Osnovna mreža medicinsko-biokemijskih laboratorija u djelatnosti
laboratorijske dijagnostike na razini primarne zdravstvene zaštite
u RH po županijama / Gradu Zagrebu

Karlovačka županija

Broj stanovnika: 140125

Maksimalno mogući broj timova: 6


Ustanova Voditelj laboratorija Laboratorij Maksimalan broj timova
Medicinsko-biokemijski laboratorij Igor Blagojević, SLUNJ Igor Blagojević, mag. med. biochem. Opći MBL 1
Medicinsko-biokemijski laboratorij Mirjana Plavetić i Ivana Maradin, KARLOVAC - VOJNIĆ Mirjana Plavetić, spec. med. biokemije Opći MBL 2
Medicinsko-biokemijski laboratorij Slađana Čićić, OZALJ Slađana Čićić, mag. med. biochem. Opći MBL 1
OB i bolnica branitelja Domovinskog rata Ogulin, OGULIN Andreja Lipošćak Jurković, dipl. ing. med. biokemije Opći MBL 1
SB Gerijatrija - Duga Resa, DUGA RESA Ivan Ožvald, spec. med. biokemije i lab. medicine Opći MBL 1
OB Karlovac, KARLOVAC Mr. sc. Miljenka Maradin, spec. med. biokemije Specijalistički MBL