Arhivirane obavijesti 2010.


Revizija preporučenih metoda i referentnih intervala koncentracije kreatinina u serumu i urinu

Povjerenstvo za stručna pitanja Hrvatske komore medicinskih biokemičara temeljem rezultata evaluacije referentnih intervala za koncentraciju kreatinina u serumu, koju je proveo Zavod za kliničku kemiju KB Merkur, Referentni centar MZ za izradu referentnih vrijednosti u području opće medicinske biokemije, obavještava o reviziji preporučenih metoda i referentnih intervala koncentracije kreatinina u serumu i urinu.


Preporuka za postupanje u nedostatku referentnog intervala

Povjerenstvo za stručna pitanja u suradnji sa Zavodom za kliničku kemiju KB Merkur, Referentnim centrom MZ za izradu referentnih vrijednosti u području opće medicinske biokemije, daje preporuku za postupanje u nedostatku referentnog intervala.

Preporuka za postupanje u nedostatku referentnog intervala

Ako referentni intervali nisu određeni za pojedine dobne skupine NE SMIJU se objedinjavati skupine ili upisivati vrijednosti za koje ne postoji literaturni podatak o provedenom ispitivanju pripadnom metodom.

Kako postupiti u tom slučaju?

Na nalaz upisujemo prvi poznati interval na način da se upisuje dobna skupina i interval.

Primjer: kreatinin u serumu određen je za dob od 16 g. a prvi poznati interval je za dob od 19 god.

Uz određenu vrijednost npr. 100 umol/L upisuje se prvi poznati referentni interval, u konkretnom slučaju to je za dob od 19 godina na način da se upisuju i dob i pripadni interval. (S) Kreatinin 100 umol/L RI za dob 18-74g. = 49-90

Nikako se ne smije izdati nalaz na kojem uz određenu vrijednost u uzorku ispitanika za čiju dobnu skupinu nema određenog intervala ne postoji nikakav podatak o referentnim intervalima. Laboratorij je obavezan dati podatak o referentnim intervalima i podatak o najbližoj dobnoj skupini za koju je referentni interval određen.


Hemoglobin A1c

Povjerenstvo za stručna pitanja Hrvatske komore medicinskih biokemičara u suradnji s dr.sc. Marijanom Vučić Lovrenčić, voditeljicom Odjela za laboratorijsku medicinu, Sveučilišne klinike za dijabetes, endokrinologiju i bolesti metabolizma "Vuk Vrhovec" obaviještava o dokumentu "Globalna standardizacija mjerenja hemoglobina A1c".


Prijedlog programa specijalističkog usavršavanja iz "Laboratorijske medicine" i specijalističkog usavršavanja iz "Laboratorijske imunologije" za doktore medicine

Poštovane kolegice i kolege,
Hrvatska komora medicinskih biokemičara zaprimila je 07. srpnja 2010. godine od Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi prijedlog programa specijalističkog usavršavanja iz "Laboratorijske medicine" i specijalističkog usavršavanja iz "Laboratorijske imunologije" za doktore medicine. Obzirom na dalekosežne posljedice za našu struku, ali i studij medicinske biokemije, koje donošenje spomenutog dokumenta može prouzročiti, Komora je zajedno sa Hrvatskim društvom medicinskih biokemičara i Farmaceutsko-biokemijskim fakultetom, Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi uputila sljedeće dopise:

> Dopis Hrvatska komora medicinskih biokemičara

> Dopis Farmaceutsko-biokemijski fakultet

> Dopis Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Hrvatsko društvo medicinskih biokemičara, Hrvatska komora medicinskih biokemičara


Zapisnik sa sastanka održanog 7. travnja 2010. u Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi

Predstavnici HKMB održali su sastanak s višom savjetnicom Uprave za pravne poslove MZSS - Marijom Pederin, dipl.iur. Kako bismo Vas upoznali sa sadržajem sastanka, pročitajte zapisnik u nastavku.

> Dopis Hrvatska komora medicinskih biokemičara

>Pročitajte ZAPISNIK


e-uputnica, LIS i CEZIH

U dijelu ostvarenja projekta e-uputnice predviđeno je zaprimanje uputnice, ali i slanje nalaza elektroničkim putem. Potaknuti upitom iz Slavonije ukazujemo na slijedeće.


Nagrada za životno djelo

Izvršni odbor je na svojoj 10 sjednici od 15. ožujka 2010. donio Pravilnik o dodjeli nagrade za životno djelo.

Sukladno Pravilniku o nagradi za životno djelo, Predsjednik Komore predložio je da se nagrada za životno djelo dodijeli prof.dr.sc. Dubravki Čvorišćec. Prijedlog je usvojen od strane Povjerenstva za dodjelu nagrade.


Izmjene i dopune dokumenata za provođenje stručnog nadzora - javna rasprava

Povjerenstvo za stručni nadzor i unaprjeđenje kvalitete, u suradnji s provoditeljima stručnog nadzora, pripremilo je izmjene i dopune Internog protokola i Upitnika o samoprocjeni. Kako su navedeni akti od izuzetne važnosti za svakog člana Komore, kao i za samu struku, ovim putem omogućujemo Vam neposredan uvid u priložene dokumente te očekujemo Vaša potpisana mišljenja, prijedloge i primjedbe. Javna rasprava će se održati u razdoblju od 12. travnja do 30. svibnja 2010. Javna rasprava za Upitnik o samoprocjeni produžuje se do 30. lipnja 2010.


Novine 19 / prosinac 2019.

Novine 18 / veljača 2010.

Novine 17 / srpanj 2008.

Novine 16 / srpanj 2007.

Novine 15 / siječanj 2007.

Novine 14 / svibanj 2005.

Novine 13 / siječanj 2005.

Novine 12 / travanj 2004.

Novine 11 / rujan 2003.

Novine 10 / prosinac 2002.

Novine 9 / studeni 2002.

Novine 8 / svibanj 2001.

Novine 7 / listopad 2000.

Novine 6 / travanj 2000.

Novine 5 / prosinac 1999.

Novine 4 / lipanj 1999.

Novine 3 / svibanj 1998.

Novine 2 / studeni 1997.

Novine 1 / srpanj 1997.

I. Područno vijeće

1. Grad Zagreb

II. Područno vijeće

1. Županija Krapinsko-Zagorska

2. Županija Sisačko-Moslavačka

3. Županija Karlovačka

4. Županija Bjelovarsko-Bilogorska

5. Županija Zagrebačka

III. Područno vijeće

1. Županija Varaždinska

2. Županija Koprivničko-Križevačka

3. Županija Međimurska

IV. Područno vijeće

1. Županija Virovitičko-Podravska

2. Županija Požeško-Slavonska

3. Županija Brodsko-Posavska

4. Županija Osječko-Baranjska

5. Županija Vukovarsko-Srijemska

V. Područno vijeće

1. Županija Zadarska

2. Županija Šibensko-Kninska

3. Županija Splitsko-Dalmatinska

4. Županija Dubrovačko-Neretvanska

VI. Područno vijeće

1. Županija Primorsko-Goranska

2. Županija Ličko-Senjska

3. Županija Istarska

Skip to content