1. konstituirajuća sjednica Skupštine HKMB održana 07. prosinca 2011.


Otvaranje 1. konstituirajuće sjednice Skupštine HKMB i usvajanje dnevnog reda | Izbor Radnog predsjedništva, zaspisničara i ovjerovitelja zapisnika | Imenovanje Povjerenstva za verifikaciju | Izvješće Povjerenstva za verifikaciju | Usvajanje zapisnika 5. sjednice Skupštine | Razrješenje predsjednika i Izvršnog odbora Komore | Izbor predsjednika Komore | Imenovanje zamjenika predsjednika Komore | Imenovanje predsjednika Povjerenstava utvrđenih Statutom | Imenovanje Izvršnog odbora | Različito

1. konstituirajuća sjednica Skupštine Hrvatske komore medicinskih biokemičara održana je u srijedu 07. prosinca 2011. u Hrvatskom liječničkom zboru, Šubićeva 9, Zagreb s početkom u 13 sati.

Prisutni delegati Skupštine:

I Područno vijeće

 1. Alpeza Viman Ines
 2. Bingulac Popović Jasna
 3. Bjelinski Dijana
 4. Bukovec Megla Željka
 5. Čarapina Vera
 6. Ćelap Ivana
 7. Devčić Ljubić Tamara
 8. Galović Ružica
 9. Gorički Ivica
 10. Grabusin Predrag
 11. Grzunov Ana
 12. Ivković Livija
 13. Kadić Biserka
 14. Klenkar Kornelija
 15. Kranjčec Bojana
 16. Lovrić Manuela
 17. Magdić Bojana
 18. Maradin Miljenka
 19. Mayer Ljiljana
 20. Obuljen Jasna
 21. Plavetić Mirjana
 22. Radin Mirjana
 23. Sabolić Sandra
 24. Samošćanec Ksenija
 25. Ščavničar Andrijana
 26. Špacir Prskalo Zvjezdana
 27. Tešija Kuna Andrea
 28. Vrkić Nada
 29. Vukasović Ines

II Područno vijeće

 1. Kocijan Irena
 2. Ostroški Ivanka
 3. Rahmanović Tatjana

III Područno vijeće

 1. Babić Katarina
 2. Baturina Lidija
 3. Buljanović Vikica
 4. Horvat Vesna
 5. Krnjaić Tadijanović Milena
 6. Mandić Dario
 7. Maravić Aleksandra
 8. Matek Blaženka

IV Područno vijeće

 1. Karaban Edo
 2. Knežević Branka
 3. Maldini Ivanka
 4. Matulina Blanša
 5. Pauković Sekulić Branka
 6. Peran Nena
 7. Perović Antonija
 8. Rinčić Pilić Irena
 9. Rodin Kurtović Antonija

V Područno vijeće

 1. Čargonja Jelena
 2. Hrabrić Vlah Snježana
 3. Juretić Marica
 4. Mittel Koraljka
 5. Rebić Mergl Nataša
 6. Šupak Smolčić Vesna

Ispričali se sljedeći delegati Skupštine:

I Područno vijeće: Tanja Bobetić Vranić, Dubravka Petro
III Područno vijeće: Ljerka Sablek

IV Područno vijeće: Adela Galetović

Odsutni delegati Skupštine:

I Područno vijeće: Jelena Culej, Bernard Cvitković, Slađana Čičić, Goran Ferenčak, Daniela Galez, Biserka Getaldić Švarc, Ivana Maradin, Ljubica Škof, Gordana Tkalec

II Područno vijeće: Bosiljka Topolko Petrić

IV Područno vijeće: Vesna Slavica

V Područno vijeće: Dragana Antončić

Ostali prisutni:
Goran Bulatović, mag.med.biochem., spec.med.biokemije, predsjednik HKMB, doc.dr.sc. Dunja Rogić, spec.med.biokemije, zamjenica predsjednika HKMB, dr.sc. Renata Zrinski Topić, spec.med.biokemije, predsjednica Središnjeg izbornog povjerenstva, dr.sc. Željka Vogrinc, spec.med.biokemije i Vlasta Zovko, spec.med.biokemije, članovi Središnjeg izbornog povjerenstva, Helena Dražević, dipl.iur., tajnica HKMB i Sandra Burić, ekonomski tehničar.

Za sjednicu se predlaže sljedeći

DNEVNI RED

 1. Otvaranje 1. konstituirajuće sjednice Skupštine HKMB i usvajanje dnevnog reda,
 2. Izbor Radnog predsjedništva, zaspisničara i ovjerovitelja zapisnika,
 3. Imenovanje Povjerenstva za verifikaciju,
 4. Izvješće Povjerenstva za verifikaciju,
 5. Usvajanje zapisnika 5. sjednice Skupštine,
 6. Razrješenje predsjednika i Izvršnog odbora Komore,
 7. Izbor predsjednika Komore,
 8. Imenovanje zamjenika predsjednika Komore,
 9. Imenovanje predsjednika Povjerenstava utvrđenih Statutom,
 10. Imenovanje Izvršnog odbora,
 11. Različito

Cijeli tijek sjednice Skupštine snimljen je. Tonska snimka je prilog zapisnika i njegov je sastavni dio.

Otvaranje 1. konstituirajuće sjednice Skupštine HKMB i usvajanje dnevnog reda

Predsjednik Komore Goran Bulatović, mag.med.biochem., spec.med.biokemije otvara 1. Konstituirajuću sjednicu Skupštine HKMB, te pozdravlja sve prisutne. br>
Predsjednik Komore predlaže dnevni red s izmjenom da se točka 6. skine s dnevnog reda, obzirom su od protekle sjednice Skupštine sve aktivnosti bile usmjerene na organizaciju provođenja izbora za delegate Skupštine HKMB i predsjednika HKMB, a ostale aktivnosti će biti iznesene prilikom iznošenja Programa rada Komore u okviru kandidature za predsjednika Komore, te u okviru godišnjeg izvješća na redovnoj sjednici Skupštine.
Predloženi dnevni red s izmjenom se jednoglasno usvaja.

Izbor Radnog predsjedništva, zaspisničara i ovjerovitelja zapisnika

Predsjednik Komore predlaže u radno predsjedništvo doc.dr.sc. Dunju Rogić, spec.med.biokemije, zamjenicu predsjednika Komore, predsjednike Područnih vijeća i Helenu Dražević, dipl.iur., tajnicu Komore. U skladu s Poslovnikom o radu Skupštine, Skupštini predsjedava predsjednik HKMB. Za zapisničara predlaže Helenu Dražević, dipl.iur., tajnicu Komore, a za ovjerovitelja zapisnika Predraga Grabusina, specijalist medicinske biokemije i laboratorijske medicine.

Prijedlog se jednoglasno prihvaća.

Imenovanje Povjerenstva za verifikaciju

Skupština jednoglasno imenuje Povjerenstvo za verifikaciju u sastavu: Ivanka Ostroški, spec.med.biokemije, predsjednica, Predrag Grabusin, specijalist medicinske biokemije i laboratorijske medicine, član i dr.sc. Ines Vukasović, spec.med.biokemije, član.

Izvješće Povjerenstva za verifikaciju

Predsjednica Povjerenstva za verifikaciju Ivanka Ostroški, spec.med.biokemije podnosi izvješće u kojem se utvrđuje da je od ukupno 71 delegata Skupštine prisutno 55 delegata koji su predali uredne Potvrde o izboru za delegate Skupštine i da su zastupljena sva Područna vijeća.

Utvrđuje se da je prisutan dovoljan broj delegata za rad Skupštine i odlučivanje.

Usvajanje zapisnika 5. sjednice Skupštine

Zapisnik 5. sjednice Skupštine, uz primjedbu delegata Vesne Horvat, spec.med.biokemije da se u istom zapisniku vezano uz Izvješće Povjerenstva za ekonomska pitanja navodi 2009.godina umjesto 2010. godina, delegati jednoglasno usvajaju.

Razrješenje predsjednika i Izvršnog odbora Komore

Sukladno članku 14. Statuta HKMB, Goran Bulatović, mag.med.biochem., spec.med.biokemije dao je na glasanje razrješenje predsjednika Komore i članova Izvršnog odbora, osim predsjednika Povjerenstva za trajnu edukaciju o čemu će biti riječi pod točkom 10 dnevnog reda Skupštine.

Delegati Skupštine su jednoglasno prihvatili navedena razrješenja.

Izbor predsjednika Komore

Dr.sc. Renata Zrinski Topić, spec.med.biokemije, predsjednica Središnjeg izbornog povjerenstva je čestitala delegatima Skupštine na izboru, te zaželila puno uspjeha u radu.
Izbori za delegate Skupštine su provedeni od 15. rujna do 21. studenoga 2011. godine, izbori su provedeni u skladu s propisima Komore, te se utvrđuje da su izabrani delegati za Skupštinu.

Zapisnik Središnjeg izbornog povjerenstva nalazi se u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.

Izbor za predsjednika Komore se sukladno članku 22. Statuta HKMB obavlja na prvoj sjednici novoizabrane Skupštine tajnim glasanjem.
Postupak izbora za predsjednika Komore je započeo dana 15. rujna 2011. godine., do 30. listopada 2011. godine je zaprimljena jedna kandidatura. Lista kandidata za predsjednika Komore utvrđena je na 21. sjednici Izvršnog odbora dana 30. studenog 2011. godine. Zaprimljena je jedna pravovaljana kandidatura Gorana Bulatovića, spec. med. biokemije.

Kandidat za predsjednika Komore Goran Bulatović, mag.med.biochem., spec.med.biokemije, je naveo da mu je žao što je slab odaziv članstva na izbore za predsjednika Komore, obzirom je na listi kandidata za predsjednika Komore samo jedan kandidat, a ukupan odaziv glasača za izbore za delegate Skupštine je 50 %, zatim je iznio svoj program rada.
Program rada se u pisanom obliku nalazi u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.
Nakon izlaganja progama rada delegati su pristupili tajnom glasanju.

Rezultate izbora objavila je predsjednica Središnjeg izbornog povjerenstva, od 55 prisutnih delegata svih 55 je glasalo za izbor Gorana Bulatovića, spec.med.biokemije za predsjednika HKMB. Povjerenstvo utvrđuje da je za predsjednika Hrvatske komore medicinskih biokemičara izabran Goran Bulatović, spec. med.biokemije.

Izbori za predsjednika Komore provedeni su u skladu s propisima Komore te se utvrđuje, da je izabran predsjednik HKMB.

Zapisnik Središnjeg izbornog povjerenstva nalazi se u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.
Predsjednica Središnjeg izbornog povjerenstva dr.sc. Renata Zrinski Topić, u svoje osobno ime i u ime članova Povjerenstva čestitala je Goranu Bulatoviću, spec.med.biokemije na izboru za predsjednika Komore, nakon čega se on zahvaljuje te nastavlja voditi sjednicu Skupštine.

Imenovanje zamjenika predsjednika Komore

Prijedlog predsjednika Komore Gorana Bulatovića, spec.med.biokemije, da se između kandidata za zamjenika predsjednika Komore doc.dr.sc. Dunje Rogić, spec.med.biokemije i doc.dr.sc. Nade Vrkić, spec.med.biokemije, za zamjenika predsjednika Komore imenuje doc.dr.sc. Dunja Rogić, spec. med. biokemije, Skupština je jednoglasno prihvatila.

Imenovanje predsjednika Povjerenstava utvrđenih Statutom

Za predsjednike stalnih povjerenstava Komore jednoglasno se imenuju:

 • Za predsjednika Povjerenstva za medicinsku etiku i deontologiju:
  Sanja Kačkov,mag.med.biochem.,
 • Za predsjednika Povjerenstva za stručna pitanja:
  dr.sc. Lorena Honović, spec.med.biokemije,
 • Za predsjednika Povjerenstva za staleška pitanja:
  Predrag Grabusin, specijalist medicinske biokemije i laboratorijske medicine,
 • Za predsjednika Povjerenstva za primarnu zdravstvenu zaštitu i privatnu praksu: Ivana Delić, mag.med.biochem,
 • Za predsjednika Povjerenstva za ekonomska pitanja:
  mr.sc. Andrijana Ščavničar, mag.med.biochem..

Vezano za imenovanje predsjednika Povjerenstva za trajnu edukaciju predsjednik Komore navodi da je njegov prijedlog za predsjednika povjerenstva dr.sc. Renata Zrinski Topić, spec.med.biokemije, jer nju smatra najboljim kandidatom za navedenu fukciju, no također prisutne delegate upoznaje s odredbama Statuta HKMB, kojima se propisuje da se predsjednik predmetnog povjerenstva imenuje na prijedlog Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta. Ponovno napominje da uzimajući u obzir dosadašnji rad dr. Zrinski Topić u predmetnom povjerenstvu smatra da je ona nabolji kandidat, a što je i dopisom obavijestio i Farmaceutsko-biokemijski fakultet, no Farmaceutsko-biokemijski fakultet je predložio prof.dr.sc. Joszefa Petrika, spec.med.biokemije.
Predsjednik Komore poziva prisutne delegate da se izjasne jesu li suglasni da se u idućih 6 mjeseci produži mandat predsjednici Povjerenstva za trajnu edukaciju dr.sc. Renati Zrinski Topić.
Delegati Skupštine su jednoglasno prihvatili prijedlog predsjednika Komore o produženju mandata, na idućih 6 mjeseci, predsjednici Povjerenstva za trajnu edukaciju dr.sc. Renati Zrinski Topić.

Imenovanje Izvršnog odbora

U Izvršni odbor jednoglasno se imenuju:

 1. Goran Bulatović, spec.med.biokemije, predsjednik Komore
 2. Doc.dr.sc. Dunja Rogić, spec.med.biokemije, zamjenica predsjednika Komore
 3. Tajnik Komore
 4. Ana Valčić, spec.med.biokemije, rizničar Komore
 5. Predsjednici stalnih Povjerenstava Komore:
  1. Sanja Kačkov, spec.med.biokemije, predsjednica Povjerenstva za medicinsku etiku i deontologiju
  2. Dr.sc. Lorena Honović, spec.med.biokemije, predsjednica Povjerenstva za stručna pitanja
  3. Predrag Grabusin, specijalist medicinske biokemije i laboratorijske medicine, predsjednik Povjerenstva za staleška pitanja
  4. Ivana Delić, mag.med.biochem., predsjednica Povjerenstva za primarnu zdravstvenu zaštitu i privatnu praksu
  5. mr.sc. Andrijana Ščavničar, mag.med.biochem., predsjednica Povjerenstva za ekonomska pitanj
  6. Dr.sc. Renata Zrinski Topić, predsjednica Povjerenstva za trajnu edukaciju
 6. Predsjednici Područnih vijeća:
  • I Područno vijeće – dr.sc. Goran Ferenčak, spec.med.biokemije
  • II Područno vijeće – Ivanka Ostroški, spec.med.biokemije
  • III Područno vijeće – Vesna Horvat, spec.med.biokemije
  • IV Područno vijeće – Edo Karaban, mag.med.biochem.
  • V Područno vijeće – Jelena Čargonja, mag.med.biochem.

Različito

Predsjednik Komore napominje da je bilo uobičajeno da se 1. konstituirajućoj sjednici Skupštine imenuju i predsjednik i članovi Suda Komore, tužitelj i zamjenik tužitelja Komore, te predsjednik i članovi Povjerenstva za žalbe, s time da osobe za navedene funkcije predlaže Izvršni odbor, no obzirom mu se čini nelogičnim da Izvršni odbor kojem istječe mandat predlaže osobe koje će u novom mandatu obavljati navedene funkcije, predlaže da se postojećim osobama na navednim funkcijama produlji mandat, te da se nove imenuju na idućoj Skupštini Komore, temeljem prijedloga novog Izvršnog odbora.
Prijedlog predsjednika Komore da se postojećem predsjedniku i članovima Suda Komore, tužitelju i zamjeniku tužitelja Komore, te predsjedniku i članovima Povjerenstva za žalbe produži mandat do iduće Skupštine Komore, delegati Skupštine su jednoglasno prihvatili.

Predsjednik Komore je predložio da se produlji mandat Radne skupine za bolničku zdravstvenu zašititu u sastavu Vesna Horvat, spec.med.biokemije, dr.sc. Elizabeta Fišić, spec.med.biokemije i Vikica Buljanović, spec.med.biokemije, a kojoj skupini je zadatak utvrditi postoji li interes članstva za osnivanje Povjerenstva za sekundardnu zdravstvenu zaštitu, a obzirom zadatak još nije izvršen.
Delegati Skupštine su jednoglasno prihvatili produljenje mandata Radne skupine za bolničku zdravstvenu zaštitu u sastavu Vesna Horvat, spec.med.biokemije, dr.sc. Elizabeta Fišić, spec.med.biokemije i Vikica Buljanović, spec.med.biokemije.

Predsjednik Komore se zahvaljuje prisutnim delegatima na pažnji, te utvrđuje sjednicu Skupštine završenom.

Novine 19 / prosinac 2019.

Novine 18 / veljača 2010.

Novine 17 / srpanj 2008.

Novine 16 / srpanj 2007.

Novine 15 / siječanj 2007.

Novine 14 / svibanj 2005.

Novine 13 / siječanj 2005.

Novine 12 / travanj 2004.

Novine 11 / rujan 2003.

Novine 10 / prosinac 2002.

Novine 9 / studeni 2002.

Novine 8 / svibanj 2001.

Novine 7 / listopad 2000.

Novine 6 / travanj 2000.

Novine 5 / prosinac 1999.

Novine 4 / lipanj 1999.

Novine 3 / svibanj 1998.

Novine 2 / studeni 1997.

Novine 1 / srpanj 1997.

I. Područno vijeće

1. Grad Zagreb

II. Područno vijeće

1. Županija Krapinsko-Zagorska

2. Županija Sisačko-Moslavačka

3. Županija Karlovačka

4. Županija Bjelovarsko-Bilogorska

5. Županija Zagrebačka

III. Područno vijeće

1. Županija Varaždinska

2. Županija Koprivničko-Križevačka

3. Županija Međimurska

IV. Područno vijeće

1. Županija Virovitičko-Podravska

2. Županija Požeško-Slavonska

3. Županija Brodsko-Posavska

4. Županija Osječko-Baranjska

5. Županija Vukovarsko-Srijemska

V. Područno vijeće

1. Županija Zadarska

2. Županija Šibensko-Kninska

3. Županija Splitsko-Dalmatinska

4. Županija Dubrovačko-Neretvanska

VI. Područno vijeće

1. Županija Primorsko-Goranska

2. Županija Ličko-Senjska

3. Županija Istarska

Skip to content