Propisi Komore


Statut Hrvatske komore medicinskih biokemičara

Pravilnik o radu

Pravilnik o trajnom usavršavanju magistara medicinske biokemije

Etički kodeks medicinskih biokemičara i medicinske deontologije

Pravilnik o nagradi za životno djelo

Pravilnik o uredskom i arhivskom poslovanju

Pravilnik o izboru tijela Hrvatske komore medicinskih biokemičara

Pravilnik o vođenju registra članova Hrvatske komore medicinskih biokemičara

Pravilnik o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju odobrenja za samostalan rad – pročišćeni tekst

Pravilnik o arbitraži Hrvatske komore medicinskih biokemičara

Pravilnik o načinu obavljanja medicinsko-biokemijske djelatnosti u liječničkim ordinacijama
Pravilnik objavljen u “Narodnim novinama” br. 63/19.

Pravilnik o načinu obavljanja medicinsko-biokemijske djelatnosti uz bolesnika
Pravilnik objavljen u “Narodnim novinama” br. 34/05.

Pravilnik o stručnom nadzoru nad obavljanjem medicinsko-biokemijske djelatnosti uz bolesnika i u liječničkoj ordinaciji
Pravilnik objavljen u “Narodnim novinama” br. 118/09

Pravilnik o vrstama pretraga koje obavljaju medicinsko-biokemijski laboratoriji
Pravilnik objavljen u “Narodnim novinama” br. 197/03.

Pravilnik o stručnom nadzoru
Pravilnik objavljen u “Narodnim novinama” br. 8/04.

Pravila o ponašanju i odgovornosti u struci članova Hrvatske komore medicinskih biokemičara

Pravilnik o radu Povjerenstva za davanje mišljenja pri osnivanju medicinsko-biokemijskih laboratorija

Poslovnik o radu Skupštine Hrvatske komore medicinskih biokemičara

Poslovnik o radu Izvršnog odbora Hrvatske komore medicinskih biokemičara

Poslovnik o radu Područnih vijeća Hrvatske komore medicinskih biokemičara

Poslovnik o radu Povjerenstva Hrvatske komore medicinskih biokemičara

Novine 19 / prosinac 2019.

Novine 18 / veljača 2010.

Novine 17 / srpanj 2008.

Novine 16 / srpanj 2007.

Novine 15 / siječanj 2007.

Novine 14 / svibanj 2005.

Novine 13 / siječanj 2005.

Novine 12 / travanj 2004.

Novine 11 / rujan 2003.

Novine 10 / prosinac 2002.

Novine 9 / studeni 2002.

Novine 8 / svibanj 2001.

Novine 7 / listopad 2000.

Novine 6 / travanj 2000.

Novine 5 / prosinac 1999.

Novine 4 / lipanj 1999.

Novine 3 / svibanj 1998.

Novine 2 / studeni 1997.

Novine 1 / srpanj 1997.

I. Područno vijeće

1. Grad Zagreb

II. Područno vijeće

1. Županija Krapinsko-Zagorska

2. Županija Sisačko-Moslavačka

3. Županija Karlovačka

4. Županija Bjelovarsko-Bilogorska

5. Županija Zagrebačka

III. Područno vijeće

1. Županija Varaždinska

2. Županija Koprivničko-Križevačka

3. Županija Međimurska

IV. Područno vijeće

1. Županija Virovitičko-Podravska

2. Županija Požeško-Slavonska

3. Županija Brodsko-Posavska

4. Županija Osječko-Baranjska

5. Županija Vukovarsko-Srijemska

V. Područno vijeće

1. Županija Zadarska

2. Županija Šibensko-Kninska

3. Županija Splitsko-Dalmatinska

4. Županija Dubrovačko-Neretvanska

VI. Područno vijeće

1. Županija Primorsko-Goranska

2. Županija Ličko-Senjska

3. Županija Istarska

Skip to content