Osnovna mreža medicinsko-biokemijskih laboratorija u djelatnosti
laboratorijske dijagnostike na razini primarne zdravstvene zaštite
u RH po županijama / Gradu Zagrebu

Međimurska županija

Broj stanovnika: 116225

Maksimalno mogući broj timova: 3


Ustanova Voditelj laboratorija Laboratorij Maksimalan broj timova
Županijska bolnica Čakovec, ČAKOVEC Vanda Petriš, spec. med. biokemije Specijalistički MBL 3