Osnovna mreža medicinsko-biokemijskih laboratorija u djelatnosti
laboratorijske dijagnostike na razini primarne zdravstvene zaštite
u RH po županijama / Gradu Zagrebu

Brodsko-posavska županija

Broj stanovnika: 172993

Maksimalno mogući broj timova: 4


Ustanova Voditelj laboratorija Laboratorij Maksimalan broj timova
Medicinsko-biokemijski laboratorij Mirta Alković i Mirna Zrinski, SLAVONSKI BROD Mirta Alković, spec. med. biokemije i lab. medicine Opći MBL 3
OB Dr. J. Benčević – Lokacija Nova Gradiška, NOVA GRADIŠKA Zrinka Kolić, spec. med. biokemije Opći MBL 1