Natječaji


Dječja bolnica Srebrnjak

21.3.2024.

Dječja bolnica Srebrnjak je raspisala natječaj za Voditelja Odjela za kliničko laboratorijsku dijagnostiku (m/ž).Opća bolnica Nova Gradiška

23.11.2023.

Opća bolnica Nova Gradiška je raspisala natječaj za upućivanje na specijalizaciju (m/ž):

  • 1 specijalizacija iz medicinske biokemije i laboratorijske medicineIstarski domovi zdravlja

20.11.2023.

Istarski domovi zdravlja objavljuju natječaj za upućivanje na specijalizaciju (m/ž):

  • 2 specijalizacije iz medicinske biokemije i laboratorijske medicineOpća županijska bolnica Vinkovci

11.10.2023.

Opća županijska bolnica Vinkovci raspisala je natječaj za jednu specijalizaciju iz medicinske biokemije i laboratorijske medicine, pa moli zainteresirane magistre medicinske biokemije i laboratorijske medicine da se jave na natječaj. Poveznica na natječaj je https://www.obvk.hr/2023/10/25/natjecaj-za-izbor-kandidata-m-z-za-upucivanje-na-specijalizaciju-25102023/.

Vezano za natječaj zainteresirani magistri/magistre medicinske biokemije i laboratorijske medicine mogu kontaktirati:Opća bolnica Nova Gradiška

21.4.2023.

Opća bolnica Nova Gradiška objavljuje natječaj za upućivanje na specijalizaciju (m/ž):

  • 1 specijalizacija iz medicinske biokemije i laboratorijske medicineDom zdravlja Primorsko-goranske županije

23.2.2023.

Dom zdravlja Primorsko-goranske županije objavljuje natječaj za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme:

  • magistar medicinske biokemije / specijalist medicinske biokemije i laboratorijske medicine (m/ž), u Odjelu laboratorijske dijagnostike u Ispostavi Rijeka – 1 izvršitelj

  • magistar medicinske biokemije / specijalist medicinske biokemije i laboratorijske medicine (m/ž), u Odjelu laboratorijske dijagnostike u Ispostavi Delnice – 1 izvršiteljOpća bolnica Dubrovnik

6.2.2023.

Opća bolnica Dubrovnik objavljuje natječaj za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme, najduže do 60 dana, do raspisivanja natječaja na neodređeno vrijeme:

  • magistar medicinske biokemije / specijalist medicinske biokemije (m/ž), VSS – 3 izvršiteljaNovine 19 / prosinac 2019.

Novine 18 / veljača 2010.

Novine 17 / srpanj 2008.

Novine 16 / srpanj 2007.

Novine 15 / siječanj 2007.

Novine 14 / svibanj 2005.

Novine 13 / siječanj 2005.

Novine 12 / travanj 2004.

Novine 11 / rujan 2003.

Novine 10 / prosinac 2002.

Novine 9 / studeni 2002.

Novine 8 / svibanj 2001.

Novine 7 / listopad 2000.

Novine 6 / travanj 2000.

Novine 5 / prosinac 1999.

Novine 4 / lipanj 1999.

Novine 3 / svibanj 1998.

Novine 2 / studeni 1997.

Novine 1 / srpanj 1997.

I. Područno vijeće

1. Grad Zagreb

II. Područno vijeće

1. Županija Krapinsko-Zagorska

2. Županija Sisačko-Moslavačka

3. Županija Karlovačka

4. Županija Bjelovarsko-Bilogorska

5. Županija Zagrebačka

III. Područno vijeće

1. Županija Varaždinska

2. Županija Koprivničko-Križevačka

3. Županija Međimurska

IV. Područno vijeće

1. Županija Virovitičko-Podravska

2. Županija Požeško-Slavonska

3. Županija Brodsko-Posavska

4. Županija Osječko-Baranjska

5. Županija Vukovarsko-Srijemska

V. Područno vijeće

1. Županija Zadarska

2. Županija Šibensko-Kninska

3. Županija Splitsko-Dalmatinska

4. Županija Dubrovačko-Neretvanska

VI. Područno vijeće

1. Županija Primorsko-Goranska

2. Županija Ličko-Senjska

3. Županija Istarska

Skip to content