Osnovna mreža medicinsko-biokemijskih laboratorija u djelatnosti
laboratorijske dijagnostike na razini primarne zdravstvene zaštite
u RH po županijama / Gradu Zagrebu

Dubrovačko-neretvanska županija

Broj stanovnika: 121871

Maksimalno mogući broj timova: 5


Ustanova Voditelj laboratorija Laboratorij Maksimalan broj timova
Medicinsko-biokemijski laboratorij Ivanka Maldini, DUBROVNIK Ivanka Maldini, spec. med. biokemije i lab. medicine Opći MBL 2
Medicinsko-biokemijski laboratorij Jasminka Violić i Marina Nodilo, KORČULA Jasminka Violić, spec. med. biokemije i lab. medicine Opći MBL 1
Medicinsko-biokemijski laboratorij Mira Kevo, METKOVIĆ - PLOČE Mira Kevo, spec. med. biokemije i lab. medicine Opći MBL 1
Medicinsko-biokemijski laboratorij Tatjana Barčot, VELA LUKA Tatjana Barčot, spec. med. biokemije i lab. medicine Opći MBL 1
OB Dubrovnik, DUBROVNIK Antonija Perović, spec. med. biokemije Specijalistički MBL