15. sjednica Izvršnog odbora održana 11. prosinca 2007.


Usvajanje zapisnika 14. sjednice Izvršnog odbora | Donošenje liste kandidata za zamjenika predsjednika HKMB | Prijedlog kandidata za predsjednika i članove Povjerenstva za žalbe | Različito

Predložen je i usvojen sljedeći

DNEVNI RED

 1. Usvajanje zapisnika 14. sjednice Izvršnog odbora
 2. Donošenje liste kandidata za zamjenika predsjednika HKMB (Miroslav Radić, dipl. iur.)
 3. Prijedlog kandidata za predsjednika i članove Povjerenstva za žalbe (prof. dr. sc. Ana Stavljenić Rukavina)
 4. Različito

 

Zapisnik 15. sjednice Izvršnog odbora

Usvajanje zapisnika 14. sjednice Izvršnog odbora

Zapisnik 14. sjednice Izvršnog odbora jednoglasno je usvojen.

Donošenje liste kandidata za zamjenika predsjednika HKMB

Gosp. Miroslav Radić, pravni savjetnik Komore izvjestio je prisutne da Izvršni odbor na temelju Statuta Komore donosi listu kandidata za zamjenika predsjednika Komore.
Temeljem pristiglih prijedloga u Ured komore sastavljene su liste kandidata:

Lista kandidata za zamjenika HKMB – primarna zdravstvena zaštita

 1. Slavoljub Wagner, dipl.ing.med.biokemije
 2. Edo Karaban, dipl.ing.med.biokemije
 3. Zdenka Knežević, dipl.ing.med.biokemije
 4. Lidija Baturina, dipl.ing.med.biokemije

Pregledom pristigle dokumentacije utvrđeno je da za Lidiju Baturinu, dipl.ing.med.biokemije nedostaje Izjava o prihvaćanju kandidature i obrazloženje predlagatelja, te je dokumente potrebno dostaviti najkasnije do početka Skupštine HKMB 12. prosinca 2007. godine.
Ostali kandidati dostavili su pravovaljanu dokumentaciju.
Lista kandidata za zamjenika predsjenika HKMB iz primarne zdravstvene zaštite jednoglasno je prihvaćena.
Lista kandidata za zamjenika predsjenika HKMB iz primarne zdravstvene zaštite i prijedlozi za kandidate nalaze se u prilogu zapisnika i njegov su sastavni dio.

Lista kandidata za zamjenika HKMB – bolnička zdravstvena zaštita

 1. Snježana Hrabrić-Vlah, dipl.ing.med.biokemije
 2. Dr.sc. Dunja Rogić, spec.med.biokemije
 3. Mr.sc. Vatroslav Šerić, spec.med.biokemije
 4. Silvija Raguž, spec.med.biokemije

Svi kandidati dostavili su pravovaljanu dokumentaciju.
Lista kandidata za zamjenika predsjenika HKMB iz bolničke zdravstvene zaštite jednoglasno je prihvaćena.
Lista kandidata za zamjenika predsjenika HKMB iz bolničke zdravstvene zaštite i prijedlozi za kandidate nalaze se u prilogu zapisnika i njegov su sastavni dio.

Prijedlog kandidata za predsjednika i članove Povjerenstva za žalbe

Članovi Izvršnog odbora imenuju predsjednika i članove Povjerenstva za žalbe. Predloženi članovi su:

 1. Dr.sc. Danica Matišić, spec.med.biokemije – predsjednik
 2. Mirjana Fuček, dipl.ing.med.biokemije – član
 3. Željka Jutt, dipl.ing.med.biokemije – član
 4. Marija Alar, spec.med.biokemije – član
 5. Dr.sc. Ilza Salamunić, spec.med.biokemije – član

Prijedlog je jednoglasno usvojen

Različito

Dr.sc. Branka Kunović izvjestila je prisutne o održanom sastanku u Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje na kojem se razgovaralo o potrebi da se Tablica 2 u Pravilniku o standardima i normativima prava na zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja dopuni s pretragama koje se rade u medicinsko-biokemijskim laboratorijima, a u skladu su s Harmonizacijom općih pretraga iz područja opće medicinske biokemije, a sada se ne mogu upisati u izvještaj, a to su:

– šifra 28679 P-Protrombinsko vrijeme – INR – 2,85 boda i
– S-alfa amilaza – prijedlog šifre 24704 – 1,52 boda (isto kao U-alfa amilaza 24701; 1,52 boda)

Razgovaralo se o dostavljenoj analizi učestalosti provođenja dijagnostičke pretrage S-CRP u medicinsko-biokemijskim laboratorijima primarne zdravstvene zaštite. Dr. Tihomir Strizrep zahvalio se na poslanim podacima i rekao da se kroz iduća tri mjeseca ne može očekivati povećanje glavarine za laboratorijsku dijagnostiku jer se Zavod financira iz privremenog državnog proračuna.

Na sastanku se ponovno predložilo, vezano uz promjenu KKS=1 postupak (ugovaranje primjenjeno od travnja 2007. godine), da se standard za laboratorijsku dijagnostiku treba iskazivati u bodovima (4,62 boda/osiguraniku) a ne u postupcima. Standard za laboratorijsku dijagnostiku obavezno se treba unijeti u ugovore doktora kao i u informatičke programe.
Odgovor je bio da će se laboratorijski standard rješavati u paketu s CRP.

Obzirim da su gotovo svi medicinsko-biokemijski laboratoriji PZZ informatizirani zatraženo je da se laboratoriji u 2008. godini umreže, dakle da imaju prioritet.

Dr. Tihomir Strizrep izjavio je da se informatizacija zdravstva provodi postupno, ali da se obzirom na provedenu analizu troškova procjenjuje, da će informatizacija kompletne primarne zdravstvene zaštite biti provedena do kraja 2008. godine.