Linkovi


Hrvatske državne institucije i institucije s područja zdravstva

Hrvatski sabor

Predsjednik Republike Hrvatske

Vlada Republike Hrvatske

Vrhovni sud Republike Hrvatske

Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa

Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva 

Ministarstvo financija

Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti

Agencija za znanost i visoko obrazovanje

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu

Hrvatski zavod za javno zdravstvo

Hrvatska akreditacijska agencija

Hrvatski zavod za norme

Komore u zdravstvu u Republici Hrvatskoj

Hrvatska liječnička komora

Hrvatska komora dentalne medicine

Hrvatska ljekarnička komora

Hrvatska komora medicinskih sestara [HKMS]

Hrvatska komora primalja

Hrvatska komora fizioterapeuta

Hrvatska psihološka komora

Udruge u zdravstvu Republike Hrvatske

Sindikat medicinskih biokemičara Hrvatske

Hrvatsko društvo za medicinsku biokemiju i laboratorijsku medicinu

Hrvatski liječnički zbor

Hrvatsko farmaceutsko društvo

Hrvatski liječnički sindikat

Udruga poslodavaca u zdravstvu

Hrvatska udruga laboratorijske medicine

Hrvatska laboratorijska udruge

Medicinske i obrazovne ustanove

Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Akademija medicinskih znanosti

Škola narodnog zdravlja «Andrija Štampar»

Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb

Središnja medicinska knjižnica

Međunarodne zdravstvene organizacije

WHO (World Health Organization)

WHO – Europe (World Health Organization – Europe)

International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine

European Communities Confederation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine