Obrasci


Obračun putnih troškova


Izvješće o održanom tečaju trajnog usavršavanja u organizaciji Komore


Recenzija priručnika tečaja trajnog usavršavanja u organizaciji Komore


Prijava organiziranog oblika trajnog usavršavanja


Izvješće o održanom organiziranom obliku trajnog usavršavanja


Prijava organiziranog usavršavanja u klinici


Izvješće o provedenom organiziranom usavršavanju u klinici


Prijava skupnog ispita


Evidencijski list člana


Izjava o plaćanju članarine obustavom iz plaće


Zahtjev za oslobođenjem od plaćanja članarine


Zahtjev za izdavanje odobrenja za samostalan rad


Zahtjev za izdavanje odobrenja za samostalan rad radi promjene podataka


Zahtjev za izdavanje duplikata odobrenja za samostalan rad


Zahtjev za obnavljanje odobrenja za samostalan rad


Zahtjev za obnavljanje odobrenja za samostalan rad - strani državljani


Zahtjev za obnavljanje odobrenja za samostalan rad - umirovljenici


Zahtjev za potvrdu o podnošenju zahtjeva za izdavanje/obnovu odobrenja za samostalan rad


Zahtjev za potvrdu o nekažnjavanju pred tijelima HKMB


Zahtjev za priznavanje inozemne stručne kvalifikacije


Zahtjev za ispisom iz registra Hrvatske komore medicinskih biokemičara


Izjava - Kodeks etike i deontologije