Povjerenstvo za stručna pitanja


Preporuka o promjeni referentnih vrijednosti LDL kolesterola na nalazima

2.4.2021.

Poštovane kolegice i kolege,
Povjerenstvo za stručna pitanja objavljuje preporuku o promjeni referentnih vrijednosti LDL kolesterola na nalazima.


Nacionalne preporuke za uzorkovanje kapilarne krvi

19.2.2016.

Poštovane kolegice i kolege,
Povjerenstvo za stručna pitanja obavještava Vas da su Nacionalne preporuke za uzorkovanje kapilarne krvi, Radne grupe za kapilarno uzorkovanje, Hrvatskog društva za medicinsku biokemiju i laboratorijsku, objavljene na stranicama HDMBLM potvrđene kao preporučene za primjenu u medicinsko biokemijskim laboratorijima.

Predsjednica Povjerenstva za stručna pitanja
dr.sc. Lorena Honović, spec. med. biokemije


Preporuka o ispisu referentnih intervala za elektroforezu proteina

5.1.2016.

Poštovane kolegice i kolege,
Povjerenstvo za stručna pitanja objavljuje preporuku o referentnim intervalima za elektroforezu serumskih proteina.Preporuka za kritične vrijednosti laboratorijskih nalaza i načinu izvještavanja

4.1.2016.

Poštovane kolegice i kolege,
Povjerenstvo za stručna pitanja objavljuje nadopunu i reviziju popisa kritičnih vrijednosti i načina izvještavanja o kritičnim vrijednostima laboratorijskih nalaza.Nadopuna općih preporuka za slanje uzoraka u suradni - referalni laboratori

30.11.2015.

Poštovane kolegice i kolege,
Povjerenstvo za stručna pitanja objavljuje nadopunu općih preporuka za slanje uzoraka u suradni - referalni laboratorij.Nadopuna preporuka o sadržaju i ispisu laboratorijskog nalaza

16.2.2015.

Poštovane kolegice i kolege,
Povjerenstvo za stručna pitanja objavljuje nadopunu preporuka o sadržaju i ispisu laboratorijskog nalaza.

Predsjednica Povjerenstva za stručna pitanja
Dr. sc. Lorena Honović, spec. med. biokemijeObavještavamo Vas da su ESHRE (European Society for Human Reproduction and Embriology) i NAFA (Nordic Association for Andrology) udruge tijekom 2002. godine objavile smjernice za analizu ejakulata, odnosno određivanje osnovnih sjemenih parametara (spermiogram).

Zainteresirane kolegice i kolege upućujemo na nekoliko internet adresa kojima se gore navedenim preporukama može pristupiti u cijelosti i besplatno: www3.oup.co.uk/humsup/contents/ (web stranica časopisa ESHRE Monographs, preporuke su objavljene u volumenu 2002, broj 2)

www.ki.se/org/nafa/ (web stranica NAFA)

www.eshre.com/ (web stranica ESHRE)Novine 19 / prosinac 2019.

Novine 18 / veljača 2010.

Novine 17 / srpanj 2008.

Novine 16 / srpanj 2007.

Novine 15 / siječanj 2007.

Novine 14 / svibanj 2005.

Novine 13 / siječanj 2005.

Novine 12 / travanj 2004.

Novine 11 / rujan 2003.

Novine 10 / prosinac 2002.

Novine 9 / studeni 2002.

Novine 8 / svibanj 2001.

Novine 7 / listopad 2000.

Novine 6 / travanj 2000.

Novine 5 / prosinac 1999.

Novine 4 / lipanj 1999.

Novine 3 / svibanj 1998.

Novine 2 / studeni 1997.

Novine 1 / srpanj 1997.

I. Područno vijeće

1. Grad Zagreb

II. Područno vijeće

1. Županija Krapinsko-Zagorska

2. Županija Sisačko-Moslavačka

3. Županija Karlovačka

4. Županija Bjelovarsko-Bilogorska

5. Županija Zagrebačka

III. Područno vijeće

1. Županija Varaždinska

2. Županija Koprivničko-Križevačka

3. Županija Međimurska

IV. Područno vijeće

1. Županija Virovitičko-Podravska

2. Županija Požeško-Slavonska

3. Županija Brodsko-Posavska

4. Županija Osječko-Baranjska

5. Županija Vukovarsko-Srijemska

V. Područno vijeće

1. Županija Zadarska

2. Županija Šibensko-Kninska

3. Županija Splitsko-Dalmatinska

4. Županija Dubrovačko-Neretvanska

VI. Područno vijeće

1. Županija Primorsko-Goranska

2. Županija Ličko-Senjska

3. Županija Istarska

Skip to content