Povjerenstvo za trajnu edukaciju


Plan tečajeva trajnog usavršavanja Hrvatske komore medicinskih biokemičara za 2017. godinu

30.12.2016.
 1. Multidisciplinarni pristup u dijagnostici, liječenju i praćenju bolesnica s rakom jajnika; potencijal HE4 i ROMA indeksa
  voditeljica tečaja: Dr. sc. Ljiljana Mayer, spec. med. biokemije – 18. ožujka 2017.
 2. Nove spoznaje o starim pretragama
  voditeljica tečaja: dr. sc. Nora Nikolac, spec. analit. toksikologije – 6. svibnja 2017.
 3. Trombociti – interdisciplinarni pristup
  voditeljica tečaja: doc. dr. sc. Biserka Getaldić Švarc, spec. med. biokemije – studeni 2017.

Plan tečajeva trajnog usavršavanja Hrvatske komore medicinskih biokemičara za 2016. godinu

15.12.2015.
 1. Upravljanje kvalitetom u medicinskom laboratoriju, tumačenje zahtjeva u revidiranom upitniku za samoprocjenu
  voditeljica tečaja: Dr.sc. Ines Vukasović, spec.med.biokemije – 23. travnja 2016.
 2. Laboratorij i informatizacija: Gdje smo danas?
  voditeljice tečaja: Mirjana Fuček, mag.med.biokemije i Ivana Baršić, mag.med.biokemije
 3. Pretrage uz bolesnika – izazov za laboratorijsku medicinu
  voditeljice tečaja: prof.dr.sc. Dunja Rogić, spec.med.biokemije i Ivana Baršić, mag.med.biokemije

Plan tečajeva trajnog usavršavanja Hrvatske komore medicinskih biokemičara za 2015. godinu

2.2.2015.
 1. Cjelovito upravljanje kvalitetom
  voditeljica: Dr.sc. Ines Vukasović – 28. ožujka 2015.
 2. Analiza krvnih stanica – mogućnosti i ograničenja tehnologija
  voditeljica: Doc.dr.sc. Biserka Getaldić Švarc – 23. svibnja 2015.
 3. Novosti u endokrinološkoj laboratorijskoj dijagnostici
  voditelj: Doc.dr.sc. Željko Debeljak – studeni 2015.

PLAN TEČAJEVA TRAJNOG USAVRŠAVANJA ZA 2020

Novi izazovi u laboratorijskoj dijagnostici
poremećaja zgrušavanja

Izabrane teme iz laboratorijske morfološke hematologije

Matematika ili analitika?
Može li se laboratorijski nalaz izračunati?