Tijela Komore


Tijela Komore su:

 1. Skupština,
 2. Izvršni odbor,
 3. Predsjednik i zamjenik predsjednika,
 4. Područna vijeća,
 5. Sud Komore,
 6. Tužitelj i dva zamjenika tužitelja Komore,
 7. Povjerenstvo za medicinsku etiku i deontologiju,
 8. Povjerenstvo za stručna pitanja,
 9. Povjerenstvo za trajno usavršavanje,
 10. Povjerenstvo za staleška pitanja,
 11. Povjerenstvo za primarnu zdravstvenu zaštitu i privatnu praksu,
 12. Povjerenstvo za sekundarnu i tercijarnu zdravstvenu zaštitu,
 13. Povjerenstvo za ekonomska pitanja,
 14. Povjerenstvo za stručni nadzor medicinsko-biokemijskih laboratorija i unapređenje kvalitete,
 15. Povjerenstvo za žalbe,
 16. Ured Komore

Područna vijeća su:

I. Područno vijeće

I. Područno vijeće sadrži:

 1. Grad Zagreb

I. Područno vijeće ima sjedište u Zagrebu.

II. Područno vijeće

II. Područno vijeće sadrži:

 1. Županija Krapinsko-Zagorska
 2. Županija Sisačko-Moslavačka
 3. Županija Karlovačka
 4. Županija Bjelovarsko-Bilogorska
 5. Županija Zagrebačka

II. Područno vijeće ima sjedište u Zagrebu.

III. Područno vijeće

III. Područno vijeće sadrži:

 1. Županija Varaždinska
 2. Županija Koprivničko-Križevačka
 3. Županija Međimurska

III. Područno vijeće ima sjedište u Varaždinu.

IV. Područno vijeće

IV. Područno vijeće sadrži:

 1. Županija Virovitičko-Podravska
 2. Županija Požeško-Slavonska
 3. Županija Brodsko-Posavska
 4. Županija Osječko-Baranjska
 5. Županija Vukovarsko-Srijemska

IV. Područno vijeće ima sjedište u Osijeku.

V. Područno vijeće

V. Područno vijeće sadrži:

 1. Županija Zadarska
 2. Županija Šibensko-Kninska
 3. Županija Splitsko-Dalmatinska
 4. Županija Dubrovačko-Neretvanska

V. Područno vijeće ima sjedište u Splitu.

VI. Područno vijeće

VI. Područno vijeće sadrži:

 1. Županija Primorsko-Goranska
 2. Županija Ličko-Senjska
 3. Županija Istarska

VI. Područno vijeće ima sjedište u Rijeci.

SKUPŠTINA

IZBORNA JEDINICA BROJ DELEGATA IZBORNE JEDINICE U SKUPŠTINI
I. izborna jedinica 11
II. izborna jedinica 8
III. izborna jedinica 5
IV. izborna jedinica 8
V. izborna jedinica 8
VI. izborna jedinica 5
UKUPNO 45

 

I. PODRUČNO VIJEĆE – I. IZBORNA JEDINICA
REDNI BROJ IME I PREZIME / USTANOVA RADA
1. Doc. dr. sc. Ines Vukasović, spec. med. biokemije / KBC Sestre milosrdnice
2. Doc. dr. sc. Andrea Tešija Kuna, spec. med. biokemije / KBC Sestre milosrdnice
3. Dr. sc. Desiree Coen Herak, spec. med. biokemije / KBC Zagreb
4. Ines Alpeza Viman, spec. med. biokemije / KBC Zagreb
5. Ivana Baršić Lapić, spec. med. biokemije i lab. medicine / KBC Zagreb
6. Predrag Grabusin, spec. med. biokemije i lab. medicine / DZ Zagreb Centar
7. Jasna Obuljen, spec. med. biokemije / Klinika za dječje bolesti Zagreb
8. Doc. dr. sc. Mario Štefanović, spec. med. biokemije / KBC Sestre milosrdnice
9. Dr. sc. Ivana Ćelap, spec. med. biokemije i lab. medicine / KBC Sestre milosrdnice
10. Dijana Bjelinski, spec. med. biokemije / Poliklinika za reumatske bolesti, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr. Drago Čop
I. PODRUČNO VIJEĆE – I. IZBORNA JEDINICA – GRAD ZAGREB
REDNI BROJ IME I PREZIME / USTANOVA RADA
1. Doc. dr. sc. Lana Ganoci, spec. analit. toksikologije / KBC Zagreb
II. PODRUČNO VIJEĆE – II. IZBORNA JEDINICA
REDNI BROJ IME I PREZIME / USTANOVA RADA
1. Ivana Maradin, spec. med. biokemije i lab. medicine / MBL Mirjana Plavetić i Ivana Maradin
2. Dunja Horvat, spec. med. biokemije / MBL Dunja Horvat
3. Jelena Vrdoljak, spec. med. biokemije i lab. medicine / OB Karlovac
II. PODRUČNO VIJEĆE – II. IZBORNA JEDINICA – ŽUPANIJA KRAPINSKO-ZAGORSKA
REDNI BROJ IME I PREZIME / USTANOVA RADA
1. Dr. sc. Bojana Kranjčec, spec. med. biokemije / OB Zabok
II. PODRUČNO VIJEĆE – II. IZBORNA JEDINICA – ŽUPANIJA SISAČKO – MOSLAVAČKA
REDNI BROJ IME I PREZIME / USTANOVA RADA
1. Bernard Cvitković, spec. med. biokemije i lab. medicine / MBL Bernard Cvitković
II. PODRUČNO VIJEĆE – II. IZBORNA JEDINICA – ŽUPANIJA KARLOVAČKA
REDNI BROJ IME I PREZIME / USTANOVA RADA
1. Mr. sc. Miljenka Maradin, spec. med. biokemije / OB Karlovac
II. PODRUČNO VIJEĆE – II. IZBORNA JEDINICA – ŽUPANIJA BJELOVARSKO – BILOGORSKA
REDNI BROJ IME I PREZIME / USTANOVA RADA
1. Mr. sc. Sanja Dželajlija, mag. med. biochem. / DZ BBŽ Ispostava Daruvar
II. PODRUČNO VIJEĆE – II. IZBORNA JEDINICA – ŽUPANIJA ZAGREBAČKA
REDNI BROJ IME I PREZIME / USTANOVA RADA
1. Vlasta Zovko, spec. med. biokemije / DZ ZŽ Ispostava Samobor
III. PODRUČNO VIJEĆE – III. IZBORNA JEDINICA
REDNI BROJ IME I PREZIME / USTANOVA RADA
1. Marta Krtanjek, spec. med. biokemije i lab. medicine / MBL Marta Krtanjek
2. Verica Horvat, spec. med. biokemije /OB Varaždin
III. PODRUČNO VIJEĆE – III. IZBORNA JEDINICA – ŽUPANIJA VARAŽDINSKA
REDNI BROJ IME I PREZIME / USTANOVA RADA
1. Ivanka Ostroški, spec. med. biokemije / OB Varaždin
III. PODRUČNO VIJEĆE – III. IZBORNA JEDINICA – ŽUPANIJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA
REDNI BROJ IME I PREZIME / USTANOVA RADA
1. Sonja Podolar, spec. med. biokemije i lab. medicine / OB Dr. Tomislav Bardek
III. PODRUČNO VIJEĆE – III. IZBORNA JEDINICA – ŽUPANIJA MEĐIMURSKA
REDNI BROJ IME I PREZIME / USTANOVA RADA
1. Jasminka Horvat, mag. med. biochem. / ŽB Čakovec
IV. PODRUČNO VIJEĆE – IV. IZBORNA JEDINICA
REDNI BROJ IME I PREZIME / USTANOVA RADA
1. Lidija Baturina, spec. med. biokemije i lab. medicine / MBL Lidija Baturina
2. Iva Lukić, spec. med. biokemije i lab. medicine / KBC Osijek
3. Silva Deriš, spec. med. biokemije i lab. medicine / MBL Silva Deriš
IV. PODRUČNO VIJEĆE – IV. IZBORNA JEDINICA – ŽUPANIJA VIROVITIČKO-PODRAVSKA
REDNI BROJ IME I PREZIME / USTANOVA RADA
1. Ana Bosnić, spec. med. biokemije i lab. medicine / MBL Ana Bosnić
IV. PODRUČNO VIJEĆE – IV. IZBORNA JEDINICA – ŽUPANIJA POŽEŠKO-SLAVONSKA
REDNI BROJ IME I PREZIME / USTANOVA RADA
1. Josipa Raguž, spec. med. biokemije i lab. medicine / MBL Ljerka Sablek
IV. PODRUČNO VIJEĆE – IV. IZBORNA JEDINICA – ŽUPANIJA BRODSKO-POSAVSKA
REDNI BROJ IME I PREZIME / USTANOVA RADA
1. Alma Pipić Kitter, spec. med. biokemije / OB DR. Josip Benčević
IV. PODRUČNO VIJEĆE – IV. IZBORNA JEDINICA – ŽUPANIJA OSJEČKO-BARANJSKA
REDNI BROJ IME I PREZIME / USTANOVA RADA
1. Doc.dr. sc. Dario Mandić, spec. analit. toksikologije / KBC Osijek
IV. PODRUČNO VIJEĆE – IV. IZBORNA JEDINICA – ŽUPANIJA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA
REDNI BROJ IME I PREZIME / USTANOVA RADA
1. Sandra Drmić, spec. med. biokemije i lab. medicine / OŽB Vinkovci
V. PODRUČNO VIJEĆE – V. IZBORNA JEDINICA
REDNI BROJ IME I PREZIME / USTANOVA RADA
1. Ivana Delić, spec. med. biokemije i lab. medicine / MBL Ivana Delić i Ivana Bilić
2. Ana Ježina, spec. med. biokemije i lab. medicine / OB Zadar
3. Lada Stanišić, spec. med. biokemije i lab. medicine / KBC Split
4. Dr. sc. Antonija Perović, spec. med. biokemije / OB Dubrovnik
V. PODRUČNO VIJEĆE – V. IZBORNA JEDINICA – ŽUPANIJA ZADARSKA
REDNI BROJ IME I PREZIME / USTANOVA RADA
1. Irena Užović Frakin, spec. med. biokemije / OB Zadar
V. PODRUČNO VIJEĆE – V. IZBORNA JEDINICA – ŽUPANIJA ŠIBENSKO-KNINSKA
REDNI BROJ IME I PREZIME / USTANOVA RADA
1. Mr. sc. Nena Peran, spec. med. biokemije / OB Šibensko – kninske županije
V. PODRUČNO VIJEĆE – V. IZBORNA JEDINICA – ŽUPANIJA SPLITSKO-DALMATINSKA
REDNI BROJ IME I PREZIME / USTANOVA RADA
1. Edo Karaban, spec. med. biokemije i lab. medicine / MBL Edo Karaban
V. PODRUČNO VIJEĆE – V. IZBORNA JEDINICA – ŽUPANIJA DUBROVAČKO-NERETVANSKA
REDNI BROJ IME I PREZIME / USTANOVA RADA
1. Ivanka Maldini, spec. med. biokemije i lab. medicine / MBL Ivanka Maldini
VI. PODRUČNO VIJEĆE – VI. IZBORNA JEDINICA
REDNI BROJ IME I PREZIME / USTANOVA RADA
1. Vesna Šupak Smolčić, spec. med. biokemije i lab. medicine / KBC Rijeka
2. Jelena Vlašić Tanasković, spec. med. biokemije / OB Pula
VI. PODRUČNO VIJEĆE – VI. IZBORNA JEDINICA – ŽUPANIJA PRIMORSKO-GORANSKA
REDNI BROJ IME I PREZIME / USTANOVA RADA
1. Anđela Žic, spec. med. biokemije i lab. medicine / KBC Rijeka
VI. PODRUČNO VIJEĆE – VI. IZBORNA JEDINICA – ŽUPANIJA LIČKO-SENJSKA
REDNI BROJ IME I PREZIME / USTANOVA RADA
1. Kamelija Gospočić Dragičević, dipl. ing. med. biokemije / DZ Senj
VI. PODRUČNO VIJEĆE – VI. IZBORNA JEDINICA – ŽUPANIJA ISTARSKA
REDNI BROJ IME I PREZIME / USTANOVA RADA
1. Gordana Juričić, spec. med. biokemije i lab. medicine / OB Pula

 

Doc. dr. sc. Ljiljana Mayer, spec. med. biokemije, predsjednica Komore

Ivana Delić, spec. med. biokemije i lab. medicine, zamjenica predsjednice Komore

Izvršni odbor

 • Doc. dr. sc. Ljiljana Mayer, spec. med. biokemije, predsjednica HKMB
 • Ivana Delić, spec. med. biokemije i lab. medicine, zamjenica predsjednice HKMB
 • Ivica Župan, dipl. iur., tajnik HKMB
 • Mr. sc. Nena Peran, spec. med. biokemije, rizničar HKMB
 • Prof. dr. sc. Lidija Bilić Zulle, spec. med. biokemije, predsjednica Povjerenstva za medicinsku etiku i deontologiju
 • Prof. dr. sc. Dunja Rogić, spec. med. biokemije, predsjednica Povjerenstva za stručna pitanja
 • Predrag Grabusin, spec. med. biokemije i lab. medicine, predsjednik Povjerenstva za staleška pitanja
 • Prof. dr. sc. József Petrik, spec. med. biokemije, predsjednik Povjerenstva za trajno usavršavanje
 • Aleksandra Maravić, spec. med. biokemije i lab. medicine, predsjednica Povjerenstva za primarnu zdravstvenu zaštitu i privatnu praksu
 • Doc. dr. sc. Leida Tandara, spec. med. biokemije, predsjednica Povjerenstva za sekundarnu i tercijarnu zdravstvenu zaštitu
 • Doc. dr. sc. Lorena Honović, spec. med. biokemije, predsjednica Povjerenstva za ekonomska pitanja
 • Doc. dr. sc. Ines Vukasović, spec. med. biokemije, predsjednica Povjerenstva za stručni nadzor medicinsko-biokemijskih laboratorija i unaprjeđenje kvalitete
 • Doc. dr. sc. Lana Ganoci, spec. analit. toksikologije, predsjednica I Područnog vijeća
 • Mr. sc. Sanja Dželajlija, mag. med. biochem., predsjednica II Područnog vijeća
 • Ivanka Ostroški, spec. med. biokemije, predsjednica III Područnog vijeća
 • Doc.dr. sc. Dario Mandić, spec. analit. toksikologije, predsjednik IV Područnog vijeća
 • Edo Karaban, spec. med. biokemije i lab. medicine, predsjednik V Područnog vijeća
 • Vesna Šupak Smolčić, spec. med. biokemije i lab. medicine, predsjednica VI Područnog vijeća

Sud Komore

Sud Komore u prvom stupnju:
 • Doc. dr. sc. Vatroslav Šerić, spec. med. biokemije (predsjednik)
 • Ines Alpeza Viman, spec. med. biokemije (član)
 • Dr. sc. Nada Bilopavlović, spec. med. biokemije (član)
 • Dr. sc. Marina Čeprnja, spec. med. biokemije (član)
 • Tamara Devčić Ljubić, spec. med. biokemije i lab. medicine (član)
 • Zvjezdana Špacir Prskalo, spec. med. biokemije (član)
 • Mr. sc. Tanja Bobetić Vranić, spec. med. biokemije (član)
Sud Komore u drugom stupnju:
 • Doc. dr. sc. Andrea Tešija Kuna, spec. med. biokemije (predsjednica)
 • Ivana Baršić Lapić, spec. med. biokemije i lab. medicine (član)
 • Daniela Galez, spec. med. biokemije (član)
 • Mr. sc. Irena Kocijan, spec. med. biokemije (član)
 • Doc. dr. sc. Domagoj Marijančević, spec. med. biokemije i lab. medicine (član)
 • Dr. sc. Antonija Perović, spec. med. biokemije (član)
 • Danijela Županić, spec. med. biokemije (član)
Tužitelj Komore
 • Dr. sc. Vikica Buljanović, spec. med. biokemije (tužiteljica)
 • Doc. dr. sc. Leida Tandara, spec. med. biokemije (zamjenica)
 • Doc. dr. sc. Dario Mandić, spec. analit. toksikologije (zamjenik)
Povjerenstvo za žalbe
 • Dr. sc. Danica Matišić, spec. med. biokemije (predsjednica)
 • Gordana Juričić, spec. med. biokemije i lab. medicine (član)
 • Ivica Sokolić, spec. med. biokemije (član)
 • Alma Delić Knežević, spec. med. biokemije i lab. medicine (član)
 • Adriana Unić, spec. med. biokemije (član)
Povjerenstvo za trajno usavršavanje
 • Prof. dr. sc. József Petrik, spec. med. biokemije, predsjednik
 • Izv. prof. dr. sc. Mirjana Mariana Kardum Paro, spec. med. biokemije, zamjenica predsjednika
 • Doc. dr. sc. Leida Tandara, spec. med. biokemije, član
 • Dr. sc. Ivana Rako, spec. med. biokemije, član
 • Doc. dr. sc. Mila Lovrić, spec. analit. toksikologije, član
Povjerenstvo za stručna pitanja
 • Prof. dr. sc. Dunja Rogić, spec. med. biokemije, predsjednica
 • Dr. sc. Marina Pavić, spec. med. biokemije, zamjenica predsjednice
 • Doc. dr. sc. Lorena Honović, spec. med. biokemije, član
 • Ines Šahinović, spec. med. biokemije i lab. medicine, član
 • Ana Turčić, spec. med. biokemije i lab. medicine, član
Povjerenstvo za medicinsku etiku i deontologiju
 • Prof. dr. sc. Lidija Bilić Zulle, spec. med. biokemije, predsjednica
 • Doc. dr. sc. Lorena Honović, spec. med. biokemije, zamjenica predsjednice
 • Doc. dr. sc. Vatroslav Šerić, spec. med. biokemije, član
 • Doc. dr. sc. Lora Dukić, spec. med. biokemije i lab. medicine, član
 • Dr. sc. Manuela Miletić, spec. med. biokemije, član
Povjerenstvo za staleška pitanja
 • Predrag Grabusin, spec. med. biokemije i lab. medicine, predsjednik
 • Dr. sc. Ivana Ćelap, spec. med. biokemije i lab. medicine, zamjenica predsjednika
 • Mr. sc. Anita Klasić, spec. med. biokemije i lab. medicine, član
 • Dr. sc. Jelena Culej, spec. med. biokemije i lab. medicine, član
 • Nikolina Puc Obleščuk, spec. med. biokemije i lab. medicine, član
Povjerenstvo za primarnu zdravstvenu zaštitu i privatnu praksu
 • Aleksandra Maravić, spec. med. biokemije i lab. medicine, predsjednica
 • Ivana Delić, spec. med. biokemije i lab. medicine, zamjenica predsjednice
 • Jelena Čargonja, spec. med. biokemije i lab. medicine, član
 • Mr. sc. Sanja Dželajlija, mag. med. biochem., član
 • Predrag Grabusin, spec. med. biokemije i lab. medicine, član
 • Nada Želimorski Vlah, spec. med. biokemije i lab. medicine, član
 • Ana Galović, spec. med. biokemije i lab. medicine, član
Povjerenstvo za sekundarnu i tercijarnu zdravstvenu zaštitu
 • Doc. dr. sc. Leida Tandara, spec. med. biokemije, predsjednica
 • Doc. dr. sc. Jasna Leniček Krleža, spec. med. biokemije, zamjenica predsjednice
 • Doc. dr. sc. Marija Miloš, spec. med. biokemije, član
 • Lada Baković, spec. med. biokemije, član
 • Ines Kelava, spec. med. biokemije i lab. medicine, član
Povjerenstvo za ekonomska pitanja
 • Doc. dr. sc. Lorena Honović, spec. med. biokemije, predsjednica
 • Doc. dr. sc. Andrea Tešija Kuna, spec. med. biokemije, zamjenica predsjednice
 • Dr. sc. Vesna Horvat, spec. med. biokemije član
 • Mr. sc. Sanja Dželajlija, mag. med. biochem, član
 • Jelena Vlašić Tanasković, spec. med. biokemije, član
 • Mihaela Gaće, spec. med. biokemije i lab. medicine, član
Povjerenstvo za stručni nadzor MBL i unapređenje kvalitete
 • Doc. dr. sc. Ines Vukasović, spec. med. biokemije, predsjednica
 • Doc. dr. sc. Lorena Honović, spec. med. biokemije, član
 • Doc. dr. sc. Domagoj Marijančević, spec. med. biokemije i lab. medicine, član
 • Ivica Župan, dipl. iur., tajnik

Novine 19 / prosinac 2019.

Novine 18 / veljača 2010.

Novine 17 / srpanj 2008.

Novine 16 / srpanj 2007.

Novine 15 / siječanj 2007.

Novine 14 / svibanj 2005.

Novine 13 / siječanj 2005.

Novine 12 / travanj 2004.

Novine 11 / rujan 2003.

Novine 10 / prosinac 2002.

Novine 9 / studeni 2002.

Novine 8 / svibanj 2001.

Novine 7 / listopad 2000.

Novine 6 / travanj 2000.

Novine 5 / prosinac 1999.

Novine 4 / lipanj 1999.

Novine 3 / svibanj 1998.

Novine 2 / studeni 1997.

Novine 1 / srpanj 1997.

PLAN TEČAJEVA TRAJNOG USAVRŠAVANJA ZA 2022

Acidobazična ravnoteža i vezana mjerenja

Laboratorijska dijagnostika u epidemiji bolesti COVID-19 uzrokovanoj virusom SARS-CoV2

Primjena biološke varijacije u laboratorijskoj medicini

I. Područno vijeće

1. Grad Zagreb

II. Područno vijeće

1. Županija Krapinsko-Zagorska

2. Županija Sisačko-Moslavačka

3. Županija Karlovačka

4. Županija Bjelovarsko-Bilogorska

5. Županija Zagrebačka

III. Područno vijeće

1. Županija Varaždinska

2. Županija Koprivničko-Križevačka

3. Županija Međimurska

IV. Područno vijeće

1. Županija Virovitičko-Podravska

2. Županija Požeško-Slavonska

3. Županija Brodsko-Posavska

4. Županija Osječko-Baranjska

5. Županija Vukovarsko-Srijemska

V. Područno vijeće

1. Županija Zadarska

2. Županija Šibensko-Kninska

3. Županija Splitsko-Dalmatinska

4. Županija Dubrovačko-Neretvanska

VI. Područno vijeće

1. Županija Primorsko-Goranska

2. Županija Ličko-Senjska

3. Županija Istarska

Skip to content