Financijska izvješća


Godišnje financijsko izvješće 2018.


Godišnje financijsko izvješće 2017.


Godišnje financijsko izvješće 2016.


Godišnje financijsko izvješće 2015.


PLAN TEČAJEVA TRAJNOG USAVRŠAVANJA ZA 2020

Novi izazovi u laboratorijskoj dijagnostici
poremećaja zgrušavanja

Izabrane teme iz laboratorijske morfološke hematologije

Matematika ili analitika?
Može li se laboratorijski nalaz izračunati?