Arhivirane obavijesti 2011.


Pravilnik o specijalističkom usavršavanju magistara medicinske biokemije

Poštovane kolegice i kolege,
Potaknuti upitima članova koji su specijalizirali po „novom“ Pravilniku o specijalističkom usavršavanju magistara medicinske biokemije ( NN 73/08. ) i to iz Medicinske biokemije i laboratorijske medicine, a vezano za izdavanje Odobrenja za samostalan rad s novim nazivljem, obaviještavamo Vas da se zbog promjene nazivlja, te time i kratice nazivlja koja se navodi na Odobrenju za samostalan rad, Komora obratila Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi radi postizanja dogovora o predmetnoj kratici, o čemu ćemo Vas nakon zaprimanja službene obavijesti Ministarstva pravovremeno izvijestiti.

Obzirom Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje prilikom sklapanja Ugovora o provođenju zdravstvene zaštite zahtijeva dostavu Odobrenja sa specijalističkim nazivljem, uputili smo dopis Zavodu kojim ih upoznajemo s navedenom problematikom.

>Dopis Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje


Rezultati izbora za predsjednika HKMB

Poštovane kolegice i kolege,
obaviještavamo Vas da je na konstituirajućoj sjednici Skupštine Hrvatske komore medicinskih biokemičara, održanoj 07. prosinca 2011. godine, za predsjednika Komore izabran Goran Bulatović, mag. med. biochem., spec. med. biokemije.


Odabir mjesta uzimanja uzoraka za laboratorijske pretrage na primarnoj razini zdravstvene zaštite

Poštovane kolegice i kolege,
u privitku možete pročitati dopis Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje kojim se tumači postoji li mogućnost da osigurane osobe Zavoda odabiru mjesto uzimanja uzoraka za laboratorijske pretrage na primarnoj razini zdravstvene zaštite.

Predsjednik HKMB
Goran Bulatović, mag. med. biochem, spec. med. biokemije

>Dopis Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje


Laboratorijski parametri u trudnoći

Povjerenstvo za stručna pitanja donosi pregled literaturnih referentnih intervala nekih laboratorijskih parametara u trudnoći.


Nadopuna harmonizacije

Poštovane kolegice i kolege,
Donosimo nadopunu harmonizacije specijalističkih i visokodiferentnih pretraga iz područja koagulacije, molekularne dijagnostike i lijekova i analitičke toksikologije.

Materijale su priredili:

  • Radna skupina za specijalnu biokemiju: voditelj prof. dr. Dubravka Čvorišćec, skupina za laboratorijsku hematologiju i koagulaciju dipl. ing. Desiree Coen i prof. dr. sc. Renata Zadro,
  • Radna skupina za molekularnu dijagnostiku: voditelj prof. dr. Jadranka Sertić, članovi: doc. dr. Ana-Maria Šimundić, dr. sc. Mario Štefanović prof. dr. Renata Zadro,
  • Radna skupina za pretrage iz područja lijekova i analitičke toksikologije: voditelj doc. dr. Nada Vrkić, članovi: dr. sc. Paola Granić, mr. sc. Mila Lovrić, dipl. ing. Nora Nikolac.

>Opširnije: Koagulacija specijalističke pretrage

>Opširnije: Koagulacija subspecijalističke pretrage

>Opširnije: Harmonizacija molekularna

>Opširnije: Lijekovi i analitička toksikologija


Dokument Kompetencije magistara medicinske biokemije i specijalista medicinske biokemije i laboratorijske medicine

Poštovane kolegice i kolege,
obaviještavamo Vas da je Izvršni odbor na svojoj 18. e-sjednici dana 16. rujna 2011. godine usvojio dokument Kompetencije magistara medicinske biokemije i specijalista medicinske biokemije i laboratorijske medicine, a koji dokument su izradile prof. dr. sc. Ivana Čepelak, prof. dr. sc. Slavica Dodig, doc. dr. sc. Ksenija Fumić i doc. dr. sc. Ana-Maria Šimundić.
Medicinski biokemičari koji su zainteresirani za dostavu dokumenta mogu se obratiti Uredu Komore.

S poštovanjem, Predsjednik HKMB:
Goran Bulatović, mag.med.biochem, spec. med. biokemije


Transportne liste – šifre medicinsko-biokemijskih laboratorija

Poštovane kolegice i kolege,
Obaviještavamo Vas da je Hrvatska komora medicinskih biokemičara sukladno prethodnom dogovoru sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje, a radi omogućavanja implementacije transportnih lista u poslovanje medicinsko biokemijskih laboratorija dodijelila šifru svakom pojedinom medicinsko biokemijskom laboratoriju.

S poštovanjem, Predsjednik HKMB:
Goran Bulatović, mag.med.biochem, spec. med. biokemije

>Pregledajte šifre


Preporuke o sadržaju nalaza

Povjerenstvo za stručna pitanja daje preporuke o sadržaju nalaza.


Preporuka za izradu pretraga iz životinjskih uzoraka krvi i mokraće

Povjerenstvo za stručna pitanja daje preporuku za izradu pretraga iz životinjskih uzoraka krvi i mokraće na način da se ti uzorci mogu analizirati nakon redovnog rada uz pranje analizatora prije i poslije analiziranja. Za pripremu i čuvanje životinjskih uzoraka vrijede preporuke dobre laboratorijske prakse uz poštivanje uvjeta odvojenosti (centrifugiranje, izrada, čuvanje zatvorenih uzoraka).

S poštovanjem,
za Povjerenstvo za stručna pitanja: Dr.sc. Lorena Honović

>Pregledajte šifre


Registar onečiščavanja okoliša

Svim kolegicama i kolegama u PZZ,
Danom 01.03.2011. godine ističe rok za prijavu u Registar onečiščavanja okoliša, odnosno ukoliko ste već prijavljeni, za dostavu podataka za 2010. godinu. Budući da Hrvatska komora medicinskih biokemičara nema informaciju koliko je medicinsko-biokemijskih laboratorija ispunilo navedenu zakonsku obvezu, upozoravamo Vas na krajnji rok. Iz razgovora s odgovornim ljudima iz Agencije za zaštitu okoliša, daje se naslutiti da neće biti značajan propust ako to učinite i do 31.03.2011. Ukoliko će Vam ovo biti prvo prijavljivanje u Registar onečiščavanja okoliša, smisleno je prijaviti otpad iz 2009. i 2010. godine. Prijava u Registar može se izvršiti predajom pisane dokumentacije ili e-komunikacijom.

Detaljne i vrlo profesionalne informacije o navedenoj problematici potražite na www.azo.hr

Predsjednik HKMB:
Goran Bulatović, mag.med.biochem, spec.med.biokemije.


Valjanost PDF oblika nalaza

Svim kolegicama i kolegama u PZZ,
do uobličenja cjelovitog rješenja glede valjanosti PDF oblika nalaza koji se ispisuje u ordinacijama opće/obiteljske medicine, savjetujemo da sa svojim proizvođačima LIS-a dogovorite da se na PDF oblik nalaza stavi skenirani pečat laboratorija, faksimil i potpis voditelja medicinsko-biokemijskog laboratorija. Time bi se trebala ukloniti sumnja u vjerodostojnost ispisanog PDF oblika nalaza.

Predsjednik HKMB:
Goran Bulatović, mag.med.biochem, spec.med.biokemije.


PDF oblik laboratorijskog nalaza

Poštovane kolegice i kolege,
Potaknuti mogućim problemima glede oblika laboratorijskog nalaza kao i neusklađenosti izvornog oblika laboratorijskog nalaza i podataka koji ulaze u e-karton doktora, stav Hrvatske komore medicinskih biokemičara je da je jedini relevantni dokument u e-komuniciranju PDF oblik laboratorijskog nalaza.

S poštovanjem, Predsjednik HKMB:
Goran Bulatović, mag. med. biochem, spec. med. biokemije


Obavijest o stupanju na snagu Pravilnika o radu i Pravilnika o trajnom usavršavanju magistara medicinske biokemije

Poštovane kolegice i kolege,
obaviještavamo Vas da su 18.prosinca 2010.godine stupili na snagu Pravilnik o radu i Pravilnik o trajnom usavršavanju magistara medicinske biokemije, osim članka 14. i članka 30. Pravilnika o trajnom usavršavanju magistara medicinske biokemije, koji stupaju na snagu 01.siječnja 2011.godine.

S poštovanjem, Predsjednik HKMB:
Goran Bulatović, mag.med.biochem, spec. med. biokemije

>Pravilnik o radu

>Pravilnik o trajnom usavršavanju magistara medicinske biokemije


Ispravak izračuna kreatinin klirensa pomoću Schwartzove jednadžbe

Poštovane kolegice i kolege,
Obaviještavamo Vas da je pri pripremi materijala za objavljivanje na web stranicama došlo do nenamjernog propusta koji se odnosi na izračun klirensa kreatinina za dječju dob pomoću Schwartzove jednadžbe. Naime, u jednadžbu je potrebno ubaciti množenje s faktorom 88,4 kojim se izražavanje kreatinina iz mg/dl (kako je navedeno u originalnoj jednadžbi) prevodi u umol/L kojima je iskazan kreatinin u našoj, predloženoj jednadžbi.

Stoga ispravljena Schwartzova jednadžba glasi:

kreatinin klirens (ml/min/1,73 m2)= 36,51 x visina (cm)/kreatinin u serumu, plazmi (umol/L)

Iskazujemo svoju ispriku i molimo za razumijevanje.

Predsjednica Povjerenstva za stručna pitanja,
Dr. sc. Lorena Honović


Novine 19 / prosinac 2019.

Novine 18 / veljača 2010.

Novine 17 / srpanj 2008.

Novine 16 / srpanj 2007.

Novine 15 / siječanj 2007.

Novine 14 / svibanj 2005.

Novine 13 / siječanj 2005.

Novine 12 / travanj 2004.

Novine 11 / rujan 2003.

Novine 10 / prosinac 2002.

Novine 9 / studeni 2002.

Novine 8 / svibanj 2001.

Novine 7 / listopad 2000.

Novine 6 / travanj 2000.

Novine 5 / prosinac 1999.

Novine 4 / lipanj 1999.

Novine 3 / svibanj 1998.

Novine 2 / studeni 1997.

Novine 1 / srpanj 1997.

I. Područno vijeće

1. Grad Zagreb

II. Područno vijeće

1. Županija Krapinsko-Zagorska

2. Županija Sisačko-Moslavačka

3. Županija Karlovačka

4. Županija Bjelovarsko-Bilogorska

5. Županija Zagrebačka

III. Područno vijeće

1. Županija Varaždinska

2. Županija Koprivničko-Križevačka

3. Županija Međimurska

IV. Područno vijeće

1. Županija Virovitičko-Podravska

2. Županija Požeško-Slavonska

3. Županija Brodsko-Posavska

4. Županija Osječko-Baranjska

5. Županija Vukovarsko-Srijemska

V. Područno vijeće

1. Županija Zadarska

2. Županija Šibensko-Kninska

3. Županija Splitsko-Dalmatinska

4. Županija Dubrovačko-Neretvanska

VI. Područno vijeće

1. Županija Primorsko-Goranska

2. Županija Ličko-Senjska

3. Županija Istarska

Skip to content