Osnovna mreža medicinsko-biokemijskih laboratorija u djelatnosti
laboratorijske dijagnostike na razini primarne zdravstvene zaštite
u RH po županijama / Gradu Zagrebu

Ličko-senjska županija

Broj stanovnika: 52221

Maksimalno mogući broj timova: 3


Ustanova Voditelj laboratorija Laboratorij Maksimalan broj timova
DZ Senj, SENJ Kamelija Gospočić Dragičević, mag. med. biochem. Opći MBL 1
DZ Otočac, OTOČAC Opći MBL 1
DZ Korenica, KORENICA Uzimanje uzoraka - OB Gospić Opći MBL
OB Gospić, GOSPIĆ Opći MBL 1