Nagrada za životno djelo

HRVATSKA KOMORA MEDICINSKIH BIOKEMIČARA

PRIJEDLOG DODJELE NAGRADE ZA ŽIVOTNO DJELO HKMB
prof. dr. sc. DUBRAVKI ČVORIŠĆEC

Poštovani,
Predsjednik HKMB predlaže da se prof. dr. sc. Dubravki Čvorišćec kao vrlo aktivnom i zaslužnom članu dodijeli Nagrada za životno djelo

Obrazloženje:
Prof. dr sc. Dubravka Čvorišćec specijalist medicinske biokemije, redoviti je naslovni profesor medicinske biokemije na Katedri za kemiju, biokemiju i kliničku biokemiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, redoviti član AMZH od 1997. godine i dobitnik odličja HDMB “Ibrahim Ruždić”.

Do 2009. bila je pročelnik Zavoda za specijalnu i molekularnu biokemiju Kliničkog zavoda za laboratorijsku dijagnostiku KBC Zagreb i Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Od 2009. pročelnik je Ureda za unutarnji stručni nadzor i kontrolu kvaliete KBC Zagreb.

Znanstveni interes prof. dr.sc. Dubravke Čvorišćec usmjeren je istraživanju endemske nefropatije i drugih bubrežnih bolesti, Tamm-Horsfallova proteina, monoklonskih gamapatija i biokemijskih aspekata transplantacije organa i tkiva Stručni interes uključuje: procjenu analitičkih sustava u laboratorijskoj medicini, standardizaciju i harmonizaciju laboratorijskih pretraga iz područja medicinske biokemije, upravljanje kvalitetom u medicinskim laboratorijima, akreditaciju i kategorizaciju medicinskih laboratorija.

Prof. dr.sc. Dubravka čvorišćec objavila je  preko 140 znanstvenih, nastavnih i stručnih radova te oko 130 kongresnih priopćenja. Koautor je Priručnika o procjeni laboratorijskih nalaza iz medicinske biokemije (Medicinska naklada, 1993), kourednik i koautor znanstvene monografije Endemic nephropaty in Croatia (AMZH, 1996) te kourednik i koautor Štrausove medicinske biokemije (Medicinska naklada, 2009) . Sudjeluje u dodiplomskoj i poslijediplomskoj nastavi na Medicinskom fakultetu i Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, kao i u tečajevima trajne izobrazbe. Mentor je desetak magistarskih i doktorskih radova te suradnik u provedbi tri hrvatsko-američka projekta o endemskoj nefropatiji, voditelj projekta MZOS Rana dijagnostika endemske nefropatije i suradnik u projektu MZOS Endemska nefropatija u Hrvatskoj: Evaluacija epidemiološkog stanja, dijagnostičkih kriterija i patomehanizma pridruženih karcinoma. Od ostalih brojnih znanstveno-stručnih aktivnosti prof. dr.sc. Dubravke Čvorišćec navodimo: član Odbora za endemsku nefropatiju Republike Hrvatske, Hrvatskog društva medicinskih biokemičara, Hrvatskog društva za biokemiju i molekularnu biologiju, Hrvatskog društva za toksikologiju, Hrvatskog društva za poboljšanje kvalitete zdravstvene zaštite Hrvatskog liječničkog zbora, Hrvatskog zavoda za norme i Hrvatske akreditacijske agencije.

Uz sve navedene aktivnosti prof. dr.sc. Dubravke Čvorišćec, od posebnog je značenja članstvo i aktivnost u okviru raznih povjerenstava HKMB, koje odražava njezinu istinsku zainteresiranost i želju za napredak struke medicinske biokemije:
Od 1994. do 2008. godine predsjednik je Povjerenstva za stručna pitanja, od 2005. do 2008. godine predsjednik Povjerenstva za stručni nadzor i od 2004. godine član Povjerenstva za harmonizaciju laboratorijskih nalaza.

Sudjelovala je u izradi desetak pravilnika HKMB, od Pravilnika o kvalitativnim sustavima i dobroj laboratorijskoj praksi u medicinsko-biokemijskim laboratorijima (1995.) do Pravilnika o stručnom nadzoru nad obavljanjem medicinsko-biokemijske djelatnosti uz bolesnika i u liječničkoj ordinaciji (2009.). Kourednik i koautor je nekoliko priručnika: Priručnik o kvaliteti: Model (1995.), Priručnik o kvaliteti: Unutarnja kontrola kvalitete medicinsko-biokemijskog laboratorija (1995.), Priručnik o preporučenim metodama u medicinsko-biokemijskim laboratorijima (1998.), Stručni nadzor nad radom medicinsko-biokemijskih laboratorija i medicinskim biokemičarima (2005.), Harmonizacija laboratorijskih nalaza u području opće, specijalne i visokodiferentne medicinske biokemije (2007.) i Od pacijenta do laboratorija (2009.). Prof dr.sc. Dubravka Čvorišće je osim toga bila organizator, urednik/kourednik i predavač na desetak tečajeva trajne izobrazbe HKMB; izradila je Kompjutorski predložak priručnika o kvaliteti (1998.), sudjelovala je u izradi Cjenika laboratorijskih pretraga i u izradi baze podataka o medicinsko-biokemijskim pretragama – MedLabNet; prevela je 6 ISO normi i 2 EC4 dokumenta o kvaliteti u medicinskim laboratorijima.

Iz ovih, u ovakvim prilikama obaveznih, ali suhoparno navedenih brojnih podataka, jasno je saglediv ustrajan stručni rad prof. dr.sc. Dubravke Čvorišćec. Marljivost, kritički duh, ustrajnost i nesebična pismena i usmena predaja stečenih znanja, svima su dobro poznate osobine prof. dr.sc. Dubravke Čvorišćec, koje su trajno obilježile struku medicinske biokemije. Njezina kvaliteta kao stručnjaka i iznad svega skromnog čovjeka, neosporno je povezana s nama nepoznatom količinom odricanja u životu. Iskreno se nadamo se da će joj dodijela ove Nagrade pokazati da neizmjerno cijenimo sve što je dosad učinila za Komoru i naše članove.

Predsjednik HKMB
Goran Bulatović, mag. med. biochem., spec.med.biokemije

Novine 19 / prosinac 2019.

Novine 18 / veljača 2010.

Novine 17 / srpanj 2008.

Novine 16 / srpanj 2007.

Novine 15 / siječanj 2007.

Novine 14 / svibanj 2005.

Novine 13 / siječanj 2005.

Novine 12 / travanj 2004.

Novine 11 / rujan 2003.

Novine 10 / prosinac 2002.

Novine 9 / studeni 2002.

Novine 8 / svibanj 2001.

Novine 7 / listopad 2000.

Novine 6 / travanj 2000.

Novine 5 / prosinac 1999.

Novine 4 / lipanj 1999.

Novine 3 / svibanj 1998.

Novine 2 / studeni 1997.

Novine 1 / srpanj 1997.

I. Područno vijeće

1. Grad Zagreb

II. Područno vijeće

1. Županija Krapinsko-Zagorska

2. Županija Sisačko-Moslavačka

3. Županija Karlovačka

4. Županija Bjelovarsko-Bilogorska

5. Županija Zagrebačka

III. Područno vijeće

1. Županija Varaždinska

2. Županija Koprivničko-Križevačka

3. Županija Međimurska

IV. Područno vijeće

1. Županija Virovitičko-Podravska

2. Županija Požeško-Slavonska

3. Županija Brodsko-Posavska

4. Županija Osječko-Baranjska

5. Županija Vukovarsko-Srijemska

V. Područno vijeće

1. Županija Zadarska

2. Županija Šibensko-Kninska

3. Županija Splitsko-Dalmatinska

4. Županija Dubrovačko-Neretvanska

VI. Područno vijeće

1. Županija Primorsko-Goranska

2. Županija Ličko-Senjska

3. Županija Istarska

Skip to content