IZJAVA O PRISTUPAČNOSTI

Hrvatska komora medicinskih biokemičara nastoji svoju mrežnu stranicu učiniti pristupačnom u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (Narodne novine, br. 17/19) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).

Ova Izjava primjenjuje se na mrežnu stranicu: https://www.hkmb.hr

Stupanj usklađenosti

Ova mrežna stranica je djelomično u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora i Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća , a zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

Nepristupačan sadržaj

Sukladno članku 8. Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) i članku 5. Direktive (EU) 2016/2012 Europskog parlamenta i Vijeća, Hrvatska komora medicinskih biokemičara provela je početnu procjenu usklađenosti svoje mrežne stranice sa zahtjevima pristupačnosti te je utvrdila da zbog nerazmjernog opterećenja određeni dijelovi nisu u skladu s navedenim. Riječ je o sljedećim dijelovima:

 • ne postoji mogućnost uključivanje opcije za automatsko ispravljanje grešaka pri unosu teksta;
 • dio slika, grafova i dijagrama sadrži „alt atribute“, odnosno tekstualne opise;
 • dio poveznica nije podcrtan, a dio poveznica nije deskriptivan;
 • nije osiguran alternativni zvučni opis informacija.
 • Hrvatska komora medicinskih biokemičara će provesti korektivne mjere za rješavanje problema nepristupačnog sadržaja svoje mrežne stranice u najvećoj mogućoj mjeri i u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) i Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća.

  Priprema ove izjave o pristupačnosti

  Ova je Izjava sastavljena 04. rujna 2020. godine temeljem samoprocjene koju je provela Hrvatska komora medicinskih biokemičara.

  Izjava je zadnji put preispitana 04. rujna 2020. godine. Hrvatska komora medicinskih biokemičara će redovito revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji nepristupačni.

  Povratne informacije i podaci za kontakt

  Podnošenjem zahtjeva Hrvatskoj komori medicinskih biokemičara možete dobiti povratne informacije i/ili prijaviti uočene nepravilnosti u smislu Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora i Direktive (EU) 2016/2012 Europskog parlamenta i Vijeća. Zahtjev možete podnijeti službeniku za informiranje Hrvatske komore medicinskih biokemičara Ivici Županu, dipl. iur.:

  • telefonom na broj: 01/4572-927
  • faks-om na broj: 01/4572-797
  • elektroničkom poštom službeniku za informiranje: biokemija@hkmb.hr
  • poštom na adresu: Hrvatska komora medicinskih biokemičara, Eugena Kumičića 5, 10 000 Zagreb.


  Postupak praćenja provedbe propisa

  Nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) obavlja Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.

  Inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) obavljaju inspektori i drugi ovlašteni službenici Ureda povjerenika za informiranje Republike Hrvatske.

  Kontakt :
  Povjerenik za informiranje
  Trg žrtava fašizma 3, 10 000 Zagreb
  Telefon: 01 2099 115
  Telefax: 01 2099 122
  E-mail: ppi@pristupinfo.hr
  www.pristupinfo.hr

  Novine 19 / prosinac 2019.

  Novine 18 / veljača 2010.

  Novine 17 / srpanj 2008.

  Novine 16 / srpanj 2007.

  Novine 15 / siječanj 2007.

  Novine 14 / svibanj 2005.

  Novine 13 / siječanj 2005.

  Novine 12 / travanj 2004.

  Novine 11 / rujan 2003.

  Novine 10 / prosinac 2002.

  Novine 9 / studeni 2002.

  Novine 8 / svibanj 2001.

  Novine 7 / listopad 2000.

  Novine 6 / travanj 2000.

  Novine 5 / prosinac 1999.

  Novine 4 / lipanj 1999.

  Novine 3 / svibanj 1998.

  Novine 2 / studeni 1997.

  Novine 1 / srpanj 1997.

  I. Područno vijeće

  1. Grad Zagreb

  II. Područno vijeće

  1. Županija Krapinsko-Zagorska

  2. Županija Sisačko-Moslavačka

  3. Županija Karlovačka

  4. Županija Bjelovarsko-Bilogorska

  5. Županija Zagrebačka

  III. Područno vijeće

  1. Županija Varaždinska

  2. Županija Koprivničko-Križevačka

  3. Županija Međimurska

  IV. Područno vijeće

  1. Županija Virovitičko-Podravska

  2. Županija Požeško-Slavonska

  3. Županija Brodsko-Posavska

  4. Županija Osječko-Baranjska

  5. Županija Vukovarsko-Srijemska

  V. Područno vijeće

  1. Županija Zadarska

  2. Županija Šibensko-Kninska

  3. Županija Splitsko-Dalmatinska

  4. Županija Dubrovačko-Neretvanska

  VI. Područno vijeće

  1. Županija Primorsko-Goranska

  2. Županija Ličko-Senjska

  3. Županija Istarska

  Skip to content