13. sjednica Izvršnog odbora održana 9. prosinca 2010.


Usvajanje zapisnika 11. sjednice Izvršnog odbora | Izvješće predsjednika Komore o radu od protekle sjednice Izvršnog odbora | Izvješće Područnih vijeća i Povjerenstava | Privremeno imenovanje tajnika Komore do održavanja Skupštine HKMB | Pravilnik o trajnom usavršavanju magistara medicinske biokemije | Pravilnik o radu | Vrijednost boda | Revizija Zapisnika o stručnom nadzoru – samoprocjena | Razno

Predložen je i usvojen, uz izmjenu: točke 9. i 10. se skidaju s dnevnog reda, sljedeći

DNEVNI RED

 1. Usvajanje zapisnika 11. sjednice Izvršnog odbora
 2. Izvješće predsjednika Komore o radu od protekle sjednice Izvršnog odbora
  Goran Bulatović, spec.med.biokemije
 3. Izvješće Područnih vijeća i Povjerenstava

  Izvješće podnose predsjednici Područnih vijeća i Povjerenstava
 4. Privremeno imenovanje tajnika Komore do održavanja Skupštine HKMB

  Goran Bulatović, spec.med.biokemije
 5. Pravilnik o trajnom usavršavanju magistara medicinske biokemije

  Goran Bulatović, spec.med.biokemije
 6. Pravilnik o radu

  Goran Bulatović, spec.med.biokemije
 7. Vrijednost boda

  Goran Bulatović, spec.med.biokemije
 8. Revizija Zapisnika o stručnom nadzoru – samoprocjena

  Revizija Kriterija za ocjenu stručnog nadzora

  Dr.sc. Ines Vukasović
 9. Razno
Usvajanje zapisnika 11. sjednice Izvršnog odbora

Zapisnik 11. sjednice Izvršnog odbora jednoglasno je usvojen.

Izvješće predsjednika Komore o radu od protekle sjednice Izvršnog odbora

Predsjednik Komore Goran Bulatović, mag.med.biochem, spec.med.biokemije je izvijestio prisutne o svom radu od protekle sjednice Izvršnog odbora.

Početkom svibnja tekuće godine održan je sastanak sa voditeljima MBL u bolnicama na području grada Zagreba, na kojem sastanku se raspravljalo o problematici spajanja medicinsko-biokemijskih laboratorija u sklopu bolničkih zdravstvenih ustavnova na području grada Zagreba, nažalost od navedenog sastanka nije potekla nikakva bitnija inicijativa za rješavanje navedene problematike, jedino su prof.dr.sc. Dodig i dr.sc. Marijana Vučić Lovrenčić iznijele ozbiljne primjedbe i prijedloge.

U lipnju je održan sastanak u Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi vezano za inicijativu, odnosno pokušaj pokretanja specijalizacije iz Laboratorijske medicine i Laboratorijske imunologije za doktore medicine, o čemu postoji Izvještaj i na web stranici Komore, na istom sastanku državni tajnik za zdravstvo je upoznao prisutne sa činjenicom da je pokrenuta inicijativa omogućavanja navedenih specijalizacija za doktore medicine, nastavno na istu temu održan je sastanak sa predstavnicima Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta i Hrvatskog društva medicinskih biokemičara, reakcijom, odnosno zaključcima sa navedenog sastanka upoznati su i nadležni u Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi, trenutno su navedene specijalizacije obustavljene, moguće i zbog navedenih aktivnosti, no i dalje je upitno što će se po tom pitanju dogoditi.

U nekoliko navrata, sa zadnjim sastankom 25.studenog 2010.godine održan je sastanak u Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi, sa predstavnicima Hrvatske liječničke komore, Hrvatske komore dentalne medicine, Koordinacije hrvatske obiteljske medicine i Udruge poslodavaca u zdravstvu, vezano za problematiku izdavanja Rješenja o odobrenju rada koncesionarima u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, te su svi navedeni argumentirano tvrdili da rješenja koja Ministarstvo izdaje koncesionarima nisu u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, aktivnosti vezano za navedeno se i dalje nastavljaju.

Jučer, odnosno 8.prosinca 2010.godine održan je sastanak u Dekanatu Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta sa novom dekanicom prof.dr.sc. Barišić, koja je iznijela mišljenje da se Fakultet treba pokroviteljski odnositi i prema farmaceutskoj i medicinsko-biokemijskoj struci, zbog navedenog je i održan sastanak sa predsjednicima obje Komore i Hrvatskog društva medicinskih biokemičara, na kojem sastanku je prof.dr.sc. Barišić prisutne upoznala sa mogućom revizijom programa obrazovanja, prvenstveno za magistre farmacije, ali i za magistre medicinske biokemije, dok je prof.dr.sc. Topić prisutne informirala o činjenici da se u Splitu osniva, najvjerovatnije trogodišnji, studij medicinske-biokemije, što će unijeti mnoge komplikacije u struku medicinskih-biokemičara, stoga će on kao predsjednik Komore zajedno sa prof.dr.sc. Topić nastojati utjecati na osnivače tog fakulteta da se studij osnuje kao petogodišnji studij, obzirom na konkurenciju između Sveučlišta ne može utjecati, potrebno je bar pokušati utjecati da se novoosnovani studiji osnivaju kao petogodišnji integrirani studiji, da bi se dobio što kvalitetniji kadar u struci, odnosno da medicinski-biokemičari, bez obzira na Sveučilište gdje su studirali, budu barem približno jednako obrazovani.

Nadalje, prisutne upoznaje sa činjenicom da su završene javne rasprave o Pravilniku o radu i Pravilniku o trajnom usavršavanju magistara medicinske biokemije, a koji su bili objavljeni na web stranici Komore.

Također, održan je i sastanak sa predstavnicima Hrvatske ljekarničke komore, na njihov prijedlog, a vezano za specijalizaciju magistara farmacije iz Analitičke toksikologije, na kojem sastanku je postavljeno pitanje o pokretanju zasebne specijalizacije iz Analitičke toksikologije za magistre farmacije ili o otvaranju mogućnosti da navedena specijalizacija koja je trenutno otvorena za struku medicinskih-biokemičara, bude zajednička, odnosno moguća za obje struke. Obzirom na situaciju u kojoj se nalazi medicinsko-biokemijska struka, odnosno manjak kadra, uzimajući u obzir da je farmaceutska struka bliska struci medicinskih-biokemičara, on kao predsjednik Komore je otvorio mogućnost dogovora da se magistrima farmacije omogući natjecanje za specijalizaciju iz Analitičke toksikologije i Medicinske biokemije, no isti bi se morali upisati, odnosno postati članovi Hrvatske komore medicinskih biokemičara jer bi im navedena Komora davala licencu za rad, te da se za članove HKMB otvori mogućnost specijalizacije iz Ispitivanja i kontrole lijekova. Također je naveo da ukoliko se ostali članovi Izvršnog odbora s navedenim ne slažu, on će svoj stav korigirati sukladno zaključku Izvršnog odbora. Vezano na temu omogućavanja specijalizacija drugim strukama 8.prosinca je održan sastanak sa predsjednikom Hrvatske liječničke komore, prim. Hrvojem Minigom, dr.med te su raspravljali o omogućavanju specijalizacije iz Laboratorijske medicine doktorima medicine, smatrajući da medicinsko-biokemijska struka više neće moći onemogućiti istu specijalizaciju doktorima medicine, te uzimajući u obzir činjenicu da se pravo na specijalizaciju ne može dovesti u pitanje, ali se konzumiranje rada poslije specijalizacije može dovesti u pitanje. Na istom sastanku predsjednik Komore, Goran Bulatović, mag.med.biochem, spec.med.biokemije je predsjedniku Hrvatske liječničke komore, prim.Minigu iznio stav, ukoliko bi doktor medicine završio specijalizaciju iz Medicinske biokemije, morao bi postati članom Hrvatske komore medicinskih biokemičara, obzirom ta Komora daje licencu za rad, reakcija prim.Miniga nije bila pozitivna, stoga smatra da za sada zajednički dogovor na tu temu neće biti postignut. Nadalje napominje da bi se navedeno i ostvarilo bit će potrebno prvo mijenjati zakonske propise koji uređuju svaku pojedinu zdravstvenu djelatnost, jer Zakon o medicinsko-biokemijskoj djelatnosti propisuje da samo osoba koja je završila Farmaceutsko-biokemijski fakultet može biti član Hrvatske komore medicinskih biokemičara. Zaključno navodi, kada se bude iznosio službeni stav Komore, svim članovima Izvršnog odbora će se naravno omogućiti izjašnjavanje o navedenoj problematici.

Predsjednik Komore nadalje prisutne upoznaje sa činjenicom da za sada nema prijava tečajeva trajne edukacije za iduću 2011.godinu.

Zatim napominje da su na 12.e sjednici Izvršnog odbora, većinom glasova članova Izvršnog odbora, doc.dr.sc. Vlatko Rumenjak i doc.dr.sc. Ana-Maria Šimundić, na vlastiti zahtjev, razrješeni dužnosti, slijedom čega će Ivanka Ostroški, spec.med.biokemije kao zamjenica predsjednika Povjerenstva za staleška pitanja, do Skupštine Komore, umjesto doc.Rumenjaka obavljati funkciju predsjednika navedenog Povjerenstva, dok će za zamjenu na mjesto doc.Šimundić dr.sc. Ines Vukasović kasnije iznijeti prijedlog.

Predsjednik Komore poziva prisutne na raspravu o iznesenom, dr.sc. Lorena Honović iznosi svoje iznenađenje o iznesenoj mogućnosti da se magistrima farmacije omogući specijalizacija iz Analitičke toksikologije te nadalje objašnjava da razumije interes magistara farmacije za specijalizaciju iz Analitičke toksikologije, no ne i za specijalizaciju iz Medicinske biokemije.

Predsjednik Komore ponavlja da se o navedenom može raspravljati, ali da se mora uzeti u obzir činjenica da trenutno u medicinsko-biokemijskoj struci nedostaje 20-ak magistara medicinske biokemije.

Vezano za nepostojanje prijava tečajeva trajne edukacije dr.sc.Honović iznosi da je u fazi izrade prijedloga tečaja trajne edukacije te prisutne upoznaje da bi se tečaj organizirao nastavno na temu organizacije upravljanja medicinsko-biokemijskog laboratorija, a radi približavanja članstvu novina koje se događaju unutar harmonizacije laboratorijskih nalaza, tečaj bi bio pod organizacijom Povjerenstva za stručna pitanja i KB Merkur, odnosno Centra za harmonizaciju, postoje zainteresirane osobe koje bi bile predavači na navedenom tečaju, a isti tečaj bi se mogao održati u ožujku ili travnju iduće godine, dakle tečaj trajne edukacije je detaljno isplaniran, te će se narednih dana prijava uputiti Povjerenstvu za trajnu edukaciju.

Izvješće Područnih vijeća i Povjerenstava

Povjerenstvo za stručni nadzor i unapređenje kvalitete

Dr.sc. Ines Vukasović je izvjestila da su svi planirani nadzori za tekuću godinu završeni, slijedom jednog izvanrednog nadzora je bio pokrenut i inspecijski nadzor od strane Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi, međutim Komora i nadležno Povjerenstvo nisu zadovoljni postignutim rezultatom, stoga je od nadležnog Ministarstva zatraženo očitovanje o postupanju predmetne ustanove sukladno rješenju, odnosno nalogu Ministarstva.

Negativnu ocjenu je dobio jedan privatni MBL, glavna nesukladnost je činjenica da laboratorij nema zaposlenog magistra medicinske biokemije. Također, problem se javlja i u MBL koji se nalaze na području posebne državne skrbi, i to u Primorsko-goranskoj županiji gdje veliko područje pokrivaju tri MBL, koji laboratoriji nisu fizički objedinjeni pa su u jednom nadzoru od tri laboratorija dva dobila negativnu ocjenu jer nemaju voditelja, u biti bi trebali biti jedan laboratorij, a ostala dva mjesta za uzorkovanje, ista situacija je na području Petrinje, Gline i Topuskog.

Završena je javna rasprava o dokumentima za provođenje stručnog nadzora Upitnika za samoprocjenu i Kriterijima za ocjenu stručnog nadzora. Dana 30.rujna 2010.godine je održan je sastanak članova Povjerenstva i Predsjednika Komore Gorana Bulatovića, spec.med.biokemije te su doneseni zaključci o konačnom sadržaju navedenih dokumenata.
Nadalje, doc.dr.sc. Šimundić je podnijela ostavku na članstvo u Povjerenstvu slijedom čega je dr.sc.Vukasović, kao Predsjednica Povjerenstva predložila da se na mjesto doc.Šimundić imenuje Ivanka Ostroški, spec.med.biokemije.

Članovi Izvršnog odbora jednoglasno su prihvatili prijedlog o imenovanju Ivanke Ostroški, spec.med.biokemije za člana Povjerenstva za stručni nadzor i unaprjeđenje kvalitete.

Povjerenstvo za staleška pitanja

Ivanka Ostroški, spec.med.biokemije se zahvalila na iskazanom povjerenju, te navela da je Povjerenstvo u 2010.godini održalo sedam sastanaka, od kojih je jedan održan 11. svibnja, u Uredu Komore sa dnevnim redom: zaposleni magistri medicinske biokemije bez važećih odobrenja za samostalan rad, zatim zahtjev mag. Jelene Kozar za ispisom iz registra Komore. Povjerenstvo je detektiralo da je bilo ukupno 9 članova upisanih u registar koji nisu stekli uvjete za obnavljanje odobrenja za samostalan rad ili su imali financijska dugovanja zbog ne plaćanja članarine, svakome od njih je poslana obavijest, odnosno upozorenje, slijedom čega su pojedini polagali skupni ispit, pojedini će tek prisustvovati skupnom ispitu, pojedini su na zahtjev ispisani iz registra Komore, a pojedini se nisu očitovali. Također je utvrđeno da postoje 4 pridružena člana bez odobrenja za samostalan rad, troje su podmirili financijska dugovanja prema Komori, a jedan je još uvijek nedostupan Komori. Nadalje, odlučivano je o zahtjevu mr.sc.Jasminke Suton, spec.analitičke toksikologije o upisu u registar Komore i izdavanjem odobrenja za samostalan rad, nakon dostave potrebne dokumentacije i polaganja skupnog ispita ista je upisana u registar Komore i izdano joj je odobrenje za samostalan rad. Na zahtjev Gorana Bulatovića, mag.med.biochem, spec.med.biokemije za davanje mišljenja o opravdanosti osnivanja ustanove za zdravstvenu skrb je dano pozitivno mišljenje, kao i na zahtjev za davanje mišljenja o opravdanosti osnivanja Poliklinike Salzer i Poliklinike Analiza, dok je na zahtjev za davanje mišljenja o opravdanosti osnivanja Ustanove za zdravstvenu skrb Medikol dano negativno mišljenje.

Povjerenstvo za medicinsku etiku i deontologiju

Dr.sc. Renata Zrinski Topić je izvjestila prisutne da je u razdoblju od prošle sjednice Izvršnog odbora povjerenstvo komuniciralo elektronskim putem, radilo na izmjeni postojećeg dokumenta Pravila o ponašanju i odgovornosti u struci članova Hrvatske komore medicinskih biokemičara te razmatralo pritužbu na rad bez licence Klare Dubravčić, mag.med.biochem.

Povjerenstvo za privatnu praksu i primarnu zdravstvenu zaštitu

Ivana Delić, mag.med.biochem. je izvjestila prisutne da je članstvo u primarnoj zdravstvenoj zaštiti koncentrirano na projekt uzimanja uzoraka venske krvi za analizu u liječničkim ordinacijama, specijalizacijama i informatizacijom laboratorija, odnosno CEZIH-om.

Nadalje, prisutne izvještava o aktivnosti Povjerenstva za privatnu praksu i primarnu zdravstvenu zaštitu koja aktivnost se preklapa s nadležnošću Povjerenstva za staleška pitanja, naima oba povjerenstva su radila na davanju mišljenja o opravdanosti osnivanja dvije poliklinike i dvije ustanove za zdravstvenu skrb. Zatim napominje da članovi oba povjerenstva nisu obaviješteni o pravilnicima, odnosno važećim propisima, stoga predlaže da se na tu temu, dakle radi upoznavanja s pravnom regulativom problematike kojom se povjerenstva bave, održi zajednički sastanak navedenih povjerenstava, a sve obzirom se radi o ozbiljnim pitanjima koja zadiru u status struke. Nadalje, Povjerenstvo za privatnu praksu i primarnu zdravstvenu zaštitu nastavlja sudjelovanje u projektu Uzimanja venske krvi za laboratorijsku analizu, izobrazba medicinskih sestara se i dalje provodi no odaziv na edukacije je jako loš. Održan je i sastanak Operativnog tima za izobrazbu medicinskih sestara kao i sastanak sa predstavnicima Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, rezultat aktivnosti je točno definiran materijal koji se iz MBL daje liječničkim ordinacijama za uzimanje venske krvi za analizu, kao i činjenica da će doktorima medicine u Ugovoru o provođenju zdravstvene zaštite sklopljenim sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje uzimanje venske krvi za laboratorijsku analizu biti ugovorna obveza, ne ispunjavanje koje obveze će biti razlog za otkaz ugovora.

Povjerenstvo za stručna pitanja

Predsjednica Povjerenstva dr.sc. Lorena Honović je izvjestila da su od protekle sjednice Izvršnog odbora održana dva sastanka povjerenstva, stalna komunikacija sa članstvom je održavana elektronskim putem. Nakon razrješenja doc.Šimundić, na vlastiti zahtjev, povjerenstvo je predložilo novog člana Marinu Pavić, spec.med.biochem. Nadalje, Povjerenstvo je radilo na izradi Priručnika za liječničke ordinacije u kojima se obavlja medicinsko-biokemijska djelatnost, isti priručnik je recenziran od strane doc. Vrkić i doc. Rogić te je upućen na mišljenje Hrvatskoj liječničkoj komori. Pokrenuti su postupci revizije vrijednosti kreatinina, o čemu je dana obavijest na web stranici Komore, također je dana i preporuka o postupanju u slučajevima nepostojanja referentnih intervala. U suradnji sa dr.sc. Marijanom Vučić Lovrenčić objavljen je detaljan plan postupanja u globalnoj harmonizaciji Hemoglobina A1c. Nadalje je izvijestila da su u pripremi smjernice za dijagnostiku monoklonalne gamapatije te preporuke za određivanje trombocita u slučaju trombocitopenije i/ili pseudotrombocitopenije. Povjerenstvu za kontrolu kakvoće rada upućen je prijedlog usklađivanja napomena koje se nalaze na nalazima s ciljem postizanja jednakosti u ispisu nalaza. Povjerenstvo nadalje radi na popunjavanju dokumenta o harmonizaciji laboratorijskih nalaza i to prvenstveno u eletronskom obliku, te radi na reviziji Pravilnika o vrstama pretraga koje obavljaju medicinsko-biokemijski laboratoriji, koji pravilnik je iz 2003.godine (NN 197/2003), jer smatraju da su u pravilniku sadržane pretrage koje više nemaju klinički značaj ili se više ne upotrebljavaju, slijedom čega će se kliničkim centrima uputiti na pregled i davanje mišljenja popis tih pretraga da bi se potom korigirale. Dr.sc. Honović je naglasila da je vezano za harmonizaciju laboratorijskih nalaza poslana molba, odnosno požurnica svim radnim skupinama, no osim dvije radne skupine ostali su se oglušili na upućenu požurnicu. Zbog navedenog, članovima povjerenstava će se uputiti požurnica s napomenom ukoliko se radna skupina ne očituje, smatrat će se da nema primjedbi, a da bi se dokument do lipnja 2011.godine mogao dovršiti. Povjerenstvo je sudjelovalo u rješavanju načina obavljanja ubrzanih specijalizacija, kojom prilikom je kontaktirano Povjerenstvo za trajnu edukaciju koje smatraju nadležnim, no unatoč tome većina upita se upućuje Povjerenstvu za stručna pitanja. Povjerenstvo je sudjelovalo u prihvaćanju Pravilnika o kategorizaciji medicinsko-biokemijskih pretraga, zatim prihvatilo je organizaciju tečaja „Organizacija upravljanja medicinsko-biokemijskog laboratorija“, a kako je već navedeno, da bi se sve novine prezentirale članstvu.

Članovi Izvršnog odbora jednoglasno su prihvatili prijedlog o imenovanju Marine Pavić, spec.med.biochem za člana Povjerenstva za stručna pitanja.

Povjerenstvo za ekonomska pitanja

Dr.sc. Nada Vrkić je izvjestila prisutne da su članovi Povjerenstva za ekonomska pitanja u proteklom razdoblju komunicirali elektronskim putem, te su radili na oblikovanju cijena pretraga na zahtjev Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, a zbog uvođenja novog sustava plaćanja, tzv. DTP sustava plaćanja, te je napomenula da je zadatak od postojećih, različitih cijena oblikovati jednu, jako težak. Povjerenstvo je također raspravljalo o duljini trajanja specijalizacija u pojedinim ustanovama, osobito vezano za specijalizacije po programima „B“ i „C“, te o specijalizaciji doktora medicine iz Laboratorijske medicine , kao i razmatralo Nacrt Akreditacijskih standarda za bolničke zdravstvene ustanove.

Povjerenstvo za trajnu edukaciju

Iz pisanog Izvjeća o radu Povjerenstva za trajnu edukaciju proizlazi da je u proteklom razdoblju, od prethodne sjednice Izvršnog odbora Povjerenstvo izradilo prijedlog obrasca za prijavu tečajeva trajne edukacije, organizirana su dva skupna ispita te se radilo na izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju, rokovima i postupku stručnog usavršavanja i provjere stručnosti medicinskih biokemičara zajedno sa Predsjednikom Komore Goranom Bulatovićem, spec.med.biokemije i Tajnicom Komore Anom Drobac, dipl.iur..

I. Područno vijeće

Predrag Grabusin, mag.med.biochem., izvijestio je prisutne da u proteklom razdoblju nije održan ni jedan sastanak već su ostvarivani individualni kontakti sa članovima. Od ožujka do lipnja 2010.godine objavljivani su natječaji za koncesije za zdravstvenu djelatnost laboratorijske dijagnostike primarne zdravstvene zaštite, stoga je aktivnost članstva bila koncentrirana na njih, u travnju je održana prezentacija Ministra zdravstva „Nastavak reforme zdravstvenog sustava u sklopu gospodarskih mjera“ te je najavljeno spajanje bolničkih zdravstvenih ustanova, u travnju su sudjelovali u radu Skupštine Komore, od lipnja do rujna 2010.godine su davani prijedlozi, primjedbe i mišljenja na Pravilnike koji su bili objavljeni na web stranici Komore, odnosno na javnoj raspravi, kao i na prijedlog programa specijalističkog usavršavanja iz Laboratorijske medicine i Laboratorijske imunologije za doktore medicine.

III. Područno vijeće

Vesna Horvat, spec.med.biokemije, izvjestila je da su se od 11.sjednice Izvršnog odbora Komore sve aktivnosti vijeća odvijale telefonskim putem i elektroničkom poštom. Članovi iz primarne zdravstvene zaštite su bili zaokupljeni natječajima za koncesije, te informatizacijom laboratorija, odnosno CEZIH-om. Nakon kontaktiranja članova poslano je mišljenje III Područnog vijeća o inicijativi Hrvatske liječničke komore da se specijalizacija iz Laboratorijske medicine omogući i doktorima medicine. Tijekom kolovoza članstvo je poticano na sudjelovanje na javnoj raspravi o radnoj verziji Pravilnika o trajnom usavršavanju magistara medicinske biokemije, koja je bila objavljena na web stranici Komore.

IV. Područno vijeće

Ana Valčić, mag.med.biochem., izvjestila je da su sve aktivnosti vijeća koncentrirale na članstvo u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, vezano za natječaje za koncesije, kao i informatizacijom laboratorija, odnosno CEZIH-om. Zatim je iznijela problem koji se javio prilikom natječaja za ugovaranje specifične zdravstvene zaštite, obzirom je isti natječaj, odnosno ugovor sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu dobio MBL Poliklinike Analiza, a nema voditelja laboratorija, odnosno zaposlenog magistra medicinske biokemije, te su sve uputnice za medicinu rada upućivane u taj MBL, odnosno Polikliniku Analiza. Također se povjerenstvo bavilo problematikom kadrovskog normativa u bolničkim laboratorijima i 24 satnim nadzorom medicinskog biokemičara, specijalizacijama iz Medicinske biokemije, specijalističkim usavršavanjem za doktore medicine iz Laboratorijske medicine i Laboratorijske imunologije.

V. Područno vijeće

Predsjednica V Područnog vijeća Marica Juretić, mag.med.biochem., izvjestila je o sljedećim aktivnostima članova V Područnog vijeća, u proteklom razdoblju:
29.travnja 2010.godine sudjelovalo se u radu Skupštine Komore. Poticano je i kontaktirano članstvo da sudjeluju u radu Komore, slijedom čega su iznijeta mišljenja i prijedlozi na izmjene i dopune dokumenata za provođenje stručnog nadzora, te mišljenja i komentari na prijedlog programa specijalističkog usavršavanja iz Laboratorijske medicine i Laboratorijske imunologije za doktore medicine. Članstvo je upoznato sa radnom verzijom Pravilnika o trajnom usavršavanju magistara medicinske biokemije koja je bila objavljena na web stranici Komore, na koji Pravilnik su dani prijedlozi, mišljenja i primjedbe. Obzirom su objavljivani natječaji za koncesije aktivnost članstva iz primarne zdravstvene zaštite je bila usmjerena na njih, u kolovozu je objavljen natječaj za ugovaranje specifične zdravstvene zaštite za 2010.godinu, a radi kojih aktivnosti se članstvo kontaktiralo, pomagalo i upućivalo prilikom prikupljanja potrebne dokumentacije.

Privremeno imenovanje tajnika Komore do održavanja Skupštine Komore

Predsjednik Komore Goran Bulatović, mag.med.biochem, spec.med.biokemije je izvijestio prisutne da obzirom sukladno Statutu Komore tajnika Komore imenuje Skupština, a došlo je do promjene tajnika Komore, predlaže da do održavanja Skupštine Izvršni odbor glasa o imenovanju Helene Dražević, dipl.iur. za tajnika Komore.

Članovi Izvršnog odbora jednoglasno su prihvatili prijedlog o privremenom imenovanju Helene Dražević, dipl.iur. za tajnika Komore, do održavanja Skupštine Komore.

Pravilnik o trajnom usavršavanju magistara medicinske biokemije

Predsjednik Komore Goran Bulatović, mag.med.biochem, spec.med.biokemije je izvijestio prisutne da je predmetni akt bio na javnoj raspravi, uvažene su primjedbe i prijedlozi koji nisu ugrožavali financijski interes Komore, a radi omogućavanja poslovanja Komore, dakle primjedbe i prijedlozi vezani za poboljšanje i olakšavanje skupljanja bodova za licencu za samostalan rad su prihvaćeni.

Članovi Izvršnog odbora jednoglasno su prihvatili Pravilnik o trajnom usavršavanju magistara medicinske biokemije.

Pravilnik o radu

Predsjednik Komore Goran Bulatović, mag.med.biochem, spec.med.biokemije podsjetio je prisutne da je 2009.godine donesen Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu zbog zapošljavanja profesionalnog tajnika, potom su uslijedile izmjene Zakona o radu te se postojeći Pravilnik o radu morao uskladiti sa Zakonom o radu, napomenuo je da je novim Pravilnikom o radu omogućeno profesionaliziranje rada Komore, napomenuo je potrebu da se predsjedniku Komore kao i predsjednicima povjerenstava za rad isplati naknada, naime Pravilnik u čl.39. propisuje naknade za obavljanje određenih funkcija, također propisuje mogućnost predsjedniku Komore da donese odluku o isplati naknade ovisno o ostvarenim rezultatima rada.

Članovi Izvršnog odbora jednoglasno su prihvatili Pravilnik o radu.

Vrijednost boda

Obzirom propisi Komore propisuju obvezu donošenja vrijednosti boda za zaposlene za određeno obračunsko radzoblje, u pravilu za pojedinu godinu, a isto je u nadležnosti Izvršnog odbora Predsjednik Komore Goran Bulatović, mag.med.biochem, spec.med.biokemije predlaže da se donese odluka o vrijednosti boda u iznosu 6,27 kuna za idući period, što znači da se postojeće stanje, odnosno iznosi plaća zaposlenih neće mijenjati.

Članovi Izvršnog odbora jednoglasno su prihvatili vrijednost boda za plaće zaposlenih u iznosu 6,27 kuna, za naredno obračunsko razdoblje.

Revizija zapisnika o stručnom nadzoru-samoprocjena
Revizija Kriterija za ocjenu stručnog nadzora

Dr.sc. Ines Vukasović je iznijela da su nakon dugih rasprava o potrebnim izmjenama Zapisnika o stručnom nadzoru kao i razmatranja prijedloga, komentara i primjedbi od strane članstva, koji su najviše bili usmjereni na vremenski period potreban za pregled opreme od strane ovlaštenih osoba, a koji su smatrali preučestalim, u tom dijelu članstvu izašlo u susret, uzimajući u obzir da norma HRN EN ISO 15 189 ne propisuje navedene vremenske periode, stoga je sada vremenski period za pregled opreme dvije godine, a u određenim slučajevima se određuje proizvoljno, prema utvrđenom planu svakog pojedinog laboratorija, uz uvjet da se redovito održavanje opreme dokumentira. Dr.sc. Vukasović je nadalje iznijela kratak pregled izmjena u navedenom dokumentu. Dr.sc. Ines Vukasović je također iznijela kratak pregled izmjena Kriterija za ocjenu stručnog nadzora.

Članovi Izvršnog odbora jednoglasno su prihvatili reviziju Zapisnika o stručnom nadzoru-samoprocjena i reviziju Kriterija za ocjenu stručnog nadzora.

Razno

Predsjednik Komore Goran Bulatović, mag.med.biochem, spec.med.biokemije iznosi činjenicu da su Drniš, Vukovar, Zlatar, Crikvenica, Krk, Varaždin, Vis, Otočac mjesta u kojima postoje upražnjena mjesta za magistra medicinske biokemije, dakle postoji nedostatak kadra, stoga je potrebno razmišljati o rješenju ovog problema.
Doc.dr.sc. Dunja Rogić, spec.med.biokemije, zamjenica predsjednika Komore iznosi mišljenje da je negativan trend zaustavljen, te da postoji dovoljan broj studenata Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta, mogućih budućih magistara medicinske biokemije, na trećoj godini studija otprilike 20 i na četvrtoj također.

Nadalje, predsjednik Komore iznosi nužnost promjene financiranja rada Komore, koje financiranje trenutno ovisi o organizaciji tečajeva trajne edukacije.

Predsjednik Komore Goran Bulatović, mag.med.biochem, spec.med.biokemije je zamolio da se glasa o razrješenju prof.dr.sc. Karmela Barišić, na vlastiti zahtjev, te je predložio da do održavanja Skupštine Komore njenu funkciju predsjednice Povjerenstva za trajnu edukaciju obavlja zamjenica predsjednice istog Povjerenstva, dr.sc. Renata Zrinski Topić.
Članovi Izvršnog odbora jednoglasno su prihvatili razrješenje prof.dr.sc.Karmele Barišić, na vlastiti zahtjev, sa mjesta predsjednice Povjerenstva za trajnu edukaciju, te imenovanje dr.sc. Renate Zrinski Topić na istu funkciju, do održavanja Skupštine Komore.

Predsjednik Komore obavijestio je prisutne o potrebi izmjene Statuta Komore, kojim izmjenama bi se povećao mandat predsjedniku i članovima Skupštine Komore, i to prvenstveno radi smanjenja troškova, a u tu svrhu kao i radi veće operativnosti trebalo bi razmisliti i o smanjivanju broja članova u Povjerenstvima Komore, također bi trebali razmišljati o izmjenama ovlasti Skupštine i Izvršnog odbora.

Nadalje, predlaže da se Tajnica Komore Helena Dražević, dipl.iur imenuje na mjesto tajnika Povjerenstva za stručni nadzor.

Članovi Izvršnog odbora jednoglasno su prihvatili prijedlog o imenovanju Helene Dražević, dipl.iur. za tajnika Povjerenstva za stručni nadzor.

Na upit predsjednika Komore dr.sc. Ines Vukasović je izvijestila prisutne o rezultatima ankete koja je provedena na posljednjem tečaju trajne edukacije „Akreditacija medicinsko-biokemijskog laboratorija“, i to da se otprilike 50% članova koji su pristupili tečaju izjasnilo da su zainteresirani za prisustvovanje radionicama „„Akreditacija medicinsko-biokemijskog laboratorija“, stoga je zaključak da interes postoji i potrebno je započeti organiziranje navedenih radionica.

Dr.sc. Lorena Honović predlaže da se prihvati pročišćeni tekst Pravilnika o kategorizaciji medicinsko-biokemijskih pretraga, jedina izmjena koju predviđa je da se u program hitnih pretraga koje se mogu provesti u odsutnosti specijaliste medicinske biokemije doda i specijalistička pretraga D-dimeri.

Nakon rasprave članova Izvršnog odbora o dalekosežnim posljedicama odredbi ovog Pravilnika koje dozvoljavaju da se određene pretrage obavljaju u odsutnosti specijalista medicinske biokemije, prisutni članovi Izvršnog odbora su suglasni da se o navedeni Pravilnik ne stavlja na glasanje.

Vezano za Priručnik o obavljanju pretraga u liječničkim ordinacijama dr.sc. Lorena Honović iznosi da primjena tog Priručnika zahtijeva obavještavanje liječnika koji u svojim ordinacijama obavljaju pretrage, stoga je potrebno od Hrvatske liječničke komore moliti podatke navedenih liječničkih ordinacija radi daljnjeg postupanja, dakle i radi planiranja stručnih nadzora. Zaključak je da će se primjerak Priručnika uputiti na mišljenje Hrvatskoj liječničkoj komori.

Predsjednica Povjerenstva za stručna pitanja dr.sc.Lorena Honović navodi da je stav Povjerenstva da je dio podataka navedenih na web stranici Komore potrebno zaštiti, članovi Izvršnog odbora su suglasni da se prijedlog razmotri, te da se sa informatičarem Komore dogovori mogućnosti zaštite i ograničavanja pristupa određenim podacima koji se nalaze na web stranici Komore.

Ivana Delić, mag.med.biochem postavlja upit je li propisima Komore propisana obveza vlasnika MBL i Poliklinike nakon preseljenja i otvaranja nove ustanove, prijaviti Komori zatvaranje prethodnog MBL, predsjednik Komore navodi da ista obveza postoji kada je u pitanju MBL čiji je vlasnik magistar medicinske biokemije, odnosno fizička osoba, no ukoliko se radi o poliklinici ta obveza ne postoji prema Komori već Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi, obzirom je poliklinika trgovačko društvo.

Dr.sc. Renata Zrinski Topić je skrenula pažnju na već spomenuti problem nedostatka kadra, odnosno nepostojanja dovoljnog broja magistara medicinske biokemije te predložila da Komora kontaktira voditelje medicinsko-biokemijskih laboratorija, da bi se brojčano utvrdilo o kojem deficitu kadra se radi, također da se utvrdi i očekivani odljev magistara medicinske biokemije, zatim da se kontaktom sa Farmaceutsko-biokemijskim fakultetom utvrdi koliki broj magistara medicinske biokemije se može očekivati. Članovi Izvršnog odbora raspravljaju o navedenom problemu, uzimajući u obzir da se osnivaju novi studiji koji obrazuju magistre medicinske biokemije izvan Farmaceutsko-biokemijskoj fakulteta u Zagrebu. Ivanka Ostroški, spec.med.biokemije navodi da je Povjerenstvo za staleška pitanja detektiralo predmetni problem, posebno vezano za osobe koje se školuju vikendom na Fakultetu zdravstvenih studija u Sarajevu, za diplomirane inženjere medicinsko-laboratorijske dijagnostike, kontaktirana je Agencija za znanost i visoko obrazovanje te su dobili smjernice za daljnje postupanje, slijedom čega je predložila da se u Komori osnuje tijelo koje bi se bavilo priznavanjem, verifikacijom, evaluacijom inozemnih visokoškolskih diploma, obzirom iste osobe konkuriraju na natječajima za radna mjesta magistrima medicinske biokemije koji su se obrazovali u Republici Hrvatskoj, odnosno na Farmaceustko-biokemijskom fakultetu. Na ovaj način bi Komora imala kontrolu nad zapošljavanjem magistara medicinske biokemije sveučilišnog akademskog stupnja, također je navela da bi Farmaceutsko-biokemijski fakultet trebao pružiti potporu u ostvarenju navedenog. Predsjednik Komore je naveo da je s navedenim suglasan i smatra da bi trebalo krenuti u realizaciju osnivanja navedenog tijela za nostrifikaciju ili procjenu kompetencije ostalih fakulteta na kojima se obrazuju budući magistri medicinske biokemije, te je naveo da bi Povjerenstvo za staleška pitanja trebalo u dogledno vrijeme Izvršnom odboru predložiti kadrovski normativ bolnica, a sve radi utvrđivanja potrebnog broj magistara medicinske biokemije, nakon utvrđivanja realnog stanja će se dalje raditi na rješavanju problema.

Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.

Novine 19 / prosinac 2019.

Novine 18 / veljača 2010.

Novine 17 / srpanj 2008.

Novine 16 / srpanj 2007.

Novine 15 / siječanj 2007.

Novine 14 / svibanj 2005.

Novine 13 / siječanj 2005.

Novine 12 / travanj 2004.

Novine 11 / rujan 2003.

Novine 10 / prosinac 2002.

Novine 9 / studeni 2002.

Novine 8 / svibanj 2001.

Novine 7 / listopad 2000.

Novine 6 / travanj 2000.

Novine 5 / prosinac 1999.

Novine 4 / lipanj 1999.

Novine 3 / svibanj 1998.

Novine 2 / studeni 1997.

Novine 1 / srpanj 1997.

I. Područno vijeće

1. Grad Zagreb

II. Područno vijeće

1. Županija Krapinsko-Zagorska

2. Županija Sisačko-Moslavačka

3. Županija Karlovačka

4. Županija Bjelovarsko-Bilogorska

5. Županija Zagrebačka

III. Područno vijeće

1. Županija Varaždinska

2. Županija Koprivničko-Križevačka

3. Županija Međimurska

IV. Područno vijeće

1. Županija Virovitičko-Podravska

2. Županija Požeško-Slavonska

3. Županija Brodsko-Posavska

4. Županija Osječko-Baranjska

5. Županija Vukovarsko-Srijemska

V. Područno vijeće

1. Županija Zadarska

2. Županija Šibensko-Kninska

3. Županija Splitsko-Dalmatinska

4. Županija Dubrovačko-Neretvanska

VI. Područno vijeće

1. Županija Primorsko-Goranska

2. Županija Ličko-Senjska

3. Županija Istarska

Skip to content