Osnovna mreža medicinsko-biokemijskih laboratorija u djelatnosti
laboratorijske dijagnostike na razini primarne zdravstvene zaštite
u RH po županijama / Gradu Zagrebu

Vukovarsko-srijemska županija

Broj stanovnika: 197838

Maksimalno mogući broj timova: 4


Ustanova Voditelj laboratorija Laboratorij Maksimalan broj timova
DZ Vinkovci, VINKOVCI Biljana Drobac, mag. med. biochem. Opći MBL 2
DZ Vukovar, VUKOVAR Opći MBL 1
Medicinsko-biokemijski laboratorij Lidija Baturina, ŽUPANJA Lidija Baturina, spec. med. biokemije i lab. medicine Opći MBL 1
OŽB Vinkovci, VINKOVCI Višnja Jureša, spec. med. biokemije Opći MBL
OŽB i bolnica hrvatskih veterana, VUKOVAR Jasna Rogić Namačinski, spec. med. biokemije Opći MBL