Kategorije MBL po županijama i razinama zdravstvene zaštite


Županija Opći MBL Specijalistički MBL Klinički laboratorij Primarna Sekundarna Tercijalna Ukupno
Pri Sek Ter Pri Sek Ter Pri Sek Ter Op Sp Kl Op Sp Kl Op Sp Kl
Bjelovarsko-bilogorska 4 1 4 1 5
Brodsko-posavska 1 1 1 1 1 1 3
Dubrovačko-neretvanska 5 1 5 1 6
Grad Zagreb 17 4 2 3 9 7 17 2 4 3 9 7 42
Istarska 7 1 7 1 8
Karlovačka 4 2 1 4 2 1 7
Koprivničko-križevačka 2 1 2 1 3
Krapinsko-zagorska 5 1 2 5 1 2 8
Ličko-senjska 3 1 3 1 4
Međimurska 1 1 1
Osječko-baranjska 6 1 1 6 1 1 8
Požeško-slavonska 1 2 1 1 2 1 4
Primorsko-goranska 10 2 1 1 10 2 1 1 14
Sisačko-moslavačka 8 2 8 2 10
Splitsko-dalmatinska 15 1 15 1 16
Šibensko-kninska 1 2 1 2 3
Varaždinska 4 3 1 4 3 1 8
Virovitičko-podravska 2 1 2 1 3
Vukovarsko-srijemska 3 2 3 2 5
Zadarska 5 1 2 5 1 2 8
Zagrebačka 8 8 8
Ukupno 111 23 1 2 18 11 8 111 2 23 18 1 11 8 174

Pri = primarna zdravstvena zaštita (DZ, Ustanove za hitnu medicinsku pomoć)
Sek = sekundarna zdravstvena zaštita (Poliklinike, OB, SB)
Ter = tercijarna zdravstvena zaštita (Klinike, KB, KBC)
Op = opći laboratorij
Sp = specijalistički laboratorij
Kl = klinički laboratorij

Novine 19 / prosinac 2019.

Novine 18 / veljača 2010.

Novine 17 / srpanj 2008.

Novine 16 / srpanj 2007.

Novine 15 / siječanj 2007.

Novine 14 / svibanj 2005.

Novine 13 / siječanj 2005.

Novine 12 / travanj 2004.

Novine 11 / rujan 2003.

Novine 10 / prosinac 2002.

Novine 9 / studeni 2002.

Novine 8 / svibanj 2001.

Novine 7 / listopad 2000.

Novine 6 / travanj 2000.

Novine 5 / prosinac 1999.

Novine 4 / lipanj 1999.

Novine 3 / svibanj 1998.

Novine 2 / studeni 1997.

Novine 1 / srpanj 1997.

PLAN TEČAJEVA TRAJNOG USAVRŠAVANJA ZA 2020

Novi izazovi u laboratorijskoj dijagnostici
poremećaja zgrušavanja

Izabrane teme iz laboratorijske morfološke hematologije

Matematika ili analitika?
Može li se laboratorijski nalaz izračunati?

Skip to content