Arhivirane obavijesti 2015.


Dva nova studija DIU Libertas

Obaviještavamo Vas da će DIU Libertas međunarodno sveučilište u akademskoj godini 2015/2016 započeti sa dva nova studija: sveučilišni preddiplomski studij Socijalne gerontologije i sveučilišni poslijediplomski studij Menadžment kvalitete u zdravstvu.
Za sve dodatneinformacije molimo kontaktirajte Studentsku referadu (Martina Tomasović) na tel 01/5493841 ili na mail mtomasovic@libertas.hr.


Odluka Ministarstva zdravlja o najvišem iznosu naknade za koncesiju za obavljanje javne zdravstvene službe

Poštovane kolegice i kolege,
Obaviještavamo Vas da je u Narodnim novinama br. 55/2015 objavljena Odluka o najvišem iznosu naknade za koncesiju za obavljanje javne zdravstvene službe.
Ova Odluka stupila je na snagu 28. svibnja 2015. godine.

>Odluka o najvišem iznosu naknade za koncesiju za obavljanje javne zdravstvene službe


Objava Pravilnika o trajnom usavršavanju magistara medicinske biokemije

Poštovane kolegice i kolege,
obaviještavamo Vas da je na 26. sjednici Izvršnog odbora održanoj 14. svibnja 2015. usvojen Pravilnik o trajnom usavršavanju magistara medicinske biokemije, isti Pravilnik stupa na snagu 8 dana od dana objave na mrežnoj stranici.
Napominjemo da je na prijedlog članstva izmijenjen članak 14. Pravilnika kojim je bila propisana obveza dostave dokaza o trajnom usavršavanju u roku od 30 dana, na način da isto postaje preporuka radi ažuriranja stanja bodova.
Također napominjemo da se propisuje novi Sustav bodovanja (članak 27.) kojim se uz ostale izmjene propisuje i veći broj bodova sudionicima tečaja trajnog usavršavanja u organizaciji Komore, i to za predavače 6, a za slušače 5 bodova.

>Pravilnik o trajnom usavršavanju magistara medicinske biokemije


Plan provođenja stručnih nadzora

30.3.2015.

Na 25. sjednici Izvršnog odbora HKMB održanoj 27. veljače 2015. godine usvojen je Plan provođenja stručnih nadzora nad medicinsko-biokemijskim laboratorijima i medicinskim biokemičarima za 2015. godinu.


Cijene DTP-a u specijalističko-konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti

Poštovane kolegice i kolege,
Obavještavamo Vas da je u Narodnim novinama br.25 od 6. ožujka 2015. objavljena Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja s tablicom cijena dijagnostičko-terapijskih postupaka – DTP – u specijalističko-konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti.
Napominjemo da je konačna visina cijena DTP-a rezultat rada odabranih nekoliko ustanova koje su sudjelovale u projektu te predstavnika Komore koji su se iznimno zalagali da se prepozna i valorizira realna cijena rada, odnosno svih komponenti u provođenju dijagnostičko-terapijskih postupaka.

>Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o ...


Nadopuna preporuka o sadržaju i ispisu laboratorijskog nalaza

16.2.2015.

Poštovane kolegice i kolege,
Povjerenstvo za stručna pitanja objavljuje nadopunu preporuka o sadržaju i ispisu laboratorijskog nalaza.

Predsjednica Povjerenstva za stručna pitanja
Dr. sc. Lorena Honović, spec. med. biokemije


Reakcije na specijalizaciju iz laboratorijske medicine

Poštovane kolegice i kolege,
upućujemo Vas na tekstove kojima su neke novine popratile problematiku specijalizacija iz laboratorijske medicine.
Također Vas upućujemo da svu korespondenciju s Ministarstvom zdravlja pročitate u prethodnoj obavijesti.

>Slobodna Dalmacija

>Glas Slavonije


Novine 19 / prosinac 2019.

Novine 18 / veljača 2010.

Novine 17 / srpanj 2008.

Novine 16 / srpanj 2007.

Novine 15 / siječanj 2007.

Novine 14 / svibanj 2005.

Novine 13 / siječanj 2005.

Novine 12 / travanj 2004.

Novine 11 / rujan 2003.

Novine 10 / prosinac 2002.

Novine 9 / studeni 2002.

Novine 8 / svibanj 2001.

Novine 7 / listopad 2000.

Novine 6 / travanj 2000.

Novine 5 / prosinac 1999.

Novine 4 / lipanj 1999.

Novine 3 / svibanj 1998.

Novine 2 / studeni 1997.

Novine 1 / srpanj 1997.

I. Područno vijeće

1. Grad Zagreb

II. Područno vijeće

1. Županija Krapinsko-Zagorska

2. Županija Sisačko-Moslavačka

3. Županija Karlovačka

4. Županija Bjelovarsko-Bilogorska

5. Županija Zagrebačka

III. Područno vijeće

1. Županija Varaždinska

2. Županija Koprivničko-Križevačka

3. Županija Međimurska

IV. Područno vijeće

1. Županija Virovitičko-Podravska

2. Županija Požeško-Slavonska

3. Županija Brodsko-Posavska

4. Županija Osječko-Baranjska

5. Županija Vukovarsko-Srijemska

V. Područno vijeće

1. Županija Zadarska

2. Županija Šibensko-Kninska

3. Županija Splitsko-Dalmatinska

4. Županija Dubrovačko-Neretvanska

VI. Područno vijeće

1. Županija Primorsko-Goranska

2. Županija Ličko-Senjska

3. Županija Istarska

Skip to content