Osnovna mreža medicinsko-biokemijskih laboratorija u djelatnosti
laboratorijske dijagnostike na razini primarne zdravstvene zaštite
u RH po županijama / Gradu Zagrebu

Varaždinska županija

Broj stanovnika: 183730

Maksimalno mogući broj timova: 5


Ustanova Voditelj laboratorija Laboratorij Maksimalan broj timova
DZ Varaždinske Županije, Ispostava VARAŽDIN Nina Grabarić, mag. lab. biomed. Opći MBL 2
Medicinsko-biokemijski laboratorij Marija Crnković, VARAŽDIN Marija Crnković, mag. lab. biomed. Opći MBL
Medicinsko-biokemijski laboratorij Nada Želimorski-Vlah, LUDBREG Nada Želimorski-Vlah, spec. med. biokemije i lab. medicine Opći MBL 1
Medicinsko-biokemijski laboratorij Bosiljka Topolko Petrić, NOVI MAROF Bosiljka Topolko Petrić, spec. med. biokemije i lab. medicine Opći MBL 1
Medicinsko-biokemijski laboratorij Marta Krtanjek, IVANEC Marta Krtanjek, spec. med. biokemije i lab. medicine Opći MBL 1
OB Varaždin, VARAŽDIN Ivanka Ostroški, spec. med. biokemije Specijalistički MBL
OB Varaždin, Služba za plućne bolesti i tuberkulozu, KLENOVNIK Ivanka Ostroški, spec. med. biokemije Opći MBL
SB za medicinsku rehabilitaciju, VARAŽDINSKE TOPLICE Jasenka Trifunović, mag. med. biochem. Opći MBL
OB Varaždin, Služba za kronične bolesti i palijativnu skrb, NOVI MAROF Ivanka Ostroški, spec. med. biokemije Opći MBL