Osnovna mreža medicinsko-biokemijskih laboratorija u djelatnosti
laboratorijske dijagnostike na razini primarne zdravstvene zaštite
u RH po županijama / Gradu Zagrebu

Županija Grad Zagreb

Broj stanovnika: 770058

Maksimalno mogući broj timova: 20


Ustanova Voditelj laboratorija Laboratorij Maksimalan broj timova
DZ Zagreb - Centar, ZAGREB Ani Gatti Drnić, spec. med. biokemije i lab. medicine Opći MBL -
DZ MUP-a RH, ZAGREB Ljiljana Dukarić, mag. med. biochem. Opći MBL -
DZ Zagreb - Istok, ZAGREB Lidija Cimić-Knapp, mag. med. biochem. Opći MBL -
Medicinsko-biokemijski laboratorij Jasenka Nemec, ZAGREB Jasenka Nemec, spec. med. biokemije i lab. medicine Opći MBL -
Medicinsko-biokemijski laboratorij Andreja Nimac, ZAGREB Andreja Nimac, spec. med. biokemije i lab. medicine Opći MBL -
Medicinsko-biokemijski laboratorij Alenka Pezo, ZAGREB Alenka Pezo, spec. med. biokemije Opći MBL -
DZ Zagreb – Istok, ZAGREB Kornelija Perković Radojković, spec. med. biokemije i lab. medicine Opći MBL -
Medicinsko-biokemijski laboratorij Dubravka Jašek, ZAGREB - SUSEDGRAD Dubravka Jašek, spec. med. biokemije i lab. medicine Opći MBL -
Medicinsko-biokemijski laboratorij Marija Radetić, ZAGREB Marija Radetić, spec. med. biokemije i lab. medicine Opći MBL -
Medicinsko-biokemijski laboratorij Helena Tanodi, ZAGREB Helena Tanodi, mag. med. biochem. Opći MBL -
Medicinsko-biokemijski laboratorij Suzana Ljubej, ZAGREB Suzana Ljubej, spec. med. biokemije Opći MBL -
DZ Zagreb - Zapad Vesna Pešut, spec. med. biokemije i lab. medicine Opći MBL -
DZ Zagreb - Istok, ZAGREB - DUBRAVA Božica Helena Ferenec, spec. med. biokemije Opći MBL -
Medicinsko-biokemijski laboratorij Ljubica Škof, ZAGREB Ljubica Škof, spec. med. biokemije Opći MBL -
Nastavni zavod za hitnu medicinu grada Zagreba Sandra Blaško, mag. lab. biomed. Opći MBL
KB Sveti duh, ZAGREB Prof. dr. sc. Ana-Maria Šimundić, spec. med. biokemije Specijalistički MBL
Poliklinika za reumatske bolesti, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, ZAGREB Dijana Bjelinski, spec. med. biokemije Specijalistički MBL
Poliklinika za prevenciju kardiovaskularnih bolesti i rehabilitaciju, ZAGREB Andrea Snagić, mag. med. biochem. Opći MBL
Zatvorska bolnica, ZAGREB Adinka Barbarić , mag. med. biochem. Opći MBL
Dječja bolnica Srebrnjak, ZAGREB Dr. sc. Gordana Fressl Juroš, spec. med. biokemije Specijalistički MBL
Klinika za psihijatriju "Sveti Ivan" Dr. sc. Nedjeljka Ruljančić, spec. med. biokemije Opći MBL
SB za plućne bolesti Ivica Sokolic, spec. med. biokemije Opći MBL
Klinika za infektivne bolesti "Dr. F. Mihaljević" Dr. sc. Renata Laškaj, spec. med. biokemije Specijalistički MBL
SB za kronične bolesti dječje dobi Andreja Šantek, mag. med. biochem. Specijalistički MBL
Klinika za dječje bolesti, ZAGREB Doc. dr. sc. Jasna Leniček Krleža, spec. med. biokemije Specijalistički MBL
KBC Zagreb, Klinika za plućne bolesti Jordanovac Specijalistički MBL
KBC Sestre milosrdnice, Klinika za traumatologiju Dr. sc. Marina Pavić, spec. med. biokemije Specijalistički MBL
KBC Sestre milosrdnice, Klinika za tumore Doc. dr. sc. Ljiljana Mayer, spec. med. biokemije Specijalistički MBL
Klinička za psihijatriju Vrapče Ines Dragoje Rebrina, spec. med. biokemije Specijalistički MBL
KBC "Sestre Milosrdnice", ZAGREB Doc. dr. sc. Mario Štefanović, spec. med. biokemije Klinički laboratorij
KB "Sestre Milosrdnice", Zavod za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma Specijalistički MBL
KB Dubrava, ZAGREB - DUBRAVA Dr.sc. Lovorka Đerek, spec.med.biokemije Specijalistički MBL
KB Merkur, ZAGREB Prof. dr. sc. Mirjana Mariana Kardum Paro, spec. med. biokemije Klinički laboratorij
KB Merkur, Sveučilišna klinika za dijabetes, endokrinologiju i bolesti metabolizma Vuk Vrhovec Dr. sc. Marijana Vučić Lovrenčić, spec. med. biokemije Specijalistički MBL
KBC Zagreb, Klinika za ženske bolesti i porode, ZAGREB Klinički laboratorij
KBC Zagreb, Zavod za opću i hitnu laboratorijsku dijagnostiku, ZAGREB Prof. dr. sc. Dunja Rogić, spec. med. biokemije Klinički laboratorij
KBC Zagreb, Zavod za hematologiju i koagulaciju, ZAGREB Klinički laboratorij
KBC Zagreb, Zavod za specijalnu i molekularnu biokemiju, ZAGREB Klinički laboratorij
KBC Zagreb, Zavod za farmakokinetiku i analitičku toksikologiju, ZAGREB Klinički laboratorij

Novine 19 / prosinac 2019.

Novine 18 / veljača 2010.

Novine 17 / srpanj 2008.

Novine 16 / srpanj 2007.

Novine 15 / siječanj 2007.

Novine 14 / svibanj 2005.

Novine 13 / siječanj 2005.

Novine 12 / travanj 2004.

Novine 11 / rujan 2003.

Novine 10 / prosinac 2002.

Novine 9 / studeni 2002.

Novine 8 / svibanj 2001.

Novine 7 / listopad 2000.

Novine 6 / travanj 2000.

Novine 5 / prosinac 1999.

Novine 4 / lipanj 1999.

Novine 3 / svibanj 1998.

Novine 2 / studeni 1997.

Novine 1 / srpanj 1997.

I. Područno vijeće

1. Grad Zagreb

II. Područno vijeće

1. Županija Krapinsko-Zagorska

2. Županija Sisačko-Moslavačka

3. Županija Karlovačka

4. Županija Bjelovarsko-Bilogorska

5. Županija Zagrebačka

III. Područno vijeće

1. Županija Varaždinska

2. Županija Koprivničko-Križevačka

3. Županija Međimurska

IV. Područno vijeće

1. Županija Virovitičko-Podravska

2. Županija Požeško-Slavonska

3. Županija Brodsko-Posavska

4. Županija Osječko-Baranjska

5. Županija Vukovarsko-Srijemska

V. Područno vijeće

1. Županija Zadarska

2. Županija Šibensko-Kninska

3. Županija Splitsko-Dalmatinska

4. Županija Dubrovačko-Neretvanska

VI. Područno vijeće

1. Županija Primorsko-Goranska

2. Županija Ličko-Senjska

3. Županija Istarska

Skip to content