Osnovna mreža MBL u djelatnosti laboratorijske dijagnostike u PZZ


Županija Broj stanovnika Ugovoreni broj MBL Maksimalno mogući broj timova
Bjelovarsko-bilogorska 131.343 5 6
Brodsko-posavska 172.993 3 4
Dubrovačko-neretvanska 121.871 5 5
Grad Zagreb 770.085 15 20
Istarska 205.717 7 8
Karlovačka 140.125 6 6
Koprivničko-križevačka 123.736 3 4
Krapinsko-zagorska 142.006 6 7
Ličko-senjska 52.221 3 3
Međimurska 116.225 1 3
Osječko-baranjska 326.446 7 9
Požeško-slavonska 84.562 2 3
Primorsko-goranska 304.410 10 11
Sisačko-moslavačka 183.531 8 5
Splitsko-dalmatinska 456.967 14 16
Šibensko-kninska 112.070 3 4
Varaždinska 183.730 4 5
Virovitičko-podravska 92.381 3 3
Vukovarsko-srijemska 197.838 3 4
Zadarska 158.936 5 7
Zagrebačka 304.186 8 9
Ukupno 4.381.352 121 142

Novine 19 / prosinac 2019.

Novine 18 / veljača 2010.

Novine 17 / srpanj 2008.

Novine 16 / srpanj 2007.

Novine 15 / siječanj 2007.

Novine 14 / svibanj 2005.

Novine 13 / siječanj 2005.

Novine 12 / travanj 2004.

Novine 11 / rujan 2003.

Novine 10 / prosinac 2002.

Novine 9 / studeni 2002.

Novine 8 / svibanj 2001.

Novine 7 / listopad 2000.

Novine 6 / travanj 2000.

Novine 5 / prosinac 1999.

Novine 4 / lipanj 1999.

Novine 3 / svibanj 1998.

Novine 2 / studeni 1997.

Novine 1 / srpanj 1997.

PLAN TEČAJEVA TRAJNOG USAVRŠAVANJA ZA 2020

Novi izazovi u laboratorijskoj dijagnostici
poremećaja zgrušavanja

Izabrane teme iz laboratorijske morfološke hematologije

Matematika ili analitika?
Može li se laboratorijski nalaz izračunati?