Arhivirane obavijesti 2019.


DOV_2019

Dani otvorenih vrata Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

19. studenog 2019.

Poštovani članovi Komore,

Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu otvorit će svoja vrata svima zainteresiranima u subotu 23. studenoga 2019. od 10,00 do 14,00 sati. Na Danima otvorenih vrata održat će se niz predavanja djelatnika Fakulteta te studenata nakon kojih će uslijediti brojne radionice na kojima će se posjetitelji moći pobliže upoznati s farmaceutskom i medicinsko-biokemijskom strukom, kao i sa znanstveno-istraživačkim radom Fakulteta.

Detaljan program Dana otvorenih vrata možete preuzeti OVDJE i na mrežnim stranicama Fakulteta www.pharma.unizg.hr


Cijepljenje i imunosni sustav

19. studenog 2019.

Poštovani članovi Komore,

pročitajte članak pod naslovom „Cijepljenje i imunosni sustav“. Članak je objavljen na portalu Recipe, službenom glasilu Udruge studenata farmacije i medicinske biokemije Hrvatske (CPSA).

Članovi Udruge studenata farmacije i medicinske biokemije Hrvatske (CPSA) su u pisanje članka utrošili više od mjesec dana tijekom čega su proučili preko 60 literaturnih navoda (stručne knjige, sveučilišni udžbenici te studije i znanstveni članci objavljeni u relevantnim časopisima), a sve to kako bi u članku mogli dati cjeloviti pregled svih bitnih informacija vezanih uz cijepljenje i tako osvijestili važnost cijepljenja. Na samom kraju članka, nalaze se kratki i konkretni odgovori na sve najčešće spominjane argumente onih koji ne vjeruju u korisnost cijepljenja.


DODJELA NAGRADE ZA ŽIVOTNO DJELO

Prof.dr.sc. Ana-Stavljenić Rukavina, spec.med.biokemije

24. lipnja 2019.

Na Skupštini Hrvatske komore medicinskih biokemičara održanoj 14. lipnja 2019. Nagradom za životno djelo odlikovana je prof. dr.sc. Ana Stavljenić Rukavina. Nagrada je izraz zahvalnosti za dugogodišnji svestran, požrtvovan i nesebičan rad u Hrvatskoj komori medicinskih biokemičara te izuzetan i trajan doprinos razvoju i unapređenju medicinsko-biokemijske djelatnosti i promicanju ugleda i statusa struke u zemlji i svijetu.
Prof. dr.sc. Ana Stavljenić-Rukavina je rođena u Dugoj Resi. Godine 1963. završila je studij farmacije na Farmaceutsko-biokemijskom, a 1968. studij medicine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Doktorat medicinskih znanosti stekla je 1976. na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a specijalistički ispit je položila 1979. godine. Poslijediplomski studij i stručno usavršavanje ostvarila je na Royal Postgraduate Medical School u Londonu, NATO Advanced Study Institute, Simon Stevin Institute u Bruggeu (1971., 1976., 1986.), na Američkom nacionalnom institutu za zdravlje (NIH) u Bethesdi (1989.), te Sveučilištu Berkley (2008.). Od 1985. je redoviti profesor Sveučilišta u Zagrebu, od 1990. redoviti profesor u trajnom zvanju, a od 2014. profesor emeritus. Tijekom svog radnog vijeka bavi se znanstvenim radom i nastavom te organizacijom laboratorijske medicine u Hrvatskoj i Europi. Na Zavodu za dijabetes, endokrinologiju i metaboličke bolesti Sveučilišne klinike “Vuk Vrhovac” radila je 15 godina te 23 godine u Kliničkom bolničkom centru „Zagreb“ obnašajući funkciju predstojnice Kliničkog zavoda za laboratorijsku dijagnostiku te predstojnice Zavoda za kemiju i biokemiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. U razdoblju od 2000. do 2001. godine obnašala je dužnost ministra zdravstva. Autor je više od 350 znanstvenih i stručnih radova s preko 1200 citiranja, nastalih provedbom 30 znanstvenih projekata iz područja: epidemiologije i patobiokemije dijabetesa i poremećaja metabolizma lipida, istraživanja molekularne osnove ateroskleroze i kardiovaskularnih bolesti, molekularne biokemije nasljednih i metaboličkih bolesti, organizacije zdravstvene zaštite i reforme zdravstvenog sustava i istraživanja modela organizacije sustava kvalitete. Autor je 9 knjiga i 57 poglavlja u knjigama drugih autora te urednik više od 30 priručnika. Bila je urednica časopisa Biochemia Medica, član uredništava European Journal for Clinical Chemistry and Laboratory Medicine te Clinical Chemistry Newsletter. Recenzent je stručnih i znanstvenih časopisa i udžbenika te evaluator znanstvenih programa Europske komisije (FP6, FP7, Obzor 2020). Kao organizator, član znanstvenih i organizacijskih odbora te predavač sudjelovala je na brojnim konferencijama, nacionalnim i međunarodnim kongresima i simpozijima. Mentor je 15 magistarskih radova i 20 doktorskih disertacija. Obnašala je funkciju predsjednice Hrvatske komore medicinskih biokemičara u tri mandat te je bila predsjednica Hrvatskog društva za medicinsku biokemiju. Član je znanstvenih i stručnih društava u Hrvatskoj i svijetu: Svjetske akademije znanosti i umjetnosti, Medicinske akademije Hrvatske, Hrvatskog liječničkog zbora te upravnog odbora Forum of European Societies of Clinical Chemistry. Predsjednica je Hrvatskog društva za humanu genetiku i odbora African, Near East and Mediterranean Committee for Clinical Chemistry te dopredsjednica Hrvatskog društva za poboljšanje kvalitete zdravstvene skrbi. Između ostalog je profesor emeritus Medicinskog i Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, gostujući profesor Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu, Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci i Sveučilišta u Trstu te prorektor Libertas međunarodnog sveučilišta. Odlikovana je Ordenom Danice Hrvatske s likom Ruđera Boškovića za doprinos razvoju znanosti RH, Odličjem začasnog člana Hrvatskog liječničkog zbora, Odličjem začasnog člana Hrvatskog društva medicinskih biokemičara te nagradom Jan Petershoff za razvoj laboratorijske medicine u srednjeuropskim zemljama. Sudjeluje u radu više humanitarnih udruga i projekata koji se bave zdravljem žena, javnozdravstvenim problemima i ekologijom. Aktivna je u Gradskoj skupštini Grada Zagreba gdje obnaša funkcije: potpredsjednice Gradske skupštine, predsjednice Odbora za imenovanje naselja, ulica i trgova, članica Odbora za Statut, Poslovnik i propise te članice Odbora za socijalnu skrb.


FARMEBS 2019

06. svibnja 2019.

Poštovani članovi Komore,

Ovim Vas putem obavještavamo da će se 8. Simpozij studenata farmacije i medicinske biokemije (FARMEBS 2019) održati 01. lipnja 2019.g. na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.


Plan provođenja stručnih nadzora za 2019.

18. travnja 2019.

Na 6. sjednici Izvršnog odbora HKMB održanoj 8. travnja 2019. godine usvojen je Plan provođenja stručnih nadzora nad medicinsko-biokemijskim laboratorijima i medicinskim biokemičarima za 2019. godinu.


1. kongres KOKOZ-a i 3. hrvatski kongres medicinskog prava s međunarodnim sudjelovanjem“

13. ožujka 2019.

Poštovani članovi komore,

Pozivamo vas na 1. kongres Koordinacije komora u zdravstvu (KOKOZ) te 3. hrvatski kongres medicinskog prava u organizaciji Hrvatske liječničke komore i Pravnog fakulteta u Splitu, koji će se održati od 22.03. – 24.03. 2019. godine u Rapcu (Hotel TUI Family Life Bellevue Resort 4*).

Obzirom da je Hrvatska komora medicinskih biokemičara jedan od suorganizatora navedenih događanja te da će dva predavanja održati i predstavnice Hrvatske komore medicinskih biokemičara to je Povjerenstvo za trajno usavršavanje Komore, sukladno članku 27. Pravilnika o trajnom usavršavanju magistara medicinske biokemije, vrednovalo sudjelovanje na 1. kongresu KOKOZ-a i 3. hrvatskom kongresu medicinskog prava i to s 2 (dva) boda za pasivne sudionike (slušače) i s 5 (pet) bodova za aktivne sudionike (predavače).

Kongres će biti posvećen temama vezanim uz izazove u provedbi novih zakona iz područja zdravstvene zaštite, pravima i obvezama pacijenata u zdravstvenom sustavu, priznavanje inozemnih kvalifikacija, primjena GDPR uredbe u praksi, Pravilnik o načinu obavljanja medicinsko-biokemijske djelatnosti u liječničkim ordinacijama...

Detaljne podatke vezano za 1. kongres KOKOZ-a i 3. hrvatski kongres medicinskog prava s međunarodnim sudjelovanjem možete naći na mrežnim stranicama tehničkog organizatora – AORTA d.o.o. (http://www.aorta.hr/).


Novine 19 / prosinac 2019.

Novine 18 / veljača 2010.

Novine 17 / srpanj 2008.

Novine 16 / srpanj 2007.

Novine 15 / siječanj 2007.

Novine 14 / svibanj 2005.

Novine 13 / siječanj 2005.

Novine 12 / travanj 2004.

Novine 11 / rujan 2003.

Novine 10 / prosinac 2002.

Novine 9 / studeni 2002.

Novine 8 / svibanj 2001.

Novine 7 / listopad 2000.

Novine 6 / travanj 2000.

Novine 5 / prosinac 1999.

Novine 4 / lipanj 1999.

Novine 3 / svibanj 1998.

Novine 2 / studeni 1997.

Novine 1 / srpanj 1997.

I. Područno vijeće

1. Grad Zagreb

II. Područno vijeće

1. Županija Krapinsko-Zagorska

2. Županija Sisačko-Moslavačka

3. Županija Karlovačka

4. Županija Bjelovarsko-Bilogorska

5. Županija Zagrebačka

III. Područno vijeće

1. Županija Varaždinska

2. Županija Koprivničko-Križevačka

3. Županija Međimurska

IV. Područno vijeće

1. Županija Virovitičko-Podravska

2. Županija Požeško-Slavonska

3. Županija Brodsko-Posavska

4. Županija Osječko-Baranjska

5. Županija Vukovarsko-Srijemska

V. Područno vijeće

1. Županija Zadarska

2. Županija Šibensko-Kninska

3. Županija Splitsko-Dalmatinska

4. Županija Dubrovačko-Neretvanska

VI. Područno vijeće

1. Županija Primorsko-Goranska

2. Županija Ličko-Senjska

3. Županija Istarska

Skip to content