Pitanja i odgovori


Da li za obnovu licence u Komoru moram dostaviti originale ili preslike potvrdnica svih oblika edukacije iz proteklog šestogodišnjeg razdoblja?

Za provjeru stručnosti za razdoblje od šest godina ne morate poslati dokaze za prisustvovanje tečajevima trajne izobrazbe u organizaciji Komore, niti za stručna predavanja u organizaciji Hrvatskog društva medicinskih biokemičara. Za sve ostale oblike stručnog i znanstvenog usavršavanja morate poslati dokaz – preslik potvrdnica za prisustvovanje kongresu, simpoziju, stručnom skupu i ostalom, sažetak stručnog ili znanstvenog rada, dokaz o mentorstvu i ostalim oblicima trajne izobrazbe koji su navedeni u “Listi mjerila za provjeru stručnosti medicinskih biokemičara” (članak 10. Pravilnika o sadržaju, rokovima i postupku stručnog usvršavanja i provjere stručnosti medicinskih biokemičara).

Jesam li dužan podnijeti zamolbu za produženje Odobrenja za samostalan rad?

Dužni ste podnijeti Zahtjev za obnavljanje Odobrenja za samostalan rad (licence) i to najkasnije 3 mjeseca prije isteka roka od 6 godina od dobivanja Odobrenja za samostalan rad. Uz Zahtjev treba priložiti i dokaze o ispunjavanju uvjeta za produženje licence.

Trebaju li umirovljenici obnavljati licencu i plaćati članarinu?

Umirovljenici koji i dalje obavljaju poslove u neposrednoj zdravstvenoj zaštiti (zamjene) dužni su imati pravovaljanu licencu. Za obnovu Odobrenja za samostalan rad potrebno je 5 bodova. Obaveza je i plaćanje članarine, čiji iznos je određen na Skupštini Komore 20. lipnja 2008. godine.

Novine 19 / prosinac 2019.

Novine 18 / veljača 2010.

Novine 17 / srpanj 2008.

Novine 16 / srpanj 2007.

Novine 15 / siječanj 2007.

Novine 14 / svibanj 2005.

Novine 13 / siječanj 2005.

Novine 12 / travanj 2004.

Novine 11 / rujan 2003.

Novine 10 / prosinac 2002.

Novine 9 / studeni 2002.

Novine 8 / svibanj 2001.

Novine 7 / listopad 2000.

Novine 6 / travanj 2000.

Novine 5 / prosinac 1999.

Novine 4 / lipanj 1999.

Novine 3 / svibanj 1998.

Novine 2 / studeni 1997.

Novine 1 / srpanj 1997.

I. Područno vijeće

1. Grad Zagreb

II. Područno vijeće

1. Županija Krapinsko-Zagorska

2. Županija Sisačko-Moslavačka

3. Županija Karlovačka

4. Županija Bjelovarsko-Bilogorska

5. Županija Zagrebačka

III. Područno vijeće

1. Županija Varaždinska

2. Županija Koprivničko-Križevačka

3. Županija Međimurska

IV. Područno vijeće

1. Županija Virovitičko-Podravska

2. Županija Požeško-Slavonska

3. Županija Brodsko-Posavska

4. Županija Osječko-Baranjska

5. Županija Vukovarsko-Srijemska

V. Područno vijeće

1. Županija Zadarska

2. Županija Šibensko-Kninska

3. Županija Splitsko-Dalmatinska

4. Županija Dubrovačko-Neretvanska

VI. Područno vijeće

1. Županija Primorsko-Goranska

2. Županija Ličko-Senjska

3. Županija Istarska

Skip to content