Kategorije MBL po županijama i razinama zdravstvene zaštite


Županija Opći MBL Specijalistički MBL Klinički laboratorij Primarna Sekundarna Tercijalna Ukupno
Pri Sek Ter Pri Sek Ter Pri Sek Ter Op Sp Kl Op Sp Kl Op Sp Kl
Bjelovarsko-bilogorska 4 1 4 1 5
Brodsko-posavska 1 1 1 1 1 1 3
Dubrovačko-neretvanska 5 1 5 1 6
Grad Zagreb 17 4 2 3 9 7 17 2 4 3 9 7 42
Istarska 7 1 7 1 8
Karlovačka 4 2 1 4 2 1 7
Koprivničko-križevačka 2 1 2 1 3
Krapinsko-zagorska 5 1 2 5 1 2 8
Ličko-senjska 3 1 3 1 4
Međimurska 1 1 1
Osječko-baranjska 6 1 1 6 1 1 8
Požeško-slavonska 1 2 1 1 2 1 4
Primorsko-goranska 10 2 1 1 10 2 1 1 14
Sisačko-moslavačka 8 2 8 2 10
Splitsko-dalmatinska 15 1 15 1 16
Šibensko-kninska 1 2 1 2 3
Varaždinska 4 3 1 4 3 1 8
Virovitičko-podravska 2 1 2 1 3
Vukovarsko-srijemska 3 2 3 2 5
Zadarska 5 1 2 5 1 2 8
Zagrebačka 8 8 8
Ukupno 111 23 1 2 18 11 8 111 2 23 18 1 11 8 174

Pri = primarna zdravstvena zaštita (DZ, Ustanove za hitnu medicinsku pomoć)
Sek = sekundarna zdravstvena zaštita (Poliklinike, OB, SB)
Ter = tercijarna zdravstvena zaštita (Klinike, KB, KBC)
Op = opći laboratorij
Sp = specijalistički laboratorij
Kl = klinički laboratorij