Propisi iz područja zdravstva


Akti HZZO-a (www.hzzo-net.hr)

Podzakonski akti

 • Mreža javne zdravstvene službe (NN 101/12, 31/13, 113/15, 20/18)
 • Pravilnik o specijalističkom usavršavanju magistara medicinske biokemije (NN 73/08)
 • Pravilnik o mjerilima za prijam specijalizanata (NN 83/15)
 • Pravilnik o pripravničkom stažu zdravstvenih radnika (NN 02/11, 14/13, 126/14 i 135/15)
 • Pravilnik o mjerilima za primanje zdravstvenih radnika na pripravnički staž (NN 124/13)
 • Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja (NN 29/18, 35/19, 78/19, 92/19, 56/20, 152/22, 3/23, 26/23 i 68/23)
 • Pravilnik o normativima i standardima za obavljanje zdravstvene djelatnosti (NN 52/20)
 • Pravilnik o uvjetima za razvrstavanje bolničkih zdravstvenih ustanova u kategorije (NN 95/10 i 86/14)
 • Pravilnik o kategorizaciji medicinsko-tehničke opreme zdravstvenih ustanova (NN 12/12, 99/13 i 63/16)
 • Pravilnik o uvjetima i postupku za davanje u zakup dijelova domova zdravlja i ljekarničkih zdravstvenih ustanova (NN 80/07)
 • Pravilnik o uvjetima za ustroj zavoda i odjela u kliničkim bolničkim centrima i kliničkim bolnicama (NN 106/07)
 • Pravilnik o uvjetima za ustroj odjela u općim i specijalnim bolnicama (NN 106/07)
 • Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati zdravstvene ustanove ili dijelovi zdravstvenih ustanova za dodjelu naziva klinika ili klinička ustanova (NN 119/03, 11/04)
 • Pravilnik o početku, završetku i rasporedu radnog vremena zdravstvenih ustanova i privatnih zdravstvenih radnika u ordinaciji u mreži javne zdravstvene službe (NN 106/19 i 9/22)
 • Pravilnik o praćenju štetnih događaja vezano uz medicinske proizvode (NN 125/13)
 • Pravilnik o obrascu suglasnosti te obrascu izjave o odbijanju dijagnostičkog, odnosno terapijskog postupka (NN 10/08)
 • Pravilnik o načinu provođenja i mjerama zaštite radi sprječavanja nastanka ozljeda oštrim predmetima (NN 39/20)
 • Popis akademskih naziva i akademskih stupnjeva te njihovih kratica (NN 87/09, 88/11, 61/12, 144/13, 50/15, 37/17, 58/18, 55/19, 70/20, 120/21 i 21/23)
 • Popis stručnih naziva i njihovih kratica (NN 87/09, 88/11, 61/12, 144/13, 50/15, 37/17, 67/18, 98/19, 75/20 i 52/22)
 • Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja Nacionalnog registra pružatelja zdravstvene zaštite (NN 118/23)

Novine 19 / prosinac 2019.

Novine 18 / veljača 2010.

Novine 17 / srpanj 2008.

Novine 16 / srpanj 2007.

Novine 15 / siječanj 2007.

Novine 14 / svibanj 2005.

Novine 13 / siječanj 2005.

Novine 12 / travanj 2004.

Novine 11 / rujan 2003.

Novine 10 / prosinac 2002.

Novine 9 / studeni 2002.

Novine 8 / svibanj 2001.

Novine 7 / listopad 2000.

Novine 6 / travanj 2000.

Novine 5 / prosinac 1999.

Novine 4 / lipanj 1999.

Novine 3 / svibanj 1998.

Novine 2 / studeni 1997.

Novine 1 / srpanj 1997.

PLAN TEČAJEVA TRAJNOG USAVRŠAVANJA ZA 2023.

Odabrana poglavlja iz pedijatrijske laboratorijske medicine – 1. dio

Odabrana poglavlja iz pedijatrijske laboratorijske medicine – 2. dio

Verifikacija i validacija – standardi, protokoli, izazovi i dileme

Sekvenciranje sljedeće generacije u prevenciji i terapiji zloćudnih bolesti

I. Područno vijeće

1. Grad Zagreb

II. Područno vijeće

1. Županija Krapinsko-Zagorska

2. Županija Sisačko-Moslavačka

3. Županija Karlovačka

4. Županija Bjelovarsko-Bilogorska

5. Županija Zagrebačka

III. Područno vijeće

1. Županija Varaždinska

2. Županija Koprivničko-Križevačka

3. Županija Međimurska

IV. Područno vijeće

1. Županija Virovitičko-Podravska

2. Županija Požeško-Slavonska

3. Županija Brodsko-Posavska

4. Županija Osječko-Baranjska

5. Županija Vukovarsko-Srijemska

V. Područno vijeće

1. Županija Zadarska

2. Županija Šibensko-Kninska

3. Županija Splitsko-Dalmatinska

4. Županija Dubrovačko-Neretvanska

VI. Područno vijeće

1. Županija Primorsko-Goranska

2. Županija Ličko-Senjska

3. Županija Istarska

Skip to content