14. sjednica Izvršnog odbora održana 27. studenog 2007.


Usvajanje zapisnika 13. sjednice Izvršnog odbora | Izvješće Središnjeg Izbornog Povjerenstva | Utvrđivanje liste kandidata za predsjednika HKMB | Različito

Predložen je i usvojen sljedeći

DNEVNI RED

 1. Usvajanje zapisnika 13. sjednice Izvršnog odbora
 2. Izvješće Središnjeg Izbornog Povjerenstva (doc. dr. sc. Slavica Dodig)
 3. Utvrđivanje liste kandidata za predsjednika HKMB (Miroslav Radić, dipl. iur.)
 4. Različito

 

Zapisnik 14. sjednice Izvršnog odbora

Usvajanje zapisnika 13. sjednice Izvršnog odbora

Zapisnik 13. sjednice Izvršnog odbora jednoglasno je usvojen.

Izvješće Središnjeg izbornog Povjerenstva

Doc. dr. sc. Slavica Dodig, predsjednica Središnjeg Izbornog povjerenstva izvjestila je da su prema Odluci o raspisivanju izbora za Skupštinu HKMB u proteklom razdoblju provedeni izbori za delegate Skupštine HKMB. Središnje Izborno povjerenstvo u sastavu doc. dr. sc. Slavica Dodig, Mirjana Fuček, dipl. ing. med. biokemije i Beba Pavlović, spec.med.biokemije pregledali su zapisnike izbornih povjerenstava izbornih jedinica o rezultatima izbora za delegate Skuštine HKMB. Utvrđeno je da je od ukupno 552 člana Komore glasalo njih 276 odnosno 50%.
Izabrana su 72 delegata u Skupštinu Komore:

 • I područno vijeće – 40 delegata
 • II područno vijeće – 4 delegata
 • III područno vijeće – 9 delegata
 • IV područno vijeće – 12 delegata
 • V područno vijeće – 7 delegata

Središnje Izborno povjerenstvo utvrdilo je da nije bilo nevažećih glasačkih listića.

Izvješće Središnjeg Izbornog povjerenstva jednoglasno je prihvaćeno.
Izvješće Središnjeg Izbornog povjerenstva nalazi se u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.

Utvrđivanje liste kandidata za predsjednika HKMB

Miroslav Radić, dipl.iur., izvjestio je prisutne da su na temelju Odluke o raspisivanju izbora za predsjenika Komore u utvrđenom roku za predaju kandidatura zaprimljene dvije važeće kandidature te lista kandidata za predsjednika HKMB glasi:

 1. Goran Bulatović, spec.med.biokemije
 2. Doc.dr.sc. Vlatko Rumenjak, spec.med.biokemije

Lista kandidata za predsjednika HKMB jednoglasno je prihvaćena i objavit će se na web stranici Komore.
Lista kandidata za predsjednika HKMB nalazi se u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.

Različito

Prof.dr.sc. Ana Stavljenić Rukavina izvjestila je da je Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi donijelo Naredbu o osnivanju Povjerenstva za utvrđivanje uvjeta u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti kojima moraju udovoljavati zdravstvene ustanove, zdravstveni radnici koji obavljaju zdravstvenu djelatnost u privatnoj praksi, te trgovačka društva koja obavljaju zdravstvenu djelatnost, sukladno odredbi članka 43. i 47. Zakona o zdravstvenoj zaštiti, u postupku davanja odobrenja za početak rada zdravstvenih ustanova i privatne prakse.
Temeljem navedene Naredbe potrebno je imenovati predstavnike Komore za rad u Povjerenstvu.
Predsjednica Komore predložila je sljedeće predstavnike:

 1. Ojdana Đurović, spec.med.biokemije
 2. Dr.sc. Ilza Salamunić, spec.med.biokemije
 3. Ana Valčić, spec.med.biokemije
 4. Dr.sc. Lorena Honović, spec.med.biokemije
 5. Ivanka Ostroški, spec.med.biokemije
 6. Doc.dr.sc. Jadranka Wagner, spec.med.biokemije
 7. Dr.sc. Zlata Flegar-Meštrić, spec.med.biokemiej
 8. Dr.sc. Mario Štefanović, spec.med.biokemije

Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.

Mr.sc. Kristina Brkić, dipl.ing.med. biokemije podnijela zahtjev za ispis iz Registra članova HKMB iz razloga jer više ne radi u neposrednoj zdravstvenoj zaštiti.
Članovi Izvršnog donijeli su odluku o ispisu mr.sc. Kristine Brkić, dipl.ing.med.biokemije iz Registra Komore.

Predsjednica Komore izvjestila je prisutne da je u Komori uz pomoć konzultantske kuće završen posao za uspostavu sustava upravljanja kvalitetom prema normi EN ISO 9001:2000.
20. studenog 2007. održan je inicijalni audit na kojem su predstavnici certifikacijske kuće Det Norske Veritas na temelju pregledane dokumentacije dobivene iz ureda Komore (predaudit) provjerili spremnost za uspostavu sustava upravljanja kvalitetom. Dobiven je pozitivan izvještaj inicijalnog audita u kojem su dane pohvale na primjetnu orjentiranost prema kvaliteti usluge i trajnom poboljšanju kao i dobroj organiziranosti svih segmenata sustava, a područja za poboljšanje su sljedeća:

 1. upravljanje povratnim informacijama od članova Komore,
 2. definiranje i primjena postupka upravljanja dokumentima i zapisima,
 3. uključivanje postojećih zapisa u sustav kvalitete,
 4. plan edukacije osoblja i provođenje edukacije.

Sustavom upravljanja kvalitetom prema normi EN ISO 9001:2000 obuhvaćene su javne ovlasti Komore, dakle ciljna područja: izdavanje i obnavljanje Odobrenja za samostalan rad, vođenje registra članova Komore i provođenje vanjskog stručnog nadzora. Pri tomu je ustanovljena vrlo dobra sljedivost i kompletnost dokumentacije za svakog člana Komore kao i dobra informatička podrška.
Nije identificirana niti jedna nesukladnost s time da su identificirane dvije observacije, dva područja za poboljšanje i dvije pohvale. Dobivanje certifikata EN ISO 9001:2000 predviđeno je u roku od 14 dana.
Sljedeće neovisne ocjene provest će se prema planu periodičkih audita kroz 2 godine.

Temeljem izvještaja inicijalnog audita obaveza ureda Komore je izraditi plan edukacije za zaposlenike Komore za 2008. godine.
Prof.dr.sc. Ana Stavljenić Rukavina predložila je da se za iduću godinu predvide dva tečaja za mr.sc. Branku Rekić, tajnika Komore i dva tečaja za Sandru Burić, ekonomskog tehničara. Tečajevi mogu biti iz područja struke i područja sustava upravljanja kvalitetom.
Prijedlog predsjednice Komore članovi Izvršnog odbora jednoglasno su prihvatili.

Slavoljub Wagner, dipl.ing.med.biokemije zamolio je da se na web stranici Komore objavi Pravilnik o standardima i normativima prava na zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja zaštite zdravlja na radu i Mreža ugovornih subjekata medicine rada.

Navedeni dokumenti objavljeni su u Narodnim Novinama broj 115/07 od 07. studenog 2007. godine.

Novine 19 / prosinac 2019.

Novine 18 / veljača 2010.

Novine 17 / srpanj 2008.

Novine 16 / srpanj 2007.

Novine 15 / siječanj 2007.

Novine 14 / svibanj 2005.

Novine 13 / siječanj 2005.

Novine 12 / travanj 2004.

Novine 11 / rujan 2003.

Novine 10 / prosinac 2002.

Novine 9 / studeni 2002.

Novine 8 / svibanj 2001.

Novine 7 / listopad 2000.

Novine 6 / travanj 2000.

Novine 5 / prosinac 1999.

Novine 4 / lipanj 1999.

Novine 3 / svibanj 1998.

Novine 2 / studeni 1997.

Novine 1 / srpanj 1997.

I. Područno vijeće

1. Grad Zagreb

II. Područno vijeće

1. Županija Krapinsko-Zagorska

2. Županija Sisačko-Moslavačka

3. Županija Karlovačka

4. Županija Bjelovarsko-Bilogorska

5. Županija Zagrebačka

III. Područno vijeće

1. Županija Varaždinska

2. Županija Koprivničko-Križevačka

3. Županija Međimurska

IV. Područno vijeće

1. Županija Virovitičko-Podravska

2. Županija Požeško-Slavonska

3. Županija Brodsko-Posavska

4. Županija Osječko-Baranjska

5. Županija Vukovarsko-Srijemska

V. Područno vijeće

1. Županija Zadarska

2. Županija Šibensko-Kninska

3. Županija Splitsko-Dalmatinska

4. Županija Dubrovačko-Neretvanska

VI. Područno vijeće

1. Županija Primorsko-Goranska

2. Županija Ličko-Senjska

3. Županija Istarska

Skip to content