Mreža medicinsko-biokemijskih laboratorija u Republici Hrvatskoj


Osnovna mreža medicinsko-biokemijslih laboratorija u djelatnosti laboratorijske dijagnostike u primarnoj zdravstvenoj zaštiti


Kategorije medicinsko-biokemijskih laboratorija po Županijama


Kategorije medicinsko-biokemijskih laboratorija po Županijama i razinama zdravstvene zaštite


Osnovna mreža medicinsko-biokemijskih laboratorija u djelatnosti laboratorijske dijagnostike na razini primarne zdravstvene zaštite u Republici Hrvatskoj po Županijama / Gradu Zagrebu


Mreža medicinsko-biokemijskih laboratorija u općim, specijalnim, kliničkim bolnicama i poliklinikama po Županijama u Republici Hrvatskoj


PLAN TEČAJEVA TRAJNOG USAVRŠAVANJA ZA 2020

Novi izazovi u laboratorijskoj dijagnostici
poremećaja zgrušavanja

Izabrane teme iz laboratorijske morfološke hematologije

Matematika ili analitika?
Može li se laboratorijski nalaz izračunati?