Pitanja i odgovori


Da li za obnovu licence u Komoru moram dostaviti originale ili preslike potvrdnica svih oblika edukacije iz proteklog šestogodišnjeg razdoblja?

Za provjeru stručnosti za razdoblje od šest godina ne morate poslati dokaze za prisustvovanje tečajevima trajne izobrazbe u organizaciji Komore, niti za stručna predavanja u organizaciji Hrvatskog društva medicinskih biokemičara. Za sve ostale oblike stručnog i znanstvenog usavršavanja morate poslati dokaz – preslik potvrdnica za prisustvovanje kongresu, simpoziju, stručnom skupu i ostalom, sažetak stručnog ili znanstvenog rada, dokaz o mentorstvu i ostalim oblicima trajne izobrazbe koji su navedeni u “Listi mjerila za provjeru stručnosti medicinskih biokemičara” (članak 10. Pravilnika o sadržaju, rokovima i postupku stručnog usvršavanja i provjere stručnosti medicinskih biokemičara).

Jesam li dužan podnijeti zamolbu za produženje Odobrenja za samostalan rad?

Dužni ste podnijeti Zahtjev za obnavljanje Odobrenja za samostalan rad (licence) i to najkasnije 3 mjeseca prije isteka roka od 6 godina od dobivanja Odobrenja za samostalan rad. Uz Zahtjev treba priložiti i dokaze o ispunjavanju uvjeta za produženje licence.

Trebaju li umirovljenici obnavljati licencu i plaćati članarinu?

Umirovljenici koji i dalje obavljaju poslove u neposrednoj zdravstvenoj zaštiti (zamjene) dužni su imati pravovaljanu licencu. Za obnovu Odobrenja za samostalan rad potrebno je 5 bodova. Obaveza je i plaćanje članarine, čiji iznos je određen na Skupštini Komore 20. lipnja 2008. godine.