Odobrenje za samostalan rad (licenca)

Medicinski biokemičar danom polaganja stručnog ispita stječe pravo i obvezu učlanjenja u Hrvatsku komoru medicinskih biokemičara i dobivanja Odobrenja za samostalan rad za razdoblje od šest godina sukladno odredbi članka 12. i 13. Zakona o medicinsko-biokemijskoj djelatnosti (NN 121/03, 117/08) te Pravilnika o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju odobrenja za samostalan rad.

Odobrenjem za samostalan rad dokazuje se stručna osposobljenost medicinskog biokemičara za samostalno obavljanje medicinsko-biokemijske djelatnosti u Republici Hrvatskoj.

Odobrenje za samostalan rad izdaje se medicinskom biokemičaru nakon upisa u registar članova Komore. Medicinski biokemičar treba podnijeti Komori zahtjev za izdavanje Odobrenja za samostalan rad u roku od jedne godine od dana položenog stručnog ispita.

Uz zahtjev treba priložiti:

  • ovjerenu fotokopiju domovnice
  • ovjerenu fotokopiju diplome farmaceutsko-biokemijskog fakulteta
  • ovjerenu fotokopiju uvjerenja o položenom stručnom ispitu
  • ovjerenu fotokopiju uvjerenja o položenom specijalističkom ispitu
  • potvrdu ustanove o zaposlenju (ako ste zaposleni)
  • uplatnicu kojom se potvrđuje uplaćena upisnina (100,00 kn/13,27 eura)
  • evidencijski list člana
  • ostale fotokopije Vašeg stručnog usavršavanja (npr. doktorat, magisterij, itd.)
  • potvrdu o stečenom akademskom nazivu – mag. med. biochem.

Fotokopije dokumenata moraju biti ovjerene od javnog bilježnika ili se originali dokumenata moraju dati na uvid prilikom podnošenja Zahtjeva za izdavanje odobrenja za samostalan rad.

O zahtjevu odlučuje Povjerenstvo za staleška pitanja, koje će, u slučaju da utvrdi kako je zahtjev nepotpun, zatražiti od podnositelja da dopuni zahtjev u roku od 15 dana, ali ne duže od 30 dana.

Medicinski biokemičar preuzima Odobrenje osobno ili ga može u njegovo ime preuzeti osoba koja ima punomoć.

Molimo da ispunjeni obrazac pošaljete poštom na adresu Komore: Hrvatska komora medicinskih biokemičara, Eugena Kumičića 5, 10000 Zagreb ili osobno dostavite u Ured Komore.

Novine 19 / prosinac 2019.

Novine 18 / veljača 2010.

Novine 17 / srpanj 2008.

Novine 16 / srpanj 2007.

Novine 15 / siječanj 2007.

Novine 14 / svibanj 2005.

Novine 13 / siječanj 2005.

Novine 12 / travanj 2004.

Novine 11 / rujan 2003.

Novine 10 / prosinac 2002.

Novine 9 / studeni 2002.

Novine 8 / svibanj 2001.

Novine 7 / listopad 2000.

Novine 6 / travanj 2000.

Novine 5 / prosinac 1999.

Novine 4 / lipanj 1999.

Novine 3 / svibanj 1998.

Novine 2 / studeni 1997.

Novine 1 / srpanj 1997.

I. Područno vijeće

1. Grad Zagreb

II. Područno vijeće

1. Županija Krapinsko-Zagorska

2. Županija Sisačko-Moslavačka

3. Županija Karlovačka

4. Županija Bjelovarsko-Bilogorska

5. Županija Zagrebačka

III. Područno vijeće

1. Županija Varaždinska

2. Županija Koprivničko-Križevačka

3. Županija Međimurska

IV. Područno vijeće

1. Županija Virovitičko-Podravska

2. Županija Požeško-Slavonska

3. Županija Brodsko-Posavska

4. Županija Osječko-Baranjska

5. Županija Vukovarsko-Srijemska

V. Područno vijeće

1. Županija Zadarska

2. Županija Šibensko-Kninska

3. Županija Splitsko-Dalmatinska

4. Županija Dubrovačko-Neretvanska

VI. Područno vijeće

1. Županija Primorsko-Goranska

2. Županija Ličko-Senjska

3. Županija Istarska

Skip to content