Izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama


Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu (.pdf)


Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu (.csv)


Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu (.pdf)


Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu (.csv)


Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu (.pdf)


Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu (.csv)


Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu


PLAN TEČAJEVA TRAJNOG USAVRŠAVANJA ZA 2020

Novi izazovi u laboratorijskoj dijagnostici
poremećaja zgrušavanja

Izabrane teme iz laboratorijske morfološke hematologije

Matematika ili analitika?
Može li se laboratorijski nalaz izračunati?