Tijela Komore


Tijela Komore:

 1. Skupština,
 2. Izvršni odbor,
 3. Predsjednik i zamjenik predsjednika,
 4. Područna vijeća,
 5. Sud Komore,
 6. Tužitelj i dva zamjenika tužitelja Komore,
 7. Povjerenstvo za medicinsku etiku i deontologiju,
 8. Povjerenstvo za stručna pitanja,
 9. Povjerenstvo za trajno usavršavanje,
 10. Povjerenstvo za staleška pitanja,
 11. Povjerenstvo za primarnu zdravstvenu zaštitu i privatnu praksu,
 12. Povjerenstvo za sekundarnu i tercijarnu zdravstvenu zaštitu,
 13. Povjerenstvo za ekonomska pitanja,
 14. Povjerenstvo za stručni nadzor medicinsko-biokemijskih laboratorija i unapređenje kvalitete,
 15. Povjerenstvo za žalbe,
 16. Ured Komore

Područna vijeća Komore:

I. Područno vijeće

I. Područno vijeće:

 1. Grad Zagreb

I. Područno vijeće ima sjedište u Zagrebu.

II. Područno vijeće

II. Područno vijeće:

 1. Krapinsko-zagorska županija
 2. Sisačko-moslavačka županija
 3. Karlovačka županija
 4. Bjelovarsko-bilogorska županija
 5. Zagrebačka županija

II. Područno vijeće ima sjedište u Zagrebu.

III. Područno vijeće

III. Područno vijeće:

 1. Varaždinska županija
 2. Koprivničko-križevačka županija
 3. Međimurska županija

III. Područno vijeće ima sjedište u Varaždinu.

IV. Područno vijeće

IV. Područno vijeće:

 1. Virovitičko-podravska županija
 2. Požeško-slavonska županija
 3. Brodsko-posavska županija
 4. Osječko-baranjska županija
 5. Vukovarsko-srijemska županija

IV. Područno vijeće ima sjedište u Osijeku.

V. Područno vijeće

V. Područno vijeće:

 1. Zadarska županija
 2. Šibensko-kninska županija
 3. Splitsko-dalmatinska županija
 4. Dubrovačko-neretvanska županija

V. Područno vijeće ima sjedište u Splitu.

VI. Područno vijeće

VI. Područno vijeće:

 1. Primorsko-goranska županija
 2. Ličko-senjska županija
 3. Istarska županija

VI. Područno vijeće ima sjedište u Rijeci.
 

Skupština Komore:

IZBORNA JEDINICA BROJ DELEGATA IZBORNE JEDINICE U SKUPŠTINI
I. izborna jedinica 12
II. izborna jedinica 8
III. izborna jedinica 5
IV. izborna jedinica 8
V. izborna jedinica 8
VI. izborna jedinica 6
UKUPNO 47

 

I. PODRUČNO VIJEĆE – I. IZBORNA JEDINICA
REDNI BROJ IME I PREZIME / USTANOVA RADA
1. Doc. dr. sc. Lovorka Đerek, mag. med. biochem., spec. med. biokemije / KB Dubrava
2. Ivana Baršić Lapić, mag. med. biochem., spec. med. biokemije i lab. medicine / KBC Zagreb
3. Doc. dr. sc. Lana Ganoci, mag. med. biochem., spec. analit. toksikologije/KBC Zagreb
4. Dr. sc. Mirjana Fuček, mag. med. biochem., spec. med. biokemije / KBC Zagreb
5. Anja Jokić, mag. med. biochem. / Klinika za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“
6. Ines Alpeza Viman, mag. med. biochem., spec. med. biokemije / KBC Zagreb
7. Doc. dr. sc. Andrea Tešija Kuna, mag. med. biochem., spec. med. biokemije / KBC Sestre milosrdnice
8. Doc. dr. sc. Marija Miloš, mag. med. biochem., spec. med. biokemije / KBC Zagreb
9. Dr. sc. Adriana Unić, mag. med. biochem., spec. med. biokemije / KBC Sestre milosrdnice
10. Ida Taradi, mag. med. biochem., spec. med. biokemije i lab. medicine / KB Merkur
11. Doc. dr. sc. Mario Štefanović, mag. med. biochem., spec. med. biokemije / KBC Sestre milosrdnice
I. PODRUČNO VIJEĆE – I. IZBORNA JEDINICA – GRAD ZAGREB
REDNI BROJ IME I PREZIME / USTANOVA RADA
1. Doc. dr. sc. Nora Nikolac Gabaj, mag. med. biochem., spec. analit. toksikologije / KBC Sestre milosrdnice
II. PODRUČNO VIJEĆE – II. IZBORNA JEDINICA
REDNI BROJ IME I PREZIME / USTANOVA RADA
1. Valentina Šenjug, mag. med. biochem., spec. med. biokemije i lab. medicine / OB Zabok
2. Mr. sc. Sanja Dželajlija, mag. med. biochem. / DZ Bjelovarsko-bilogorske županije – Ispostava Daruvar
3. Antonija Čunović. mag. med. biokemije i lab. medicine / OB Karlovac
II. PODRUČNO VIJEĆE – II. IZBORNA JEDINICA – ŽUPANIJA KRAPINSKO-ZAGORSKA
REDNI BROJ IME I PREZIME / USTANOVA RADA
1. Tamara Bezek, mag. med. biochem. / SB Krapinske Toplice
II. PODRUČNO VIJEĆE – II. IZBORNA JEDINICA – ŽUPANIJA SISAČKO – MOSLAVAČKA
REDNI BROJ IME I PREZIME / USTANOVA RADA
1. Dunja Horvat, mag. med. biochem., spec. med. biokemije / MBL Dunja Horvat
II. PODRUČNO VIJEĆE – II. IZBORNA JEDINICA – ŽUPANIJA KARLOVAČKA
REDNI BROJ IME I PREZIME / USTANOVA RADA
1. Mr. sc. Miljenka Maradin, mag. med. biochem., spec. med. biokemije / OB Karlovac
II. PODRUČNO VIJEĆE – II. IZBORNA JEDINICA – ŽUPANIJA BJELOVARSKO – BILOGORSKA
REDNI BROJ IME I PREZIME / USTANOVA RADA
1. Tamara Devčić Ljubić, mag. med. biochem., spec. med. biokemije i lab. medicine / OB Bjelovar
II. PODRUČNO VIJEĆE – II. IZBORNA JEDINICA – ŽUPANIJA ZAGREBAČKA
REDNI BROJ IME I PREZIME / USTANOVA RADA
1. Dr. sc. Monika Barberić, mag. med. biochem., spec. med. biokemije i lab. medicine / DZ Zagrebačke županije – Ispostava Ivanić Grad
III. PODRUČNO VIJEĆE – III. IZBORNA JEDINICA
REDNI BROJ IME I PREZIME / USTANOVA RADA
1. Valentina Cesar Kocijan, mag. med. biochem., spec. med. biokemije i lab. medicine / OB Varaždin
2. Tihana Herceg Brlek, mag. med. biochem., spec. med. biokemije i lab. medicine / OB Varaždin
III. PODRUČNO VIJEĆE – III. IZBORNA JEDINICA – ŽUPANIJA VARAŽDINSKA
REDNI BROJ IME I PREZIME / USTANOVA RADA
1. Nina Grabarić, mag. med. biochem. / DZ Varaždinske županije
III. PODRUČNO VIJEĆE – III. IZBORNA JEDINICA – ŽUPANIJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA
REDNI BROJ IME I PREZIME / USTANOVA RADA
1. Ivona Herceg, mag. med. biochem., spec. med. biokemije i lab. medicine / OB Dr. Tomislav Bardek
III. PODRUČNO VIJEĆE – III. IZBORNA JEDINICA – ŽUPANIJA MEĐIMURSKA
REDNI BROJ IME I PREZIME / USTANOVA RADA
1. Jasminka Horvat, mag. med. biochem. / ŽB Čakovec
IV. PODRUČNO VIJEĆE – IV. IZBORNA JEDINICA
REDNI BROJ IME I PREZIME / USTANOVA RADA
1. Marija Mijakić, mag. med. biochem., spec. med. biokemije i lab. medicine / OB Dr. Josip Benčević
2. Iva Lukić, mag. med. biochem., spec. med. biokemije i lab. medicine / KBC Osijek
3. Maja Lukić, mag. med. biochem. / KBC Osijek
IV. PODRUČNO VIJEĆE – IV. IZBORNA JEDINICA – ŽUPANIJA VIROVITIČKO-PODRAVSKA
REDNI BROJ IME I PREZIME / USTANOVA RADA
1. Blaženka Matek, mag. med. biochem., spec. med. biokemije i lab. medicine / MBL Blaženka Matek
IV. PODRUČNO VIJEĆE – IV. IZBORNA JEDINICA – ŽUPANIJA POŽEŠKO-SLAVONSKA
REDNI BROJ IME I PREZIME / USTANOVA RADA
1. Josipa Raguž, mag. med. biochem., spec. med. biokemije i lab. medicine / MBL Ljerka Sablek
IV. PODRUČNO VIJEĆE – IV. IZBORNA JEDINICA – ŽUPANIJA BRODSKO-POSAVSKA
REDNI BROJ IME I PREZIME / USTANOVA RADA
1. Alma Pipić Kitter, mag. med. biochem., spec. med. biokemije / OB Dr. Josip Benčević
IV. PODRUČNO VIJEĆE – IV. IZBORNA JEDINICA – ŽUPANIJA OSJEČKO-BARANJSKA
REDNI BROJ IME I PREZIME / USTANOVA RADA
1. Tara Rolić, mag. med. biochem., spec. med. biokemije i lab. medicine / KBC Osijek
IV. PODRUČNO VIJEĆE – IV. IZBORNA JEDINICA – ŽUPANIJA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA
REDNI BROJ IME I PREZIME / USTANOVA RADA
1. Ana Pocrnja, mag. med. biochem. / OŽB Vinkovci
V. PODRUČNO VIJEĆE – V. IZBORNA JEDINICA
REDNI BROJ IME I PREZIME / USTANOVA RADA
1. Antonija Rodin Kurtović, mag. med. biochem., spec. med. biokemije i lab. medicine / KBC Split
2. Edo Karaban, mag. med. biochem., spec. med. biokemije i lab. medicine / MBL Edo Karaban
3. Doc. dr. sc. Leida Tandara, mag. med. biochem., spec. med. biokemije / KBC Split
4. Diana Ljubimir, mag. med. biochem., spec. med. biokemije / OB Dubrovnik
V. PODRUČNO VIJEĆE – V. IZBORNA JEDINICA – ŽUPANIJA ZADARSKA
REDNI BROJ IME I PREZIME / USTANOVA RADA
1. Dr. sc. Edi Perović, mag. med. biochem., spec. med. biokemije / OB Zadar
V. PODRUČNO VIJEĆE – V. IZBORNA JEDINICA – ŽUPANIJA ŠIBENSKO-KNINSKA
REDNI BROJ IME I PREZIME / USTANOVA RADA
1. Ines Kelava, mag. med. biochem., spec. med. biokemije i lab. medicine / OVB Knin
V. PODRUČNO VIJEĆE – V. IZBORNA JEDINICA – ŽUPANIJA SPLITSKO-DALMATINSKA
REDNI BROJ IME I PREZIME / USTANOVA RADA
1. Zorana Todorić, mag. med. biochem., spec. med. biokemije i lab. medicine / Poliklinika LAB PLUS
V. PODRUČNO VIJEĆE – V. IZBORNA JEDINICA – ŽUPANIJA DUBROVAČKO-NERETVANSKA
REDNI BROJ IME I PREZIME / USTANOVA RADA
1. Ivanka Maldini, mag. med. biochem., spec. med. biokemije i lab. medicine / MBL Ivanka Maldini
VI. PODRUČNO VIJEĆE – VI. IZBORNA JEDINICA
REDNI BROJ IME I PREZIME / USTANOVA RADA
1. Vesna Šupak Smolčić, mag. med. biochem., spec. med. biokemije i lab. medicine / KBC Rijeka
2. Biljana Vukmir, mag. med. biochem., spec. med. biokemije / Croatia poliklinika
3. Dragana Antončić, mag. med. biochem., spec. med. biokemije i lab. medicine / KBC Rijeka
VI. PODRUČNO VIJEĆE – VI. IZBORNA JEDINICA – ŽUPANIJA PRIMORSKO-GORANSKA
REDNI BROJ IME I PREZIME / USTANOVA RADA
1. Gorana Bonifačić, mag. med. biochem. / MBL Gorana Bonifačić
VI. PODRUČNO VIJEĆE – VI. IZBORNA JEDINICA – ŽUPANIJA LIČKO-SENJSKA
REDNI BROJ IME I PREZIME / USTANOVA RADA
1. Kamelija Gospočić Dragičević, mag. med. biochem. / DZ Senj
VI. PODRUČNO VIJEĆE – VI. IZBORNA JEDINICA – ŽUPANIJA ISTARSKA
REDNI BROJ IME I PREZIME / USTANOVA RADA
1. Dr. sc. Renat Mujagić, mag. med. biochem., spec. med. biokemije / OB Pula

 

Ivana Delić, mag. med. biochem., spec. med. biokemije i lab. medicine, predsjednica HKMB

Andrea Radeljak, mag. med. biochem., spec. med. biokemije i lab. medicine, zamjenica predsjednice HKMB
 

Izvršni odbor Komore:

 • Ivana Delić, mag. med. biochem., spec. med. biokemije i lab. medicine, predsjednica HKMB
 • Andrea Radeljak, mag. med. biochem., spec. med. biokemije i lab. medicine, zamjenica predsjednice HKMB
 • Ivica Župan, dipl. iur., tajnik HKMB
 • mr. sc. Miljenka Maradin, mag. med. biochem., spec. med. biokemije, rizničar HKMB
 • prof. dr. sc. Lidija Bilić Zulle, mag. med. biochem., spec. med. biokemije, predsjednica Povjerenstva za medicinsku etiku i deontologiju
 • doc. dr. sc. Lorena Honović, mag. med. biochem., spec. med. biokemije, predsjednica Povjerenstva za ekonomska pitanja
 • izv. prof. dr. sc. Mirjana Marijana Kardum Paro, mag. med. biochem., spec. med. biokemije, predsjednica Povjerenstva za staleška pitanja
 • dr. sc. Lara Milevoj Kopčinović, mag. med. biochem., spec. med. biokemije i lab. medicine, predsjednica Povjerenstva za stručna pitanja
 • Aleksandra Maravić, mag. med. biochem., spec. med. biokemije i lab. medicine, predsjednica Povjerenstva za primarnu zdravstvenu zaštitu i privatnu praksu
 • prof. dr. sc. Dunja Rogić, mag. med. biochem., spec. med. biokemije, predsjednica Povjerenstva za trajno usavršavanje
 • doc. dr. sc. Leida Tandara, mag. med. biochem., spec. med. biokemije, predsjednica Povjerenstva za sekundarnu i tercijarnu zdravstvenu zaštitu
 • doc. dr. sc. Ines Vukasović, mag. med. biochem., spec. med. biokemije, predsjednica Povjerenstva za stručni nadzor medicinsko-biokemijskih laboratorija i unaprjeđenje kvalitete
 • doc. dr. sc. Lovorka Đerek, mag. med. biochem., spec. med. biokemije, predsjednica I Područnog vijeća
 • mr. sc. Sanja Dželajlija, mag. med. biochem., predsjednica II Područnog vijeća
 • Valentina Cesar Kocijan, mag. med. biochem., spec. med. biokemije, predsjednica III Područnog vijeća
 • Tara Rolić, mag. med. biochem., spec. med. biokemije i lab. medicine, predsjednica IV Područnog vijeća
 • Antonija Rodin Kurtović, mag. med. biochem., spec. med. biokemije i lab. medicine, predsjednica V Područnog vijeća
 • Vesna Šupak Smolčić, mag. med. biochem., spec. med. biokemije i lab. medicine, predsjednica VI Područnog vijeća

 

Sud Komore:

Sud Komore u prvom stupnju
 • Snježana Hrabrić Vlah, mag. med. biochem., spec. med. biokemije (predsjednica)
 • Angela Brezetić, mag. med. biokemije i lab. medicine (član)
 • Milena Hanžek, mag. med. biochem., spec. med. biokemije i lab. medicine (član)
 • Gordana Matić, med. biochem., spec. med. biokemije i lab. medicine (član)
 • Jelena Omazić, mag. med. biochem., spec. med. biokemije i lab. medicine (član)
 • Vanda Petriš, mag. med. biochem., spec. med. biokemije (član)
 • Tihana Serdar Hiršl, mag. med. biochem., spec. med. biokemije i lab. medicine (član)
Sud Komore u drugom stupnju
 • mr. sc. Nevenka Stančin, mag. med. biochem., spec. med. biokemije (predsjednica)
 • Melani Bodalec, mag. med. biokemije i lab. medicine (član)
 • Dunja Horvat, med. biochem., spec. med. biokemije (član)
 • Anita Lešković, mag. med. biochem. (član)
 • Diana Ljubimir, med. biochem., spec. med. biokemije (član)
 • mr. sc. Jasminka Matica, mag. med. biochem., spec. med. biokemije (član)
 • Davorka Sladić, mag. med. biochem., spec. med. biokemije i lab. medicine (član)
Tužitelj Komore
 • mr. sc. Irena Kocijan, mag. med. biochem., spec. med. biokemije (tužiteljica)
 • Maja Krhač Grgić, mag. med. biochem., spec. med. biokemije i lab. medicine (zamjenica)
 • Iva Lukić, mag. med. biochem., spec. med. biokemije i lab. medicine (zamjenik)

 

Povjerenstva Komore:

Povjerenstvo za žalbe
 • Gordana Juričić, mag. med. biochem., spec. med. biokemije i lab. medicine (predsjednica)
 • dr. sc. Monika Barberić, mag. med. biochem., spec. med. biokemije i lab. medicine (član)
 • Ida Gradiški, mag. med. biochem., spec. med. biokemije i lab. medicine (član)
 • Jasminka Kronja Negro, med. biochem., spec. med. biokemije (član)
 • Josipa Raguž, mag. med. biochem., spec. med. biokemije i lab. medicine (član)
Povjerenstvo za trajno usavršavanje
 • prof. dr. sc. Dunja Rogić, mag. med. biochem., spec. med. biokemije, predsjednica
 • Ivana Lapić, mag. med. biochem., spec. med. biokemije i lab. medicine, zamjenica predsjednice
 • prof. dr. sc. Józesf Petrik, mag. med. biochem., spec. med. biokemije, član
 • Ines Šahinović, mag. med. biochem., spec. med. biokemije i lab. medicine, član
 • Jelena Vlašić Tanasković, mag. med. biochem., spec. med. biokemije, član
Povjerenstvo za stručna pitanja
 • dr. sc. Lara Milevoj Kopčinović, mag. med. biochem., spec. med. biokemije i lab. medicine, predsjednica
 • doc. dr. sc. Lana Ganoci, mag. med. biochem., spec. analit. toksikologije, zamjenica predsjednice
 • Dragana Antončić, mag. med. biochem., spec. med. biokemije i lab. medicine, član
 • Adriana Bokulić, mag. med. biochem., spec. med. biokemije i lab. medicine, član
 • Gordana Juričić, mag. med. biochem., spec. med. biokemije i lab. medicine, član
Povjerenstvo za medicinsku etiku i deontologiju
 • prof. dr. sc. Lidija Bilić Zulle, mag. med. biochem., spec. med. biokemije, predsjednica
 • doc. dr. sc. Lora Dukić, mag. med. biochem., spec. med. biokemije i lab. medicine, zamjenica predsjednice
 • Predrag Grabusin, med. biochem., spec. med. biokemije i lab. medicine, član ili zamjenik
 • doc. dr. sc. Vatroslav Šerić, mag. med. biochem., spec. med. biokemije, član
 • doc. dr. sc. Leida Tandara, mag. med. biochem., spec. med. biokemije, član
Povjerenstvo za staleška pitanja
 • izv. prof. dr. sc. Mirjana Marijana Kardum Paro, mag. med. biochem., spec. med. biokemije, predsjednica
 • Predrag Grabusin, med. biochem., spec. med. biokemije i lab. medicine, zamjenik predsjednice
 • dr. sc. Monika Barberić, mag. med. biochem., spec. med. biokemije i lab. medicine, član
 • Nikolina Puc Obleščuk, med. biochem., spec. med. biokemije i lab. medicine, član
 • doc. dr. sc. Leida Tandara, mag. med. biochem., spec. med. biokemije, član
Povjerenstvo za primarnu zdravstvenu zaštitu i privatnu praksu
 • Aleksandra Maravić, mag. med. biochem., spec. med. biokemije i lab. medicine, predsjednica
 • Josipa Raguž, mag. med. biochem., spec. med. biokemije i lab. medicine, zamjenica predsjednice
 • Predrag Grabusin, med. biochem., spec. med. biokemije i lab. medicine, član
 • Katarina Jedrejčić Radić, mag. med. biochem., spec. med. biokemije i lab. medicine, član
 • Ivana Maradin, mag. med. biochem., spec. med. biokemije i lab. medicine, član
 • Ljubica Škof, med. biochem., spec. med. biokemije, član
 • Sandra Županović, mag. med. biochem, član
Povjerenstvo za sekundarnu i tercijarnu zdravstvenu zaštitu
 • doc. dr. sc. Leida Tandara, mag. med. biochem., spec. med. biokemije, predsjednica
 • dr. sc. Vanja Radišić Biljak, mag. med. biochem., spec. med. biokemije i lab. medicine, zamjenica predsjednice
 • Tamara Devčić Ljubić, mag. med. biochem., spec. med. biokemije i lab. medicine, član
 • izv. prof. dr. sc. Mirjana Marijana Kardum Paro, mag. med. biochem., spec. med. biokemije, član
 • Jelena Vlašić Tanasković, mag. med. biochem., spec. med. biokemije, član
Povjerenstvo za ekonomska pitanja
 • doc. dr. sc. Lorena Honović, mag. med. biochem., spec. med. biokemije, predsjednica
 • Jelena Vlašić Tanasković, med. biochem., spec. med. biokemije, zamjenica predsjednice
 • mr. sc. Sanja Dželajlija, mag. med. biochem, član
 • Andrea Saračević, mag. med. biochem., spec. med. biokemije i lab. medicine, član
 • Vesna Šupak Smolčić, mag. med. biochem., spec. med. biokemije i lab. medicine, član
Povjerenstvo za stručni nadzor MBL i unapređenje kvalitete
 • doc. dr. sc. Ines Vukasović, mag. med. biochem., spec. med. biokemije, predsjednica
 • doc. dr. sc. Lorena Honović, mag. med. biochem., spec. med. biokemije, član
 • doc. dr. sc. Domagoj Marijančević, mag. med. biochem., spec. med. biokemije i lab. medicine, član
 • Ivica Župan, dipl. iur., tajnik

Novine 19 / prosinac 2019.

Novine 18 / veljača 2010.

Novine 17 / srpanj 2008.

Novine 16 / srpanj 2007.

Novine 15 / siječanj 2007.

Novine 14 / svibanj 2005.

Novine 13 / siječanj 2005.

Novine 12 / travanj 2004.

Novine 11 / rujan 2003.

Novine 10 / prosinac 2002.

Novine 9 / studeni 2002.

Novine 8 / svibanj 2001.

Novine 7 / listopad 2000.

Novine 6 / travanj 2000.

Novine 5 / prosinac 1999.

Novine 4 / lipanj 1999.

Novine 3 / svibanj 1998.

Novine 2 / studeni 1997.

Novine 1 / srpanj 1997.

I. Područno vijeće

1. Grad Zagreb

II. Područno vijeće

1. Županija Krapinsko-Zagorska

2. Županija Sisačko-Moslavačka

3. Županija Karlovačka

4. Županija Bjelovarsko-Bilogorska

5. Županija Zagrebačka

III. Područno vijeće

1. Županija Varaždinska

2. Županija Koprivničko-Križevačka

3. Županija Međimurska

IV. Područno vijeće

1. Županija Virovitičko-Podravska

2. Županija Požeško-Slavonska

3. Županija Brodsko-Posavska

4. Županija Osječko-Baranjska

5. Županija Vukovarsko-Srijemska

V. Područno vijeće

1. Županija Zadarska

2. Županija Šibensko-Kninska

3. Županija Splitsko-Dalmatinska

4. Županija Dubrovačko-Neretvanska

VI. Područno vijeće

1. Županija Primorsko-Goranska

2. Županija Ličko-Senjska

3. Županija Istarska

Skip to content