Osnovna mreža medicinsko-biokemijskih laboratorija u djelatnosti
laboratorijske dijagnostike na razini primarne zdravstvene zaštite
u RH po županijama / Gradu Zagrebu

Osječko-baranjska županija

Broj stanovnika: 326446

Maksimalno mogući broj timova: 9


Ustanova Voditelj laboratorija Laboratorij Maksimalan broj timova
DZ Osječko-baranjske županije - Poslovna jedinica Beli Manastir Ivanka Barišić, spec. med. biokemije Opći MBL 1
Medicinsko-biokemijski laboratorij Brankica Bojčić, OSIJEK Brankica Bojčić, spec. med. biokemije Opći MBL 4
DZ Osječko-baranjske županije - Poslovna jedinica Osijek Dr.sc. Vesna Horvat, spec. med. biokemije Opći MBL
Medicinsko-biokemijski laboratorij Aleksandra Maravić, VALPOVO Aleksandra Maravić, spec. med. biokemije i lab. medicine Opći MBL 1
DZ Osječko-baranjske županije - Poslovna jedinica Đakovo Karmela Mićan, mag. med. biochem. Opći MBL 1
Medicinsko-biokemijski laboratorij Silva Deriš, DONJI MIHOLJAC Silva Deriš, spec. med. biokemije i lab. medicine Opći MBL 1
Medicinsko-biokemijski laboratorij Tomislav Kopačin, OSIJEK Tomislav Kopačin, mag. med. biochem. Opći MBL 1
OB Našice, NAŠICE Dr. sc. Vikica Buljanović, spec. med. biokemije Opći MBL 1
KBC Osijek, OSIJEK Doc. dr. sc. Vatroslav Šerić, spec. med. biokemije Klinički laboratorij

Novine 19 / prosinac 2019.

Novine 18 / veljača 2010.

Novine 17 / srpanj 2008.

Novine 16 / srpanj 2007.

Novine 15 / siječanj 2007.

Novine 14 / svibanj 2005.

Novine 13 / siječanj 2005.

Novine 12 / travanj 2004.

Novine 11 / rujan 2003.

Novine 10 / prosinac 2002.

Novine 9 / studeni 2002.

Novine 8 / svibanj 2001.

Novine 7 / listopad 2000.

Novine 6 / travanj 2000.

Novine 5 / prosinac 1999.

Novine 4 / lipanj 1999.

Novine 3 / svibanj 1998.

Novine 2 / studeni 1997.

Novine 1 / srpanj 1997.

I. Područno vijeće

1. Grad Zagreb

II. Područno vijeće

1. Županija Krapinsko-Zagorska

2. Županija Sisačko-Moslavačka

3. Županija Karlovačka

4. Županija Bjelovarsko-Bilogorska

5. Županija Zagrebačka

III. Područno vijeće

1. Županija Varaždinska

2. Županija Koprivničko-Križevačka

3. Županija Međimurska

IV. Područno vijeće

1. Županija Virovitičko-Podravska

2. Županija Požeško-Slavonska

3. Županija Brodsko-Posavska

4. Županija Osječko-Baranjska

5. Županija Vukovarsko-Srijemska

V. Područno vijeće

1. Županija Zadarska

2. Županija Šibensko-Kninska

3. Županija Splitsko-Dalmatinska

4. Županija Dubrovačko-Neretvanska

VI. Područno vijeće

1. Županija Primorsko-Goranska

2. Županija Ličko-Senjska

3. Županija Istarska

Skip to content