Osnovna mreža medicinsko-biokemijskih laboratorija u djelatnosti
laboratorijske dijagnostike na razini primarne zdravstvene zaštite
u RH po županijama / Gradu Zagrebu

Požeško-slavonska županija

Broj stanovnika: 84562

Maksimalno mogući broj timova: 3


Ustanova Voditelj laboratorija Laboratorij Maksimalan broj timova
Medicinsko-biokemijski laboratorij Ljerka Sablek, POŽEGA Ljerka Sablek, spec. med. biokemije i lab. medicine Opći MBL 2
Opća županijska bolnica Požega - Ispostava Pakrac, PAKRAC Ranka Uzur, spec. med. biokemije Specijalistički MBL 1
Opća županijska bolnica Požega, POŽEGA Dalibor Kajinić, spec. med. biokemije Opći MBL
SB za medicinsku rehabilitaciju, LIPIK Opći MBL

Novine 19 / prosinac 2019.

Novine 18 / veljača 2010.

Novine 17 / srpanj 2008.

Novine 16 / srpanj 2007.

Novine 15 / siječanj 2007.

Novine 14 / svibanj 2005.

Novine 13 / siječanj 2005.

Novine 12 / travanj 2004.

Novine 11 / rujan 2003.

Novine 10 / prosinac 2002.

Novine 9 / studeni 2002.

Novine 8 / svibanj 2001.

Novine 7 / listopad 2000.

Novine 6 / travanj 2000.

Novine 5 / prosinac 1999.

Novine 4 / lipanj 1999.

Novine 3 / svibanj 1998.

Novine 2 / studeni 1997.

Novine 1 / srpanj 1997.

PLAN TEČAJEVA TRAJNOG USAVRŠAVANJA ZA 2020

Novi izazovi u laboratorijskoj dijagnostici
poremećaja zgrušavanja

Izabrane teme iz laboratorijske morfološke hematologije

Matematika ili analitika?
Može li se laboratorijski nalaz izračunati?

Skip to content