Osnovna mreža medicinsko-biokemijskih laboratorija u djelatnosti laboratorijske dijagnostike na razini primarne zdravstvene zaštite u RH po županijama / Gradu Zagrebu


Tumačenje tablice

U koloni 2 i 3 medicinsko-biokemijski laboratoriji razvrstani su po županijama i kategorijama laboratorija; opći, specijalistički i klinički, odnosno laboratorije u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, općim, specijalnim i kliničkim bolnicama. U koloni 2 navedeni su voditelji MBL-a.

Medicinsko-biokemijski laboratorij primarne zdravstvene zaštite osniva se za najmanje 40.800 osiguranih osoba. Laboratorij mora imati tim:

  • 1 dipl. ing. medicinske biokemije ili spec. medicinske biokemije - 1 VSS
  • 5 zdravstvenih tehničara - 5 SSS

Ako postojeći laboratorij ima više ili manje osiguranih osoba, potrebno je da prema broju osiguranih osoba ima odgovarajući broj timova ili dio tima. Laboratoriji s minimalnim brojem osiguranih osoba gdje je utvrđeno, moraju imati najmanje:

  • 1 dipl. ing. medicinske biokemije - 1 VSS
  • 1 zdravstvenih tehničara - 1 SSS

Ostali laboratoriji trebaju imati:

  • od 18.000 do 20.000 osiguranih osoba 1 VSS + 0,5 VŠ + 2 SSS
  • od 20.000 do 25.000 osiguranih osoba 1 VSS + 0,6 VŠ + 3 SSS
  • od 25.000 do 30.000 osiguranih osoba 1 VSS + 1 VŠ + 3 SSS
  • od 30.000 do 35.000 osiguranih osoba 1 VSS + 1 VŠ + 4 SSS
  • od 35.000 do 40.800 osiguranih osoba 1 VSS + 1 VŠ + 6 SSS


Novine 19 / prosinac 2019.

Novine 18 / veljača 2010.

Novine 17 / srpanj 2008.

Novine 16 / srpanj 2007.

Novine 15 / siječanj 2007.

Novine 14 / svibanj 2005.

Novine 13 / siječanj 2005.

Novine 12 / travanj 2004.

Novine 11 / rujan 2003.

Novine 10 / prosinac 2002.

Novine 9 / studeni 2002.

Novine 8 / svibanj 2001.

Novine 7 / listopad 2000.

Novine 6 / travanj 2000.

Novine 5 / prosinac 1999.

Novine 4 / lipanj 1999.

Novine 3 / svibanj 1998.

Novine 2 / studeni 1997.

Novine 1 / srpanj 1997.

PLAN TEČAJEVA TRAJNOG USAVRŠAVANJA ZA 2020

Novi izazovi u laboratorijskoj dijagnostici
poremećaja zgrušavanja

Izabrane teme iz laboratorijske morfološke hematologije

Matematika ili analitika?
Može li se laboratorijski nalaz izračunati?

Skip to content