Izvanredna sjednica Izvršnog odbora održana 26. siječnja 2005.


Rasprava o sporazumu i plaćama | Razno

Predložen je i usvojen uz dopunu sljedeći

DNEVNI RED

  • Rasprava o sporazumu o plaćama
  • Razno

Dopuna: Donošenje Pravilnika o izdavanju, obnavljanju, i oduzimanju odobrenja za samostalni rad – pročišćeni tekst.

Zapisnik izvanredne sjednice Izvršnog odbora

Rasprava o sporazumu o plaćama

Predsjednica Komore prof.dr.sc. Ana Stavljenić Rukavina sazvala je Izvanrednu sjednicu Izvršnog odbora kako bi se raspravile posljedice referenduma prihvaćenja Sporazuma o plaćama u zdravstvu, te činjenice da će povećanje plaća izazvati povećanje troškova, a time i poteškoće u radu medicinsko-biokemijskih laboratorija u zakupu.

Mr.sc. Blanka Petres, predsjednica Sindikata medicinskih biokemičara RH izvijestila je prisutne, da je referendum raspisan temeljem sporazuma pregovaračkog tima kojeg čine Hrvatski liječniki sindikat, Sindikat zaposlenika u zdravstvu i zdravstvenih djelatnika i Sindikat medicinskih sestara. Hrvatski liječnički sindikat naknadno je povukao svoj potpis zbog tužbe Sindikata medicinskih sestara i Sindikata zaposlenika u zdravstvu i zdravstvenih djelatnika zbog Strukovnog kolektivnog ugovora koji se odnosi samo na doktore i doktore stomatologije.

Prema potpisanom Sporazumu o plaćama u zdravstvu, dipl.ing.med.biokemije – specijalist ostvaruje pravo na dodatak na plaću od 16% na osnovne koeficjente kao i dipl.ing.med.biokemije i pripravnik. Zdravstveni radnici u domovima zdravlja koji nisu u zakupu ostvaruju povećanje plaće od 8%, dok ostali zaposlenici u zdravstvenim ustanovama ostvaruju pravo na povećanje plaća prema ostvarenim godinama staža ( 20god. – 4%, 30-34 god. – 8% i više od 35 god. 10%).

Dogovoreno je da Povjerenstvo za ekonomska pitanja i Povjerenstvo za privatnu praksu izrade detaljnu kalkulaciju za standardni laboratorijski tim na bazi 20 godina radnog staža zaposlenika, a temeljem Ugovora s HZZO za 2004. i 2005. godinu, kako bi se vidjelo u kojoj mjeri povećanje glavarine pokriva dodatne troškove povećanja plaća i što se mora tražiti od HZZO-a vezano uz povećanje glavarine.

Predsjednica Komore zamolila je, da se nova kalkulacija izradi do 31. siječnja 2005. godine i pošalje članovima Izvršnog odbora na raspravu.

Donošenje Pravilnika o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju odobrenja za samostalni rad – pročišćeni tekst

Pravilnik o izdavanju, obnavljnju i oduzimanju odobrenja za samostalni rad – pročišćeni tekst, članovi Izvršnog odbora prihvatili su jednoglasno.

Različito

Raspravljalo se o dopisu dr. Zvonimira Šostara, pročelnika Gradskog ureda za zdravstvo, rad i socijalnu skrb u kojem se traži da se u Gradu Zagrebu organizira na tri punkta posebno dežurstvo za laboratorijsku dijagnostiku subotom, nedjeljom i praznikom što otvara pitanje prostora, opreme i kadrova.

Na inicijativu Hrvatske komore medicinskih biokemičara održana su dva sastanka u Gradskom uredu za zdravstvo, rad i socijalnu skrb vezana uz dežurstvo u Gradu Zagrebu na razini primarne zdravstvene zaštite. Na sastanku su bili prisutni predstavnici Grada, ravnatelji domova zdravlja Grada Zagreba i predstavnici Komore. Dogovoreno je da se provede anketa praćenja hitnih laboratorijskih pretraga u dežurstvu PZZ odrasle i pedijatrijske populacije u razdoblju od 01.10.2004.-31.10.2004. godine. Na drugom sastanku analizirani su rezultati ankete koji su pokazali da nema nikakvog ekonomskog opravdanja za otvaranjem punktova dežurstva za laboratorijsku dijagnostiku na razini PZZ u Gradu Zagrebu. Također je rečeno da Grad Zagreb raspolaže dovoljnim kapacitetima na razini sekundarne zdravstvene zaštite na kojoj su organizirana dežurstva, a s tim se složila i Hrvatska liječnička komora.

Stav Komore je da Gradski ured za zdravstvo, rad i socijalnu skrb u slučaju da se mora provesti dežurstvo u Gradu Zagrebu za tri punkta osigura odgovarajuću opremu, prostor i kadrove potrebne za rad laboratorija u dežurstvu.