisno o odazivu na sljedećoj sjednici Izvršnog odbora odlučiti o daljnjim aktivnostima.

Predsjednik Komore je obavijestio prisutne članove Izvršnog odbora da je dana 15. veljače 2012. godine održan sastanak u Ministarstvu zdravlja sa zamjenikom ministra mr.sc. Marijanom Cesarikom, bili su prisutni i pomoćnik ministra Luka Vončina, dr.med., načelnica Službe za inspekcijske poslove Vesna Sokol, dr.stom. i načelnica Službe za zdravstvenu zaštitu Danica Kramarić, dr.med.. Na sastanku je raspravljeno o trenutnoj situaciji u kojoj je HKMB bila gotovo onemogućena izdavati Odobrenja za samostalan rad iz razloga što se Ministarstvo nije odazvalo na zamolbe Komore za usuglašavanjem kratice nazivlja specijalista iz medicinske biokemije i laboratorijske medicine, a koja kratica se navodi na Odobrenju. Na sastanku je dogovoreno da će Komora ponovno uputiti dopis s prijedlogom kratice na koji dopis će se Ministarstvo očitovati. Zatim, razgovaralo se o izjednačavanju nazivlja specijalista medicinske biokemije sa nazivljem specijalista medicinske biokemije i laboratorijske medicine, o kojem izjednačavanju je Izvršni odbor donio Odluku, dogovoreno je da će navedeno Komora ugraditi u prijedlog Izmjena i dopuna Pravilnika o specijalističkom usavršavanju magistara medicinske biokemije na koji prijedlog će se Ministarstvo očitovati. Tema sastanka je dakle bila i nužne izmjene Pravilnika o specijalističkom usavršavanju, te primjedbe Komore koje su iznesene tijekom ranijih godina. Vezano uz izmjene navedenog Pravilnika raspravljano je o statusu magistara medicinske biokemije u bolničkim zdravstvenim ustanovama te je dogovoreno je da će se ovisno o broju godina radnog staža, koji će predložiti Komora, istima priznati status specijalista uz uvjet polaganja specijalističkog ispita, a što će biti moguće jednokratno.
Nadalje, predmet rasprave je bila i problematika priznavanja inozemnih obrazovnih kvalifikacija, obavijestili smo Ministarstvo da je Komora zaprimila zahtjeve za priznavanje inozemnih kvalifikacija te dala mišljenje. Vezano za uključivanje Komora u postupak priznavanja inozemnih obrazovnih kvalifikacija očekuje se sastanak Ministarstva zdravlja, Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta te Agencije za znanost i visoko obrazovanje.
Tema sastanka je bila i problematika provođenja stručnih nadzora Hrvatske komore zdravstvenih radnika u medicinsko-biokemijskim laboratorijima, o kojoj problematici i neosnovanosti tih nadzora je Komora iznijela svoj stav i u dopisu upućenom Ministarstvu, o iznesenoj problematici će Ministarstvo tražiti i odgovor navedene Komore te nas potom o svemu obavijestiti.
Najavili smo izmjene Statuta i prijedlog izmjena Zakona o medicinsko-biokemijskoj djelatnosti. Raspravljalo se i o nepostupanju pojedinih ustanova sukladno nalozima inspekcijskog nadzora Ministarstva.
Tema sastanka je bila i revizija sastava ispitnih povjerenstava pri Ministarstvu.

Nadalje, iznosi se problem primjene novog Pravilnika o pripravničkom stažu zdravstvenih radnika, kojim Pravilnikom je za stručni ispit za magistre medicinske biokmeije uveden novi ispitni predmet Analitička toksikologija. Naime, sukladno istom Pravilniku pripravnički staž se obavlja prema programu koji donosi ministar, a koji program je bio dužan donijeti u roku od 6 mjeseci od stupanja na snagu navedenog Pravilnika. Obzirom ”novi” program pripravničkog staža nije donesen, temeljem odredbe članka 26. Pravilnika, do donošenja novog programa, pripravnički staž se provodi po ”starom” planu i programu pripravničkog staža, a koji vezano za magistre medicinske biokemije ne obuhvaća područje Analitičke toksikologije.
Unatoče navedenom, Ministarstvo je za predstojeći ispitni rok podijelilo kandidate na one koji su dužni polagati stručni ispit po ”starom” i one koji su dužni polagati stručni ispit po ”novom” Pravilniku, ovisno o vremenu stupanja na pripravnički staž. Nastalu situaciju se nastoji riješiti s Ministarstvom.

Predsjednik Komore poziva članove Izvršnog odobora na dobru i efikasnu suradnju u narednom mandatu, kao i u prošlom mandatu, zahvaljuje na pažnji, te utvrđuje sjednicu Izvršnog odbora završenom.

Novine 19 / prosinac 2019.

Novine 18 / veljača 2010.

Novine 17 / srpanj 2008.

Novine 16 / srpanj 2007.

Novine 15 / siječanj 2007.

Novine 14 / svibanj 2005.

Novine 13 / siječanj 2005.

Novine 12 / travanj 2004.

Novine 11 / rujan 2003.

Novine 10 / prosinac 2002.

Novine 9 / studeni 2002.

Novine 8 / svibanj 2001.

Novine 7 / listopad 2000.

Novine 6 / travanj 2000.

Novine 5 / prosinac 1999.

Novine 4 / lipanj 1999.

Novine 3 / svibanj 1998.

Novine 2 / studeni 1997.

Novine 1 / srpanj 1997.

I. Područno vijeće

1. Grad Zagreb

II. Područno vijeće

1. Županija Krapinsko-Zagorska

2. Županija Sisačko-Moslavačka

3. Županija Karlovačka

4. Županija Bjelovarsko-Bilogorska

5. Županija Zagrebačka

III. Područno vijeće

1. Županija Varaždinska

2. Županija Koprivničko-Križevačka

3. Županija Međimurska

IV. Područno vijeće

1. Županija Virovitičko-Podravska

2. Županija Požeško-Slavonska

3. Županija Brodsko-Posavska

4. Županija Osječko-Baranjska

5. Županija Vukovarsko-Srijemska

V. Područno vijeće

1. Županija Zadarska

2. Županija Šibensko-Kninska

3. Županija Splitsko-Dalmatinska

4. Županija Dubrovačko-Neretvanska

VI. Područno vijeće

1. Županija Primorsko-Goranska

2. Županija Ličko-Senjska

3. Županija Istarska

Skip to content