Planovi prihoda i rashoda


Plan prihoda i rashoda 2019.


Plan prihoda i rashoda 2018.


Plan prihoda i rashoda 2017.


Plan prihoda i rashoda 2016.


Plan prihoda i rashoda 2015.


PLAN TEČAJEVA TRAJNOG USAVRŠAVANJA ZA 2020

Novi izazovi u laboratorijskoj dijagnostici
poremećaja zgrušavanja

Izabrane teme iz laboratorijske morfološke hematologije

Matematika ili analitika?
Može li se laboratorijski nalaz izračunati?