Primarna zdravstvena zaštita i privatna praksa


PZZ - financijska sredstva - zahtjev i odgovor HZZO

Hrvatska komora medicinskih biokemičara – Povjerenstvo za privatnu praksu, zatražila je od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO) naknadu određenih financijskih sredstava za promjene u računalnom programu uvjetovanih uvođenjem novih laboratorijskih postupaka na razini primarne zdravstvene zaštite.

HZZO je odgovorio da nije u mogućnosti prihvatiti naš zahtjev, jer su troškovi predviđeni za održavanje, između ostalog i informatičkog sustava, sastavni dio materijalnih troškova predviđenih u izračunu godišnje novčane vrijednosti standardnog tima svake djelatnosti pa tako i djelatnosti primarne laboratorijske dijagnostike.

Komora je također zatražila, da HZOO vezano za promjene novog načina bodovnog vrednovanja pretrage "kompletna krvna slika" (Narodne novine broj 57/07. i Narodne novine broj 80/07.), izda naputak za liječnike primarne zdravstvene zaštite o usklađivanju uputnica za medicinsko-biokemijske laboratorije sukladno prihvaćenim kombinacijama šifri s pripadajućim postupcima iz "Popisa dijagnostičkih i terapijskih postupaka".

To je od posebnog značaja iz razloga jer se u praksi vrlo učestalo ordinira na "stari" način, a isto tako informatički programi u liječničkim ordinacijama nisu revidirani prema novim propisima.


Odgovor Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na dopis od 15. svibnja 2006. godine

Tekst koji se odnosi na odgovor Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: Zavod) vezano za primjedbe na Ugovor o provođenju laboratorijskih pretraga na razini primarne zdravstvene zaštite za 2006. godinu prenosimo u cijelosti.

Zavod nije u mogućnosti prihvatiti prijedlog utvrđivanja standardnog broja bodova koji laboratorij može izvršiti, kako bi se za sve pretrage izvršene nakon prekoračenja ugovorenog broja bodova utvrdila mogućnost plaćanja po načelu cijena puta usluga.

Naime, prilikom ugovaranja provođenja primarne laboratorijske dijagnostike, Zavod se kao i u svim ostalim djelatnostima, prvenstveno oslanja na utvrđene kadrovske normative, ugovoreno puno radno vrijeme i objektivne materijalne troškove. S obzirom na neusklađenost vremensko-kadrovskog normativa s novim tehnologijama rada u medicinsko-biokemijskim laboratorijima, vremenski normativ iz "Plave knjige", nažalost ne može biti uporište ni za kakav izračun, pa tako niti za izračun standardnog broja bodova.

Nadalje, u izračunu vrijednosti boda 30% vrijednosti odnosi se na materijalne troškove koje bi u slučaju vrednovanja dijela usluga po načelu plaćanja cijena puta usluga trebalo izlučiti, jer su isti u potpunosti obračunati u vrijednosti "glavarine".

Podsjećamo da je Zavod još u 2003. godini prihvatio inicijativu Vaše Komore te utvrdio cijenu laboratorijskih pretraga za osigurane osobe - žene koje doktori specijalisti ginekolozi upućuju na laboratorijske pretrage primarne zdravstvene zaštite.

Ukoliko imate saznanja o konkretnim medicinsko-biokemijskim laboratorijima ugovorenim na primarnoj razini zdravstvene zaštite koji nisu u mogućnosti poslovati u okviru ugovorenih sredstava, molimo Vas da nam dostavite popis istih, kako bi Zavod izvršio nadzor i utvrdio uzroke te donio moguća rješenja u obostranom interesu, odnosno u interesu osiguranih osoba Zavoda.


Dopis direktoru HZZO dr. sc. Većeslavu Bergmanu - 15. svibnja 2006.

Hrvatska komora medicinskih biokemičara uputila je direktoru HZZO dr.sc. Većeslavu Bergmanu 15. svibnja 2006. godine dopis u kojem su navedene primjedbe na Ugovor o provođenju laboratorijskih pretraga na razini primarne zdravstvene zaštite za 2006. godinu. Dopis objavljujemo u cijelosti:

Hrvatska komora medicinskih biokemičara razmotrila je tekst Ugovora o provođenju laboratorijskih pretraga na razini primarne zdravstvene zaštite za 2006. godinu i predlaže da se u članku 6. doda stavak 2., koji glasi:

"Utvrđeni standard laboratorijskih pretraga iskazuje se u bodovima, s time da po osiguraniku pripada 4,60 bodova. Broj osiguranika opredijeljenih za pojedinog liječnika množi se sa 4,60 bodova i tako utvrđuje ukupni ugovoreni standard po pojedinom liječničkom timu. U slučaju prekoračenja standarda Zavod će učinjene pretrage izvan standarda platiti sustavom cijena puta usluga."

Obrazloženje:

Jedino medicinsko-biokemijska djelatnost u primarnoj zdravstvenoj zaštiti nema utvrđeni standard odnosno reguliran propis kako se postupa, ako liječnik prekorači ugovoreni broj usluga. Liječnik je ograničen u upućivanju pacijenata u specijalističko-konzilijarnu zaštitu, ograničen je ugovorenim novčanim iznosom za izdavanje lijekova, a jedino nije ograničen s upućivanjem pacijenata u medicinsko-biokemijski laboratorij. Hrvatska komora medicinskih biokemičara konstantno upozorava na ovaj problem i naglašava da se liječnici neracionalno koriste laboratorijskim uslugama, a često i bez stručnog opravdanja. Ovakav postupak liječnika stvara nepotrebne troškove medicinsko-biokemijskim laboratorijima. Komora je također istakla Zavodu da je sadašnja glavarina nedostatna i tražila da se iznos glavarine poveća i da prati realne troškove laboratorija. Budući da Zavod nije tom zahtjevu udovoljio, pretpostavljamo zbog pomanjkanja financijskih sredstava, smatramo da bi bilo neophodno potrebno da se prihvati gore navedena dopuna Ugovora i na taj način uvede kontrola racionalnog korištenja laboratorija u primarnoj zdravstvenoj zaštiti.

Hrvatska komora medicinskih biokemičara također predlaže da se u članku 12. Ugovora briše odredba po kojoj se može umanjiti iznos za 30% mjesečnog iznosa sredstava u smislu ugovorene kazne. Smatramo da je ovo previsoki iznos, a koliko je nama poznato ovakva odredba se ne nalazi u drugim ugovorima.


Tumačenje naputka o provedbi plaćanja administrativne pristojbe

Hrvatska komora medicinskih biokemičara uputila je Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje 07. listopada 2005 godine dopis u kojem je zatražila tumačenje naputka za provedbu plaćanja administrative pristojbe u primarnoj zdravstvenoj zaštiti .

Odgovor Zavoda donosimo u cijelosti:

Izvješćujemo Vas da je plaćanje administrativne pristojbe uređeno odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Narodne novine" broj 90/05.), Odlukom o iznosu administrativne pristojbe koja se plaća prilikom korištenja zdravstvene zaštite ("Narodne novine" broj 111/05., nastavno: Odluka o iznosu administrativne pristojbe) i općim aktima Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

U skaladu s gore rečenom Odlukom o iznosu administrativne pristojbe, administrativna pristojba se naplaćuje između ostalog i za uputnicu izdanu za specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu i uputnicu za bolničku zdravstvenu zaštitu, a naplaćuje ih zdravstveni radnik u ordinaciji izabranog doktora opće/obiteljske medicine, izabranog doktora zdravstvene zaštite žena i izabranog doktora stomatološke zdravstvene zaštite polivalentne, te zdravstveni radnik u službi hitne medicinske pomoći, odnosno u ordinacijama čiji nositelji izdaju navedene uputnice.

Slijedom rečenog, administrativne pristojba se ne naplaćuje za medicinsko-biokemijski laboratorij u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, niti zaposlenici navedenih medicinsko-biokemijskih laboratorija ugovorenih na primarnoj razini zdravstvene zaštite naplaćuju administrativnu pristojbu.


Nadzor u liječničkim ordinacijama

Na inicijativu Hrvatske komore medicinskih biokemičara, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje proveo je nadzor u ordinacijama ugovornih liječnika primarne zdravstvene zaštite zbog prekomjernog upućivanja osiguranih osoba Zavoda na primarnu laboratorijsku dijagnostiku.

Zavod je za utvrđeno neutemeljeno upućivanje osiguranih osoba na primarnu laboratorijsku dijagnostiku u skladu s odredbama vrijedećeg Ugovora o provođenju primarne zdrvstvene zaštite iz osnovnog zdrvstvenog osiguranja izrekao odgovarajuće ugovorne kazne.

Novine 19 / prosinac 2019.

Novine 18 / veljača 2010.

Novine 17 / srpanj 2008.

Novine 16 / srpanj 2007.

Novine 15 / siječanj 2007.

Novine 14 / svibanj 2005.

Novine 13 / siječanj 2005.

Novine 12 / travanj 2004.

Novine 11 / rujan 2003.

Novine 10 / prosinac 2002.

Novine 9 / studeni 2002.

Novine 8 / svibanj 2001.

Novine 7 / listopad 2000.

Novine 6 / travanj 2000.

Novine 5 / prosinac 1999.

Novine 4 / lipanj 1999.

Novine 3 / svibanj 1998.

Novine 2 / studeni 1997.

Novine 1 / srpanj 1997.

I. Područno vijeće

1. Grad Zagreb

II. Područno vijeće

1. Županija Krapinsko-Zagorska

2. Županija Sisačko-Moslavačka

3. Županija Karlovačka

4. Županija Bjelovarsko-Bilogorska

5. Županija Zagrebačka

III. Područno vijeće

1. Županija Varaždinska

2. Županija Koprivničko-Križevačka

3. Županija Međimurska

IV. Područno vijeće

1. Županija Virovitičko-Podravska

2. Županija Požeško-Slavonska

3. Županija Brodsko-Posavska

4. Županija Osječko-Baranjska

5. Županija Vukovarsko-Srijemska

V. Područno vijeće

1. Županija Zadarska

2. Županija Šibensko-Kninska

3. Županija Splitsko-Dalmatinska

4. Županija Dubrovačko-Neretvanska

VI. Područno vijeće

1. Županija Primorsko-Goranska

2. Županija Ličko-Senjska

3. Županija Istarska

Skip to content