Osnovna mreža medicinsko-biokemijskih laboratorija u djelatnosti
laboratorijske dijagnostike na razini primarne zdravstvene zaštite
u RH po županijama / Gradu Zagrebu

Primorsko-goranska županija

Broj stanovnika: 304410

Maksimalno mogući broj timova: 11


Ustanova Voditelj laboratorija Laboratorij Maksimalan broj timova
DZ Primorsko-goranske županije - Ispostava Rijeka, RIJEKA Jelena Čargonja, spec. med. biokemije i lab. medicine Opći MBL 5
Dom zdravlja Primorsko-goranske Županije, Ispostava KRK Gorana Bonifačić, mag. lab. biomed. Opći MBL 1
DZ Primorsko-goranske županije - Ispostava Rab, RAB Vesna Tepšić, spec. med. biokemije i lab. medicine Opći MBL 1
DZ Primorsko-goranske županije - Ispostava Delnice, DELNICE
DZ - Ispostava Čabar, ČABAR
DZ Primorsko-goranske županije - Ispostava Vrbovsko, VRBOVSKO

Opći MBL 1
DZ Primorsko-goranske županije - Ispostava Opatija, OPATIJA Andrea Kadić, mag. med. biochem. Opći MBL 1
DZ Primorsko-goranske županije - Ispostava Crikvenica, CRIKVENICA Adrijana Gašparović Brnčić, mag. lab. biomed. Opći MBL 1
DZ Primorsko-goranske županije - Ispostava Mali Lošinj, MALI LOŠINJ Katica Budimir, mag. med. biochem. Opći MBL 1
Psihijatarska bolnica Rab, RAB Opći MBL
Thalassotherapia, OPATIJA Jasmina Aničin Jakšić, spec. med. biokemije. i lab. medicine Opći MBL
Klinika za ortopediju Lovran, LOVRAN Opći MBL
KBC Rijeka, RIJEKA Prof. dr. sc. Lidija Bilić-Zulle, spec. med. biokemije Klinički laboratorij

Novine 19 / prosinac 2019.

Novine 18 / veljača 2010.

Novine 17 / srpanj 2008.

Novine 16 / srpanj 2007.

Novine 15 / siječanj 2007.

Novine 14 / svibanj 2005.

Novine 13 / siječanj 2005.

Novine 12 / travanj 2004.

Novine 11 / rujan 2003.

Novine 10 / prosinac 2002.

Novine 9 / studeni 2002.

Novine 8 / svibanj 2001.

Novine 7 / listopad 2000.

Novine 6 / travanj 2000.

Novine 5 / prosinac 1999.

Novine 4 / lipanj 1999.

Novine 3 / svibanj 1998.

Novine 2 / studeni 1997.

Novine 1 / srpanj 1997.

PLAN TEČAJEVA TRAJNOG USAVRŠAVANJA ZA 2020

Novi izazovi u laboratorijskoj dijagnostici
poremećaja zgrušavanja

Izabrane teme iz laboratorijske morfološke hematologije

Matematika ili analitika?
Može li se laboratorijski nalaz izračunati?

Skip to content