Arhiva obavijesti


Hrvatska komora medicinskih biokemičara nudi vam pregled obavijesti koje su na internetskim stranicama bile objavljivane u proteklih nekoliko godina.
Mnoge od njih više nisu važeće i mogu se koristiti samo kao uvid u događaje koji su tada bili aktualni.

Arhivirane obavijesti 2019.


Arhivirane obavijesti 2017.


Arhivirane obavijesti 2015.


Arhivirane obavijesti 2013.


Arhivirane obavijesti 2011.


Arhivirane obavijesti 2018.


Arhivirane obavijesti 2016.


Arhivirane obavijesti 2014.


Arhivirane obavijesti 2012.


Arhivirane obavijesti 2010.Arhiva Novina HKMBNovine 19 / prosinac 2019.

Novine 18 / veljača 2010.

Novine 17 / srpanj 2008.

Novine 16 / srpanj 2007.

Novine 15 / siječanj 2007.

Novine 14 / svibanj 2005.

Novine 13 / siječanj 2005.

Novine 12 / travanj 2004.

Novine 11 / rujan 2003.

Novine 10 / prosinac 2002.

Novine 9 / studeni 2002.

Novine 8 / svibanj 2001.

Novine 7 / listopad 2000.

Novine 6 / travanj 2000.

Novine 5 / prosinac 1999.

Novine 4 / lipanj 1999.

Novine 3 / svibanj 1998.

Novine 2 / studeni 1997.

Novine 1 / srpanj 1997.

PLAN TEČAJEVA TRAJNOG USAVRŠAVANJA ZA 2021

Acidobazična ravnoteža i vezana mjerenja

Laboratorijska dijagnostika u epidemiji bolesti COVID-19 uzrokovanoj virusom SARS-CoV2

Primjena biološke varijacije u laboratorijskoj medicini

Skip to content