Arhivirane obavijesti 2020.


2. kongres KOKOZ-a i 4. hrvatski kongres medicinskog prava s međunarodnim sudjelovanjem

18. veljače 2020.
OTVORITE OVDJE

Poštovani članovi Komore,

Pozivamo vas na 2. kongres Koordinacije komora u zdravstvu (KOKOZ) i 4. hrvatski kongres medicinskog prava s međunarodnim sudjelovanjem, u organizaciji Hrvatske liječničke komore i Pravnog fakulteta u Splitu, koji će se održati od 13. – 15. ožujka 2020. godine u Rovinju (Hotel Eden 4*).

Obzirom da je Hrvatska komora medicinskih biokemičara jedan od suorganizatora navedenih događanja te da će tri predavanja održati i predstavnice Hrvatske komore medicinskih biokemičara to je Povjerenstvo za trajno usavršavanje Komore, sukladno članku 27. Pravilnika o trajnom usavršavanju magistara medicinske biokemije, vrednovalo sudjelovanje članova Komore na 2. kongresu KOKOZ-a i 4. hrvatskom kongresu medicinskog prava, i to s 2 (dva) boda za pasivne sudionike (slušače) i s 5 (pet) bodova za aktivne sudionike (predavače).

Detaljne podatke vezano za sudjelovanje na 2. kongresu KOKOZ-a i 4. hrvatskom kongresu medicinskog prava s međunarodnim sudjelovanjem možete naći na mrežnim stranicama tehničkog organizatora – AORTA d.o.o. (http://www.aorta.hr/).


2. kongres KOKOZ-a i 4. hrvatski kongres medicinskog prava s međunarodnim sudjelovanjem

13. siječnja 2020.
OTVORITE OVDJE

Poštovani članovi Komore,

2. kongres Koordinacije komora u zdravstvu (KOKOZ) i 4. hrvatski kongres medicinskog prava s međunarodnim sudjelovanjem, u organizaciji Hrvatske liječničke komore i Pravnog fakulteta u Splitu, održat će se od 13. – 15. ožujka 2020. godine u Rovinju (Hotel Eden 4*).

Hrvatska komora medicinskih biokemičara jedan je od suorganizatora navedenih događanja te će, tijekom održavanja istih, dva predavanja održati i predstavnice Hrvatske komore medicinskih biokemičara.

Detaljan program 2. kongresa KOKOZ-a i 4. hrvatskog kongresa medicinskog prava s međunarodnim sudjelovanjem objavit ćemo naknadno.


 

Novine 19 / prosinac 2019.

Novine 18 / veljača 2010.

Novine 17 / srpanj 2008.

Novine 16 / srpanj 2007.

Novine 15 / siječanj 2007.

Novine 14 / svibanj 2005.

Novine 13 / siječanj 2005.

Novine 12 / travanj 2004.

Novine 11 / rujan 2003.

Novine 10 / prosinac 2002.

Novine 9 / studeni 2002.

Novine 8 / svibanj 2001.

Novine 7 / listopad 2000.

Novine 6 / travanj 2000.

Novine 5 / prosinac 1999.

Novine 4 / lipanj 1999.

Novine 3 / svibanj 1998.

Novine 2 / studeni 1997.

Novine 1 / srpanj 1997.

PLAN TEČAJEVA TRAJNOG USAVRŠAVANJA ZA 2020

Novi izazovi u laboratorijskoj dijagnostici
poremećaja zgrušavanja

Izabrane teme iz laboratorijske morfološke hematologije

Matematika ili analitika?
Može li se laboratorijski nalaz izračunati?

Skip to content