Osnovna mreža medicinsko-biokemijskih laboratorija u djelatnosti
laboratorijske dijagnostike na razini primarne zdravstvene zaštite
u RH po županijama / Gradu Zagrebu

Požeško-slavonska županija

Broj stanovnika: 84562

Maksimalno mogući broj timova: 3


Ustanova Voditelj laboratorija Laboratorij Maksimalan broj timova
Medicinsko-biokemijski laboratorij Ljerka Sablek, POŽEGA Ljerka Sablek, spec. med. biokemije i lab. medicine Opći MBL 2
Opća županijska bolnica Požega - Ispostava Pakrac, PAKRAC Ranka Uzur, spec. med. biokemije Specijalistički MBL 1
Opća županijska bolnica Požega, POŽEGA Dalibor Kajinić, spec. med. biokemije Opći MBL
SB za medicinsku rehabilitaciju, LIPIK Opći MBL