Osnovna mreža medicinsko-biokemijskih laboratorija u djelatnosti
laboratorijske dijagnostike na razini primarne zdravstvene zaštite
u RH po županijama / Gradu Zagrebu

Primorsko-goranska županija

Broj stanovnika: 304410

Maksimalno mogući broj timova: 11


Ustanova Voditelj laboratorija Laboratorij Maksimalan broj timova
DZ Primorsko-goranske županije - Ispostava Rijeka, RIJEKA Jelena Čargonja, spec. med. biokemije i lab. medicine Opći MBL 5
Dom zdravlja Primorsko-goranske Županije, Ispostava KRK Gorana Bonifačić, mag. med. biochem. Opći MBL 1
DZ Primorsko-goranske županije - Ispostava Rab, RAB Vesna Tepšić, spec. med. biokemije i lab. medicine Opći MBL 1
DZ Primorsko-goranske županije - Ispostava Delnice, DELNICE
DZ - Ispostava Čabar, ČABAR
DZ Primorsko-goranske županije - Ispostava Vrbovsko, VRBOVSKO
Maja Špelić, mag. med. biochem.
Opći MBL 1
DZ Primorsko-goranske županije - Ispostava Opatija, OPATIJA Andrea Kadić, mag. med. biochem. Opći MBL 1
DZ Primorsko-goranske županije - Ispostava Crikvenica, CRIKVENICA Adrijana Gašparović Brnčić, mag. med. biochem. Opći MBL 1
DZ Primorsko-goranske županije - Ispostava Mali Lošinj, MALI LOŠINJ Katica Budimir, mag. med. biochem. Opći MBL 1
Psihijatarska bolnica Rab, RAB Opći MBL
Thalassotherapia, OPATIJA Josip Laginja, mag. med. biochem. Opći MBL
Klinika za ortopediju Lovran, LOVRAN Opći MBL
KBC Rijeka, RIJEKA Prof. dr. sc. Lidija Bilić-Zulle, spec. med. biokemije Klinički laboratorij