Osnovna mreža medicinsko-biokemijskih laboratorija u djelatnosti
laboratorijske dijagnostike na razini primarne zdravstvene zaštite
u RH po županijama / Gradu Zagrebu

Sisačko-moslavačka županija

Broj stanovnika: 183531

Maksimalno mogući broj timova: 5


Ustanova Voditelj laboratorija Laboratorij Maksimalan broj timova
DZ Petrinja, PETRINJA
DZ Petrinja, Ispostava Glina, GLINA
DZ Petrinja, Ispostava Topusko, TOPUSKO
Natalija Raič, spec. med. biokemije i lab. medicine Opći MBL 1
Medicinsko-biokemijski laboratorij Branka Kovačević, NOVSKA Branka Kovačević, mag. med. biochem. Opći MBL 1
Medicinsko-biokemijski laboratorij Bernard Cvitković, KUTINA Bernard Cvitković, spec. med. biokemije i lab. medicine Opći MBL 1
Medicinsko-biokemijski laboratorij Dunja Horvat, SISAK
DZ Sisak - Ispostava Dvor na Uni, DVOR
DZ Sisak - Ispostava Hrvatska Kostajnica, HRVATSKA KOSTAJNICA
Dunja Horvat, spec. med. biokemije

Jasna Majstorović Režek, mag. med. biochem.
Opći MBL 2
OB "Dr. Ivo Pedišić", SISAK Karolina Crneković, spec. med. biokemije Specijalistički MBL
Neuropsihijatrijska bolnica "Dr. Ivan Barbot" Mr. sc. Gordana Majnarić, mag. med. biochem Specijalistički MBL

Novine 19 / prosinac 2019.

Novine 18 / veljača 2010.

Novine 17 / srpanj 2008.

Novine 16 / srpanj 2007.

Novine 15 / siječanj 2007.

Novine 14 / svibanj 2005.

Novine 13 / siječanj 2005.

Novine 12 / travanj 2004.

Novine 11 / rujan 2003.

Novine 10 / prosinac 2002.

Novine 9 / studeni 2002.

Novine 8 / svibanj 2001.

Novine 7 / listopad 2000.

Novine 6 / travanj 2000.

Novine 5 / prosinac 1999.

Novine 4 / lipanj 1999.

Novine 3 / svibanj 1998.

Novine 2 / studeni 1997.

Novine 1 / srpanj 1997.

PLAN TEČAJEVA TRAJNOG USAVRŠAVANJA ZA 2020

Novi izazovi u laboratorijskoj dijagnostici
poremećaja zgrušavanja

Izabrane teme iz laboratorijske morfološke hematologije

Matematika ili analitika?
Može li se laboratorijski nalaz izračunati?

Skip to content