Osnovna mreža medicinsko-biokemijskih laboratorija u djelatnosti
laboratorijske dijagnostike na razini primarne zdravstvene zaštite
u RH po županijama / Gradu Zagrebu

Šibensko-kninska županija

Broj stanovnika: 112070

Maksimalno mogući broj timova: 4


Ustanova Voditelj laboratorija Laboratorij Maksimalan broj timova
DZ Drniš, DRNIŠ Mr. sc. Ajka Hammer-Plećaš, spec. med. biokemije Opći MBL 1
Opća bolnica "Hrvatski ponos", KNIN Ines Kelava, spec. med. biokemije i lab. medicine Opći MBL 1
OB Šibensko-kninske županije, ŠIBENIK Mr. sc. Nena Peran, spec. med. biokemije Opći MBL 2