Osnovna mreža medicinsko-biokemijskih laboratorija u djelatnosti
laboratorijske dijagnostike na razini primarne zdravstvene zaštite
u RH po županijama / Gradu Zagrebu

Županija Grad Zagreb

Broj stanovnika: 770058

Maksimalno mogući broj timova: 20


Ustanova Voditelj laboratorija Laboratorij Maksimalan broj timova
DZ Zagreb - Centar, ZAGREB Ani Gatti Drnić, spec. med. biokemije i lab. medicine Opći MBL -
DZ MUP-a RH, ZAGREB Ljiljana Dukarić, mag. med. biochem. Opći MBL -
DZ Zagreb - Istok, ZAGREB Lidija Cimić-Knapp, mag. med. biochem. Opći MBL -
Medicinsko-biokemijski laboratorij Jasenka Nemec, ZAGREB Jasenka Nemec, spec. med. biokemije i lab. medicine Opći MBL -
Medicinsko-biokemijski laboratorij Andreja Nimac, ZAGREB Andreja Nimac, spec. med. biokemije i lab. medicine Opći MBL -
DZ Zagreb – Istok, ZAGREB Alenka Pezo, spec. med. biokemije Opći MBL -
DZ Zagreb – Istok, ZAGREB Indira Imširović, mag. med. biochem. Opći MBL -
Medicinsko-biokemijski laboratorij Dubravka Jašek, ZAGREB - SUSEDGRAD Dubravka Jašek, spec. med. biokemije i lab. medicine Opći MBL -
Medicinsko-biokemijski laboratorij Marija Radetić, ZAGREB Marija Radetić, spec. med. biokemije i lab. medicine Opći MBL -
Medicinsko-biokemijski laboratorij Helena Tanodi, ZAGREB Helena Tanodi, mag. med. biochem. Opći MBL -
Medicinsko-biokemijski laboratorij Suzana Ljubej, ZAGREB Suzana Ljubej, spec. med. biokemije Opći MBL -
DZ Zagreb - Zapad Vesna Pešut, spec. med. biokemije i lab. medicine Opći MBL -
DZ Zagreb - Istok, ZAGREB - DUBRAVA Božica Helena Ferenec, spec. med. biokemije Opći MBL -
Nastavni zavod za hitnu medicinu grada Zagreba Opći MBL
* Poliklinika Breyer, ZAGREB Dr. sc. Darija Breyer, spec. med. biokemije Specijalistički MBL
KB Sveti duh, ZAGREB Prof. dr. sc. Ana-Maria Šimundić, spec. med. biokemije Specijalistički MBL
Poliklinika za reumatske bolesti, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, ZAGREB Dijana Bjelinski, spec. med. biokemije Specijalistički MBL
Poliklinika za prevenciju kardiovaskularnih bolesti i rehabilitaciju, ZAGREB Andrea Snagić, mag. med. biochem. Opći MBL
Poliklinika Labor centar, ZAGREB Mr. sc. Tanja Bobetić-Vranić, spec. med. biokemije Opći MBL
Zatvorska bolnica, ZAGREB Adinka Barbarić , mag. med. biochem. Opći MBL
Dječja bolnica Srebrnjak, ZAGREB Gordana Fressl Juroš, spec. med. biokemije Specijalistički MBL
Psihijatarska bolnica "Sveti Ivan" Dr. sc. Nedjeljka Ruljančić, spec. med. biokemije Opći MBL
SB za plučne bolesti Ivica Sokolic, spec. med. biokemije Opći MBL
Klinika za infektivne bolesti "Dr. F. Mihaljević" Dr. sc. Renata Laškaj, spec. med. biokemije Specijalistički MBL
SB za kronične bolesti dječje dobi Andreja Šantek, mag. med. biochem. Specijalistički MBL
Klinika za dječje bolesti, ZAGREB Dr. sc. Jasna Leniček Krleža, spec. med. biokemije Specijalistički MBL
KBC Zagreb, Klinika za plućne bolesti Jordanovac Specijalistički MBL
KBC Sestre milosrdnice, Klinika za traumatologiju Dr. sc. Marina Pavić, spec. med. biokemije Specijalistički MBL
KBC Sestre milosrdnice, Klinika za tumore Dr. sc. Ljiljana Mayer, spec. med. biokemije Specijalistički MBL
Klinička za psihijatriju Vrapče Ines Dragoje Rebrina, spec. med. biokemije Specijalistički MBL
KBC "Sestre Milosrdnice", ZAGREB Prof. dr. sc. Nada Vrkić, spec. med. biokemije Klinički laboratorij
KB "Sestre Milosrdnice", Zavod za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma Dr. sc. Željka Bukovec Megla, spec. med. biokemije Specijalistički MBL
KB Dubrava, ZAGREB - DUBRAVA Mr. sc. Marcela Živković, spec. med. biokemije i lab. medicine Specijalistički MBL
KB Merkur, ZAGREB Prof. dr. sc. Zlata Flegar Meštrić, spec. med. biokemije Klinički laboratorij
KB Merkur, Sveučilišna klinika za dijabetes, endokrinologiju i bolesti metabolizma Vuk Vrhovec Dr. sc. Marijana Vučić Lovrenčić, spec. med. biokemije Specijalistički MBL
KBC Zagreb, Klinika za ženske bolesti i porode, ZAGREB Dr. sc. Tajana Bernt Živković, mag. med. biochem. Klinički laboratorij
KBC Zagreb, Zavod za opću i hitnu laboratorijsku dijagnostiku, ZAGREB Prof. dr. sc. Dunja Rogić, spec. med. biokemije Klinički laboratorij
KBC Zagreb, Zavod za hematologiju i koagulaciju, ZAGREB Prof. dr. sc. Renata Zadro, spec. med. biokemije Klinički laboratorij
KBC Zagreb, Zavod za specijalnu i molekularnu biokemiju, ZAGREB Klinički laboratorij
KBC Zagreb, Zavod za farmakokinetiku i analitičku toksikologiju, ZAGREB Klinički laboratorij