Propisi iz područja zdravstva


Akti HZZO-a (www.hzzo-net.hr)

Podzakonski akti

 • Mreža javne zdravstvene službe („Narodne novine“ broj 101/12, 31/13, 113/15, 20/18)
 • Pravilnik o početku, završetku i rasporedu radnog vremena zdravstvenih ustanova i privatnih zdravstvenih radnika u ordinaciji u mreži javne zdravstvene službe („Narodne novine“ broj 106/19 i 9/22)
 • Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije („Narodne novine“ broj 12/14, 15/14,141/22)
 • Pravilnik o specijalističkom usavršavanju magistara medicinske biokemije („Narodne novine“ broj 73/08)
 • Pravilnik o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“ broj 83/15)
 • Pravilnik o pripravničkom stažu zdravstvenih radnika („Narodne novine“ broj 02/11, 14/13, 126/14 i 135/15)
 • Pravilnik o mjerilima za primanje zdravstvenih radnika na pripravnički staž („Narodne novine“ broj 124/13)
 • Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja („Narodne novine“ broj 29/18, 35/19, 78/19, 92/19, 56/20, 3/23, 68/23)
 • Pravilnik o normativima i standardima za obavljanje zdravstvene djelatnosti („Narodne novine“ broj 52/20)
 • Pravilnik o uvjetima za razvrstavanje bolničkih zdravstvenih ustanova u kategorije („Narodne novine“ broj 95/10 i 86/14)
 • Pravilnik o kategorizaciji medicinsko-tehničke opreme zdravstvenih ustanova („Narodne novine“ broj 12/12, 99/13 i 63/16)
 • Pravilnik o uvjetima i postupku za davanje u zakup dijelova domova zdravlja i ljekarničkih zdravstvenih ustanova („Narodne novine“ broj 80/07)
 • Pravilnik o uvjetima za ustroj zavoda i odjela u kliničkim bolničkim centrima i kliničkim bolnicama („Narodne novine“ broj 106/07)
 • Pravilnik o uvjetima za ustroj odjela u općim i specijalnim bolnicama („Narodne novine“ broj 106/07)
 • Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati zdravstvene ustanove ili dijelovi zdravstvenih ustanova za dodjelu naziva klinika ili klinička ustanova („Narodne novine“ broj 119/03, 11/04)
 • Pravilnik o praćenju štetnih događaja vezano uz medicinske proizvode („Narodne novine“ broj 125/13)
 • Pravilnik o obrascu suglasnosti te obrascu izjave o odbijanju dijagnostičkog, odnosno terapijskog postupka („Narodne novine“ broj 10/08)
 • Pravilnik o načinu provođenja i mjerama zaštite radi sprječavanja nastanka ozljeda oštrim predmetima („Narodne novine“ broj 39/20)
 • Pravilnik o normativima i standardima za pružanje zdravstvenih usluga u zdravstvenom turizmu („Narodne novine“ broj 3/24)
 • Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja Upisnika zdravstvenog turizma („Narodne novine“ broj 3/24)
 • Pravilnik o normativima i standardima za turističku ambulantu („Narodne novine“ broj 3/24)
 • Pravilnik o izgledu, uvjetima i načinu korištenja zaštićenog znaka zdravstvenog turizma („Narodne novine“ broj 3/24)
 • Integrirani popis akademskih naziva i akademskih stupnjeva te njihovih kratica („Narodne novine“ broj 50/15, 37/17, 58/18, 55/19, 70/20, 120/21, 21/23)
 • Integrirani popis stručnih naziva i njihovih kratica („Narodne novine“ broj 50/15, 37/17, 67/18, 98/19, 75/20, 52/22, 40/23
 • Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja Nacionalnog registra pružatelja zdravstvene zaštite („Narodne novine“ broj 118/23)
 • Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama („Narodne novine“ broj 25/13, 72/13, 151/13, 9/14, 40/14, 51/14, 77/14, 83/14, 87/14, 120/14, 147/14, 151/14, 11/15, 32/15, 38/15, 60/15, 83/15, 112/15, 122/15, 10/17, 39/17, 40/17, 74/17, 122/17, 9/18, 57/18, 59/19, 79/19, 119/19, 50/20128/20, 141/20, 17/21, 26/21 78/21, 78/21, 138/21, 9/22, 31/22, 72/22, 82/22, 99/22, 26/23, 43/23)

Novine 19 / prosinac 2019.

Novine 18 / veljača 2010.

Novine 17 / srpanj 2008.

Novine 16 / srpanj 2007.

Novine 15 / siječanj 2007.

Novine 14 / svibanj 2005.

Novine 13 / siječanj 2005.

Novine 12 / travanj 2004.

Novine 11 / rujan 2003.

Novine 10 / prosinac 2002.

Novine 9 / studeni 2002.

Novine 8 / svibanj 2001.

Novine 7 / listopad 2000.

Novine 6 / travanj 2000.

Novine 5 / prosinac 1999.

Novine 4 / lipanj 1999.

Novine 3 / svibanj 1998.

Novine 2 / studeni 1997.

Novine 1 / srpanj 1997.

I. Područno vijeće

1. Grad Zagreb

II. Područno vijeće

1. Županija Krapinsko-Zagorska

2. Županija Sisačko-Moslavačka

3. Županija Karlovačka

4. Županija Bjelovarsko-Bilogorska

5. Županija Zagrebačka

III. Područno vijeće

1. Županija Varaždinska

2. Županija Koprivničko-Križevačka

3. Županija Međimurska

IV. Područno vijeće

1. Županija Virovitičko-Podravska

2. Županija Požeško-Slavonska

3. Županija Brodsko-Posavska

4. Županija Osječko-Baranjska

5. Županija Vukovarsko-Srijemska

V. Područno vijeće

1. Županija Zadarska

2. Županija Šibensko-Kninska

3. Županija Splitsko-Dalmatinska

4. Županija Dubrovačko-Neretvanska

VI. Područno vijeće

1. Županija Primorsko-Goranska

2. Županija Ličko-Senjska

3. Županija Istarska

Skip to content