Osnovna mreža medicinsko-biokemijskih laboratorija u djelatnosti
laboratorijske dijagnostike na razini primarne zdravstvene zaštite
u RH po županijama / Gradu Zagrebu

Koprivničko-križevačka županija

Broj stanovnika: 123736

Maksimalno mogući broj timova: 4


Ustanova Voditelj laboratorija Laboratorij Maksimalan broj timova
DZ Koprivničko-križevačke županije – Ispostava Križevci, KRIŽEVCI Mara Radoš, mag. med. biochem. Opći MBL 1
Dz Koprivničko-križevačke županije – Ispostava Đurđevac, ĐURĐEVAC Sanja Stipović, mag. med. biochem. Opći MBL 1
OB "Dr. T. Bardeka", KOPRIVNICA Nikolina Puc, spec. med. biokemije i lab. medicine Specijalistički MBL 2