Tečajevi u organizaciji KomoreVažno upozorenje! Prilikom prijava za tečajeve HKMB događa se, da se prijavi veći broj kolega, a dio ne pristupi tečaju. Navedeno stvara različite teškoće u organizaciji tečaja. Molimo stoga da se odjava prisustvovanja određenom tečaju pošalje najkasnije 10 dana prije termina održavanja tečaja. Prihvatit će se kraći termin odjave u slučaju bolesti.

Povjerenstvo za trajno usavršavanje HKMB


Održani tečajevi Hrvatske komore medicinskih biokemičara

 • „Pametni alati“ u suvremenom medicinsko-biokemijskom laboratoriju > 2. ožujka 2024. (Rezultati testa)
 • Sekvenciranje sljedeće generacije u prevenciji i liječenju zloćudnih bolesti > 16. prosinca 2023. (Rezultati testa)
 • Verifikacija i validacija – standardi, protokoli, izazovi i dileme > 28. listopada 2023. (Rezultati testa)
 • Odabrana poglavlja iz pedijatrijske laboratorijske medicine – 2. dio > 17. lipnja 2023. (Rezultati testa)
 • Odabrana poglavlja iz pedijatrijske laboratorijske medicine – 1. dio > 25. veljače 2023. (Rezultati testa)
 • Poslijeanalitička faza laboratorijskog rada: Primjena nacionalnih preporuka u svakodnevnom radu > 3. prosinca 2022. (Rezultati testa)
 • Oligoelementi > 5. studenog 2022. (Rezultati testa)
 • Primjena biološke varijacije u laboratorijskoj medicini > 11. prosinca 2021. (Rezultati testa)
 • Laboratorijska dijagnostika u epidemiji bolesti COVID-19 uzrokovanoj virusom SARS-CoV2 > 12. lipnja 2021. (Rezultati testa)
 • Acidobazična ravnoteža i povezana mjerenja > 25. svibnja 2021. (Rezultati testa)
 • Matematika ili analitika? Može li se laboratorijski nalaz izračunati? > 23. siječnja 2021. (Rezultati testa)
 • Izabrane teme iz laboratorijske morfološke hematologije > 28. studenog 2020. (Rezultati testa)
 • Novi izazovi u laboratorijskoj dijagnostici poremećaja zgrušavanja > 26. rujna 2020. (Rezultati testa)
 • Štitnjača – u lovu na leptira > 29. veljače 2020. (Rezultati testa)
 • Analitičke tehnike u kliničkom laboratoriju: svjetlosna i masena mikroskopija > 14. prosinca 2019. (Rezultati testa)
 • Analize, planovi, komunikacija – ključni čimbenici kvalitete i unapređenja poslovanja medicinsko-biokemijskog laboratorija > 16. studenog 2019. (Rezultati testa)
 • Terapijsko praćenje lijekova > 12. listopada 2019. (Rezultati testa)
 • Multidisciplinarni pristup u dijagnostici mijelodisplatičnog sindroma > 1. lipnja 2019. (Rezultati testa)
 • Laboratorijske priče – prikazi slučajeva > 15. prosinca 2018. (Rezultati testa)
 • Planiranje i nadzor trudnoće - multidisciplinarni pristup > 17. studenoga 2018. (Rezultati testa)
 • Analitičke tehnike u kliničkom laboratoriju: elektroforetske i kromatografske separacije > 10. ožujka 2018. (Rezultati testa)
 • Radionica: Laboratorijska informatika s odabranim područjima medicinske informatike > 16. prosinca 2017. (Rezultati testa)
 • Trombociti - interdisciplinarni pristup > 11. studenoga 2017. (Rezultati testa)
 • Nove spoznaje o starim pretragama > 6. svibnja 2017. (Rezultati testa)
 • Multidisciplinarni pristup u dijagnostici, liječenju i praćenju bolesnica s rakom jajnika; potencijal HE4 i ROMA indeksa > 18. ožujka 2017. (Rezultati testa)
 • Pretrage uz bolesnika – izazov za laboratorijsku medicinu > 19. studenoga 2016. (Rezultati testa)
 • Laboratorij i informatizacija - gdje smo danas? > 4. lipnja 2016. (Rezultati testa)
 • Upravljanje kvalitetom u medicinskom laboratoriju, tumačenje zahtjeva u revidiranom upitniku za samoprocjenu > 23. travnja 2016. (Rezultati testa)
 • Novosti u endokrinološkoj laboratorijskoj dijagnostici > 5. prosinca 2015. (Rezultati testa)
 • Analiza krvnih stanica - mogućnosti i ograničenja tehnologija > 23. svibnja 2015. (Rezultati testa)
 • Cjelovito upravljanje kvalitetom > 28. ožujka 2015. (Rezultati testa)
 • Harmonizacija izvještavanja o rezultatima medicinskobiokemijskih pretraga: upravljanje poslijeanalitičkom fazom laboratorijskog procesa - 2014 > 18. listopada 2014. (Rezultati testa)
 • Laboratorijska dijagnostika monoklonskih gamapatija - 2014 > 15. ožujka 2014. (Rezultati testa)
 • Upravljanje kvalitetom laboratorijskog rada > 30. studenoga 2013. (Rezultati testa)
 • Kvalitativna analiza mokraće > 12. listopada 2013. (Rezultati testa)
 • Laboratorijska dijagnostika kronične bubrežne bolesti > 27. travnja 2013. (Rezultati testa)
 • Gestacijski dijabetes: izazovi novih dijagnostičkih kriteriji > 16. ožujka 2013. (Rezultati testa)
 • Hitna stanja u pedijatrijskoj laboratorijskoj medicini I: Pedijatri i biokemičari zajedno > 15. prosinca 2012. (Rezultati testa)
 • Novosti u dijagnostici i liječenju solidnih tumora > 17. studenoga 2012. (Rezultati testa)
 • Uloga laboratorija u pre-, peri- i neonatalnoj skrbi > 2. lipnja 2012. (Rezultati testa)
 • Likvorska dijagnostika > 5. svibnja 2012. (Rezultati testa)
 • Predanalitička faza laboratorijskog rada > 31. ožujka 2012. (Rezultati testa)
 • Biokemijski biljezi u kardiovaskularnim bolestima i infarktu miokarda > 17. prosinca 2011. (Rezultati testa)
 • Interferencije u imunokemijskim metodama > 5. studenoga 2011. (Rezultati testa)
 • Uloga laboratorija u dijagnostici i praćenju šećerne bolesti > 24. rujna 2011. (Rezultati testa)
 • Harmonizacija medicinsko-biokemijskih pretraga - 2011 > 16. travnja 2011. (Rezultati testa)
 • Primjena automatiziranih elektroforetskih metoda visoke djelotvormosti u kliničkom laboratoriju > 9. travnja 2011. (Rezultati testa)
 • Bolesti štitnjače – racionalna dijagnostika > 27. studenoga 2010.
 • Akreditacija medicinsko-biokemijskog laboratorija > 30. listopada 2010.
 • Koagulacija > 17. travnja 2010.
 • Alergije – novosti u dijagnostici i terapiji > 5. prosinca 2009.
 • Laboratorij i klinika - sučelje o kojem se premalo razgovara > 7. studenoga 2009.
 • Organizacija i poslovanje medicinsko-biokemijskih laboratorija u kontekstu reforme zdravstvenog sustava > 7. ožujka 2009.
 • Profesionalna odgovornost zdravstvenih djelatnika > 21. veljače 2009.
 • Stručni sastanak > 7. veljače 2009.
 • Osnove biostatistike u svakodnevnoj praksi > 22. studenoga 2008.
 • Metabolički sindrom > 26. travnja 2008.
 • Trombociti > 15. ožujka 2008.

Novine 19 / prosinac 2019.

Novine 18 / veljača 2010.

Novine 17 / srpanj 2008.

Novine 16 / srpanj 2007.

Novine 15 / siječanj 2007.

Novine 14 / svibanj 2005.

Novine 13 / siječanj 2005.

Novine 12 / travanj 2004.

Novine 11 / rujan 2003.

Novine 10 / prosinac 2002.

Novine 9 / studeni 2002.

Novine 8 / svibanj 2001.

Novine 7 / listopad 2000.

Novine 6 / travanj 2000.

Novine 5 / prosinac 1999.

Novine 4 / lipanj 1999.

Novine 3 / svibanj 1998.

Novine 2 / studeni 1997.

Novine 1 / srpanj 1997.

I. Područno vijeće

1. Grad Zagreb

II. Područno vijeće

1. Županija Krapinsko-Zagorska

2. Županija Sisačko-Moslavačka

3. Županija Karlovačka

4. Županija Bjelovarsko-Bilogorska

5. Županija Zagrebačka

III. Područno vijeće

1. Županija Varaždinska

2. Županija Koprivničko-Križevačka

3. Županija Međimurska

IV. Područno vijeće

1. Županija Virovitičko-Podravska

2. Županija Požeško-Slavonska

3. Županija Brodsko-Posavska

4. Županija Osječko-Baranjska

5. Županija Vukovarsko-Srijemska

V. Područno vijeće

1. Županija Zadarska

2. Županija Šibensko-Kninska

3. Županija Splitsko-Dalmatinska

4. Županija Dubrovačko-Neretvanska

VI. Područno vijeće

1. Županija Primorsko-Goranska

2. Županija Ličko-Senjska

3. Županija Istarska

Skip to content