Povjerenstvo za stručna pitanja


Nacionalne preporuke za uzorkovanje kapilarne krvi

19.2.2016.

Poštovane kolegice i kolege,
Povjerenstvo za stručna pitanja obavještava Vas da su Nacionalne preporuke za uzorkovanje kapilarne krvi, Radne grupe za kapilarno uzorkovanje, Hrvatskog društva za medicinsku biokemiju i laboratorijsku, objavljene na stranicama HDMBLM potvrđene kao preporučene za primjenu u medicinsko biokemijskim laboratorijima.

Predsjednica Povjerenstva za stručna pitanja
dr.sc. Lorena Honović, spec. med. biokemije


Preporuka o ispisu referentnih intervala za elektroforezu proteina

5.1.2016.

Poštovane kolegice i kolege,
Povjerenstvo za stručna pitanja objavljuje preporuku o referentnim intervalima za elektroforezu serumskih proteina.Preporuka za kritične vrijednosti laboratorijskih nalaza i načinu izvještavanja

4.1.2016.

Poštovane kolegice i kolege,
Povjerenstvo za stručna pitanja objavljuje nadopunu i reviziju popisa kritičnih vrijednosti i načina izvještavanja o kritičnim vrijednostima laboratorijskih nalaza.Nadopuna općih preporuka za slanje uzoraka u suradni - referalni laboratori

30.11.2015.

Poštovane kolegice i kolege,
Povjerenstvo za stručna pitanja objavljuje nadopunu općih preporuka za slanje uzoraka u suradni - referalni laboratorij.Nadopuna preporuka o sadržaju i ispisu laboratorijskog nalaza

16.2.2015.

Poštovane kolegice i kolege,
Povjerenstvo za stručna pitanja objavljuje nadopunu preporuka o sadržaju i ispisu laboratorijskog nalaza.

Predsjednica Povjerenstva za stručna pitanja
Dr. sc. Lorena Honović, spec. med. biokemijeObavještavamo Vas da su ESHRE (European Society for Human Reproduction and Embriology) i NAFA (Nordic Association for Andrology) udruge tijekom 2002. godine objavile smjernice za analizu ejakulata, odnosno određivanje osnovnih sjemenih parametara (spermiogram).

Zainteresirane kolegice i kolege upućujemo na nekoliko internet adresa kojima se gore navedenim preporukama može pristupiti u cijelosti i besplatno: www3.oup.co.uk/humsup/contents/ (web stranica časopisa ESHRE Monographs, preporuke su objavljene u volumenu 2002, broj 2)

www.ki.se/org/nafa/ (web stranica NAFA)

www.eshre.com/ (web stranica ESHRE)